Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Versterken van de arbeidsmarkt

Om de arbeidsmarkt van werkgevers binnen de technische sector te versterken, hebben we de volgende speerpunten geformuleerd:

Bedrijven die het moeten hebben van technisch geschoold personeel krijgen steeds meer te maken met arbeidsmarktkrapte. Met een actief onderwijsbeleid moedigt Techniek Nederland bedrijven en scholen aan om dat probleem op te lossen.

Vraag en aanbod

Het aanbod aan gekwalificeerd personeel neemt af. Dat komt niet alleen door de vergrijzing en ontgroening, maar ook doordat steeds minder jongeren kiezen voor technische beroepen en het winkelbedrijf. Naast deze kwantitatieve mismatch, is er een kwalitatieve: de installatiesector ontwikkelt steeds meer innovatiekracht. Daardoor verschuift het accent binnen veel bedrijven van uitvoering naar integraal ontwerpen.

Met deze verschuiving groeit ook de behoefte aan hoog opgeleid technisch personeel. In de technische detailhandel is een vergelijkbare ontwikkeling aan de gang. Door de opkomst van internet is er meer behoefte aan hoog opgeleide ict'ers en marketingspecialisten.

Relatie onderwijs en bedrijfsleven

Om te voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van het bedrijfsleven, zijn de ogen meer dan ooit gericht op de 'leveranciers' van personeel: de onderwijsinstellingen. Met een actief onderwijsbeleid wil Techniek Nederland de instroom bevorderen en bereiken dat de opleidingen beter aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.

Minstens zo belangrijk: het technisch bedrijfsleven moet een sterke positie krijgen in het regionale overleg met scholen. Daar liggen de belangrijkste kansen om invulling te geven aan vraaggestuurd onderwijs. Techniek Nederland stimuleert daarom ondernemers om zitting te nemen in regionale overlegstructuren. Daarnaast spannen we ons ervoor in om op basis van cijfers en voorspellingen vanuit de beroepspraktijk overeenkomsten af te sluiten met ROC's.

Voortdurende scholing

De verdergaande technische ontwikkelingen maken dat de noodzaak tot voortdurende scholing groter wordt. Zittend personeel dient up-to-date te zijn en de grote groep zij-instromend personeel wordt bijgeschoold. Techniek Nederland is voortdurend met opleidingsaanbieders in gesprek over een actueel en adequaat opleidingsaanbod, en vertaalt de behoefte van de branche naar de opleiders en zoekt naar nieuwe manieren om het technisch vakmanschap up-to-date en op niveau te houden.