Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

UNETO-VNI: Rutte-III geeft vaart aan de energietransitie

zonnepanelen-rijtjeshuis
primary

UNETO-VNI verwacht dat de energietransitie met het regeerakkoord van Rutte-III extra vaart krijgt. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel ziet vooral het plan om de nieuwbouw én een groot aantal bestaande woningen aardgasvrij te maken als een signaal dat het roer van de energievoorziening om gaat. Voorzitter Doekle Terpstra: 'De leden van UNETO-VNI gaan deze uitdaging graag samen met de overheid en onze andere partners aan.'

zonnepanelen

Terpstra: 'Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord ambitie zien. Een CO2-reductie van 49 procent in  2030 is geweldig nieuws voor de installatiebranche. UNETO-VNI heeft steeds gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en klimaatakkoord. Met dit regeerakkoord worden we op onze wenken bediend. De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament voor de lange termijn en biedt daarmee investeringszekerheid en vertrouwen.'

Aardgasvrije woningen en gebouwen

De voorman van de installatiebranche benadrukt dat de plannen van het nieuwe kabinet technisch mogelijk zijn. 'Als energieregisseur zijn onze leden nu al in staat om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te maken. Ook de bestaande bouw kunnen we veel energiezuiniger maken.' Terpstra signaleert wel dat groen gas en biogas in de bestaande bouw nog jarenlang belangrijk zullen zijn als transitiebrandstof. 'Het gasvrij maken van de bestaande bouw is echt een zaak van langere adem.'

UNETO-VNI juicht de regionale aanpak voor verduurzaming van de bestaande bouw toe. Terpstra: 'Als gemeenten, netbeheerders, bouwers, energiebedrijven en installateurs de handen ineenslaan, kunnen we van Nederland de mondiale koploper van de groene economie maken.' UNETO-VNI is ook enthousiast over het voornemen om nieuwe financieringsvormen voor verduurzaming te vinden en de investering te koppelen aan de woning. Op die manier beperkt het kabinet het risico voor de bewoner en de financier.

Techniekonderwijs

Op het gebied van techniekonderwijs zet Rutte-III volgens UNETO-VNI de juiste stappen. Terpstra: 'Techniek in het beroepsonderwijs krijgt topprioriteit. Dat blijkt uit een structurele investering van 100 miljoen euro per jaar in het technisch vmbo én uit de voortzetting van het Techniekpact.' Het nieuwe kabinet honoreert ook twee andere wensen van UNETO-VNI; experimenten met vraagfinanciering in het mbo worden toegestaan en de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs worden aangescherpt. 

Arbeidsmarkt

De oproep van UNETO-VNI om werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken, vindt ook gehoor. Het kabinet beperkt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers tot één jaar. Ook wordt de transitievergoeding voor het mkb beperkt, langere tijdelijke contracten worden mogelijk en het ontslagrecht wordt versoepeld. Terpstra: 'De risico's voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen worden kleiner. Vast wordt minder vast en flex wordt minder flex. Dat zorgt voor een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt en uiteindelijk tot meer banen.' UNETO-VNI hoopt dat er een einde komt aan de onzekerheid rond zzp-ers door de vervanging van de Wet DBA.