Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Techniek Nederland enthousiast over investering in hybride warmtepompen

Hybride-warmtepomp-1600x900
primary

Eerder was al bekend geworden dat dit demissionaire kabinet ruim 7 miljard vrij zou maken om de benodigde versnelling aan te kunnen brengen in de nationale klimaatplannen. Het kabinet stelt de komende drie jaar 800 miljoen daarvan beschikbaar voor het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving, hiervan is €288 miljoen beschikbaar voor het plaatsen van (hybride) warmtepompen in huizen en bedrijfspanden die niet eenvoudig aardgasvrij te maken zijn. Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra reageert enthousiast: “Met deze investering kiest het kabinet volmondig voor de aanpak die we in het voorjaar met onze partners in de ‘coalitie HR hybride’ hebben voorgesteld. We kunnen de komende jaren aan de slag!”.

Versnelling nodig

De hybride-aanpak die Techniek Nederland in het voorjaar met onder meer Natuur en Milieu en Netbeheer Nederland heeft voorgesteld levert een substantiële bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de aangescherpte Europese CO2-eisen. Door vóór 2030 1 tot 2 miljoen hybride warmtepompen te installeren in woningen en utiliteitsgebouwen besparen we 1,3 tot 2,6 megaton CO2. Om zoveel warmtepompen te kunnen plaatsen is jaarlijks minstens 100 miljoen euro nodig voor onder meer subsidie aan woningeigenaren.   

Terpstra: “We zien al een tijdje dat alleen inzetten op het volledig aardgasvrij maken van woningen te langzaam gaat en te weinig CO2 reductie oplevert. Na de presentatie van ons alternatieve, ‘hybride spoor’ in het voorjaar kregen we dan ook van veel kanten bijval voor onze aanpak. Maar het plan staat of valt met politiek commitment, te beginnen met serieuze investeringen die hybride warmtepompen bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen.  Het is goed om te zien dat dit demissionaire kabinet deze belangrijke beslissing nu voor de komende 3 jaar heeft genomen en dit niet heeft doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Bij een nieuw kabinet zal Techniek Nederland aandringen op het doortrekken van deze investering na 2024. Dat is nodig, want het is een proces van lange adem”.

Vervolgstappen

Techniek Nederland werkt samen met de HR hybride partners en de ministeries van BZK en EZK de komende maanden aan de concrete uitwerking van het eerder gelanceerde plan. Een belangrijk onderdeel daarvan is een eenvoudige, laagdrempelige subsidieregeling, die aantrekkelijk genoeg is om een grotere groep huiseigenaren over de streep te trekken. Er worden ook concrete afspraken gemaakt over wat de sector gaat doen op bijvoorbeeld het gebied van productinnovatie, kwaliteitsborging en opleiding en bijscholing van personeel. Doekle Terpstra is blij met deze voortvarende aanpak. “De intentie van alle partijen is om aan het einde van dit jaar de plannen uitgewerkt te hebben in een concrete actieagenda”.