Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Pensioen en AOW

UV01157-oudere-werknemer

Ons standpunt

Het Nederlandse pensioenstelsel moet berekend zijn op de toekomst, voor jonge én oudere generaties. Langer doorwerken helpt om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, maar er moet meer gebeuren. Het huidige stelsel is kwetsbaar als gevolg van de langdurig lage rente en de gehanteerde rekenmethode.

In een toekomstbestendig stelsel moet de premie-inleg in de opbouwfase meer centraal komt te staan, zonder herverdelingen tussen generaties. Door in de nieuwe contracten risico’s nog collectief te delen, vangen we eventuele schokken samen op. Garanties voor de hoogte van de uitkering zijn niet mogelijk. Techniek Nederland vindt dat indexering en eventuele aanpassing van de pensioenaanspraken meer in de pas moeten lopen met de macro-economische ontwikkeling. Dit levert een stelsel op dat begrijpelijker en transparanter is. Op deze manier kunnen we werknemers een betere indruk geven van wat ze kunnen verwachten.

Techniek Nederland vindt dat de huidige boete bij ontslag voor pensionering (de zogenoemde RVU-heffing) moet komen te vervallen. Dit maakt maatwerk mogelijk. In een toekomstig stelsel moet de overheid bijdragen aan de kosten die zijn gemoeid met de afschaffing van de doorsneepremie.

Het pensioenstelsel hoort toegankelijk te zijn voor alle werkenden. Zzp’ers en flexwerkers moeten geld opzij kunnen zetten voor hun oude dag.