Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Sociale zekerheid en werkgeverslasten

UV05175-1600X900

Onze standpunten

Werkgeverslasten die voortvloeien uit sociale zekerheid, zorg en pensioen, trekken een zware wissel op bedrijven. Wettelijke verzekeringen als de WW, WIA en ZVW, verplicht gestelde regelingen zoals pensioen, de inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet en rechtstreekse verplichtingen als de loondoorbetaling bij ziekte, komen grotendeels voor rekening van de werkgever. Techniek Nederland vindt een herbezinning op de bestaande verplichtingen noodzakelijk, met als uitgangspunt het verlagen van de werkgeverslasten en lastendekkende premies.

  • Drempel om personeel aan te nemen

    De lasten voor bedrijven zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. De drempel voor het aannemen van personeel is daardoor hoog en dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. De vele werkgeverspremies voor sociale werknemersverzekeringen zorgen ervoor dat de arbeidskosten voor de werkgever ongeveer 33 procent hoger liggen dan het loon van de medewerker.

  • Loondoorbetaling bij ziekte

    Ondernemers zien de lange periode (twee jaar) van loondoorbetaling bij ziekte als onredelijk, in het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven. Techniek Nederland wil minder tijdrovende procedures voor de werkgever en meer verantwoordelijkheid voor werknemers. We zijn voorstander van aanvullende subsidies/instrumenten, zoals een no-risk polis voor zieke werknemers. Techniek Nederland wil de duur van de financiële lasten voor werkgevers beperken en sociale premies en werkgeverslasten verlagen. Verder vinden we dat de administratieve verplichtingen bij re-integratie moeten worden beperkt.