Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Platformeconomie

UV03009-1600x900

Ons standpunt

De platformeconomie is gebaseerd op diverse online platforms, waar een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod. Platforms geven retailers, installateurs en technisch dienstverleners de mogelijkheid om overal ter wereld producten en diensten aan te bieden. Daarbij nemen zij ook vaak de relatie met de klant over. Het risico van de platformeconomie is het ontstaan van (te) grote machtsposities voor mondiaal opererende (tech)bedrijven. Daardoor kan de concurrentie in het gedrang komen en bestaat de kans dat retailers te weinig of geen toegang meer hebben tot de markt.

Techniek Nederland ziet digitale platforms als een gegeven, maar vindt tegelijkertijd dat er kritisch gekeken moet worden naar de negatieve impact van platforms. Wij hechten belang aan:

  • Een zo gelijk mogelijk speelveld tussen de leden van Techniek Nederland en nieuwe monopolisten.
  • Een speelveld waarin monopolisten geen misbruik kunnen maken van hun marktmachtpositie.
  • Transparantie, ondernemerschap en concurrentie (met én tussen platforms).
  • Een breed en gevarieerd aanbod voor de consument.
  • Aanvullend beleid en aanvullende regelgeving om af te bakenen wat wel en niet mag.
  • Onderzoek naar de bestaande (Europese) regels en handhavingsinstrumenten.
  • Dataportabiliteit en interoperabiliteit voor retailers en installateurs om data-eigenaar te blijven, waar dat gerechtvaardigd is, en data mee te kunnen nemen naar andere platforms.
  • Ruimte voor nieuwe toetreders én onderzoek naar mogelijkheden om platforms te begrenzen.
  • Afspraken maken over het beschikbaar stellen van informatie op basis van ‘open standaarden’, ‘open data’ en een goed toezicht.