Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Een goede loodgieter heeft de banen voor het uitkiezen

WereldLoodgietersDag 1600x900
primary

Ouders die hun kinderen een succesvolle carrière gunnen, zouden meer aandacht voor technische beroepsopleidingen moeten hebben dan voor de universiteit. Op 11 maart, WereldLoodgietersDag, benadrukt Techniek Nederland opnieuw dat het tekort aan goed opgeleide technici ernstige vormen aanneemt. Bij het UWV staat de loodgieter bovenaan de Top-10 van openstaande vacatures.

Simpel ambacht

Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor installateurs en technisch dienstverleners, wijst erop dat de loodgieter (of beter: de sanitair-installateur) al lang geen simpele ambachtsman meer is. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: 'Om te beginnen is het lang niet in alle gevallen een man. Wat dat betreft is het vast geen toeval dat WereldLoodgietersDag en Internationale Vrouwendag in dezelfde week vallen. Maar een simpel ambacht is het helemáál niet. De installateur levert innovatieve oplossingen, die hard nodig zijn voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Energiezuinige kantoren zijn ondenkbaar zonder moderne installatietechniek. Hetzelfde geldt voor een duurzaam huis, waarin je lang zelfstandig kunt blijven wonen als je ouder wordt; daar heb je goede adviezen en slimme techniek voor nodig. Denk aan comfortabele en veilige aanpassingen in het sanitair, allemaal het werk van de installateur.'

Riooljournalistiek

Riooltechniek is een van de vele terreinen waarop installatiebedrijven actief zijn. Op dagen als vandaag, waarop de regen met bakken uit de lucht komt, bewijzen een goede hemelwaterafvoer en riolering ervoor dat straten en wegen begaanbaar blijven. Nu de hoeveelheden neerslag toenemen door het veranderende klimaat, wordt die techniek steeds belangrijker. Daar komt méér bij kijken dan hier en daar een extra afvoer. Het is een gecompliceerd vraagstuk, waarvoor hoogwaardig vakmanschap nodig is. Terpstra: ‘Het is een onderwerp dat weinig aandacht krijgt. Gezien het grote maatschappelijke belang is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Je zou willen dat er méér riooljournalistiek zou plaatsvinden.’

Meer geld voor het beroepsonderwijs

Volgens Techniek Nederland verdient het technisch beroepsonderwijs meer aandacht en meer financiële middelen. Om aan de toenemende vraag naar technische vakmensen te kunnen voldoen, is het belangrijk dat de beroepsopleidingen inhoudelijk sterker en aantrekkelijker worden. Meer middelen, bijvoorbeeld voor geavanceerde praktijklokalen, zijn daarvoor essentieel. Dit voorjaar brengt Techniek Nederland met een publiekscampagne de carrièrekansen in de technische sector nog eens extra onder de aandacht.

Geuzennaam

Doekle Terpstra denkt dat het woord loodgieter soms ook een rol speelt in het gebrek aan waardering. 'Veel jongens en meisjes die nu een beroep kiezen, zullen zich niet enorm aangesproken voelen door de naam 'loodgieter'. Het is dus goed om te benadrukken dat die naam achterhaald is. Een sanitair-installateur (want zo noemen we de loodgieter al jaren) werkt echt niet de hele dag met zijn of haar hoofd in het gootsteenkastje. Tegelijkertijd is het natuurlijk een geuzennaam geworden. Zolang we de loodgieter zien als de perfecte probleemoplosser, is er niets aan de hand. Als we maar wél weten, dat we het over moderne, innovatieve en goed opgeleide vakmensen hebben!'