Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

17 maart zijn we Bewust Veilig

waarschuwing voor veilig werken
primary

Alle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keertje extra bij stil. Op vrijdag 17 maart 2017 zijn we met elkaar Bewust Veilig bezig.

waarschuwing voor veilig werken

Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Daarvoor zijn er ook veel persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals valbescherming, helmen en brillen. Echter, gebruiken we die ook allemaal goed? En zijn we elke dag wel genoeg bezig met onze veiligheid en die van onze collega’s? Het is goed om het hier met elkaar over te hebben, want het gaat hier niet alleen om jouw eigen veiligheid, maar om die van ons allemaal.

Aantal ongevallen in de bouw loopt op

Helaas blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW dat het aantal ernstige en zelfs dodelijke ongevallen in de bouw oploopt. Daarbij gaat het met name om risico’s als valgevaar, onveilige omgang met machines en gereedschap, en problematische communicatie op de bouwplaats.

Bewust Veilig

Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van álle partijen op de bouwplaats. Daarom hebben UNETO-VNI en Bouwend Nederland samen het initiatief genomen om jaarlijks een landelijke dag te organiseren waarop het thema veiligheid centraal staat. Want sámen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden.

Veilig en verantwoord werken als vanzelfsprekendheid

Behalve om de regels en de beschermingsmiddelen, gaat het vooral om veiliger gedrag en een cultuur waarin veilig en verantwoord werken vanzelfsprekend is. Daarom gaan we met alle ketenpartners op de bouwplaats in gesprek over én werken aan veiligheid. Dat doen we op vrijdag 17 maart.