Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

Certificering en erkenningen zonne-energie

Er is een Europese richtlijn die zegt dat het wenselijk is dat op termijn alle installatiewerk aan zonne-energiesystemen wordt uitgevoerd door gecertificeerde of erkende installateurs, om te komen tot een vorm van kwaliteitsborging voor de opdrachtgever. Dat is door het ministerie van Economische Zaken opgepakt. Samen met Techniek Nederland, OTIB, ISSO en InstallQ hebben zij een certificeringstructuur ontwikkeld.

Persoonsgebonden certificaten

Dat heeft geleid tot 3 persoonsgebonden certificaten:

  1. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Ontwerp zonnestroomsystemen’
  2. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Bouwkundige montage zonne-energiesystemen’
  3. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Installeren van zonnestroomsystemen’

Voor alle 3 de disciplines/certificaten heeft ISSO cursussen ontwikkeld. Informatie over cursussen en examens zijn te vinden op de site van www.qbisnl.nl Overigens is het volgen van de cursus geen verplichting, indien men meent voldoende vakbekwaam te zijn kan men zich ook direct voor de examens inschrijven.

Het ministerie gaat deze certificering promoten en zal opdrachtgevers  wijzen op het belang van een erkende en gecertificeerde installateur. Ook gemeenten en woningcorporaties ondersteunen dit initiatief en zullen bij aanbestedingen steeds vaker naar de persoonscertificaten en een erkenning of bedrijfscertificaat gaan vragen. Want de ervaring leert dat lang niet alle systemen doen wat ze kunnen of behoren te doen, vanwege een slecht ontwerp, c.q. een slechte uitvoering.

Erkenningsregelingen en bedrijfscertificaten

De kwaliteitsborging door installatiebedrijven is op twee manieren geregeld, namelijk doordat het bedrijf erkend zon-installateur is of, op een hoger niveau, door de aanwezigheid van een bedrijfscertificaat.

Er zijn op dit moment 2 erkenningsregelingen in werking:

  1. de erkenningsregeling van de Stichting Sterkin
  2. de erkenning van InstallQ

Daarnaast is er het zwaardere bedrijfscertificaat Zonnekeur-installateur van de branchevereniging DEPK. Bij de Zonnekeur Installateur, wat als basis de InstallQ erkenning heeft, wordt uitgegaan van een certificeringsovereenkomst tussen de Stichting Duurzame Energie Prestatiekeur, die het keurmerk Zonnekeur-Installateur beheert, en de betreffende installateur. Hierbij wordt gewerkt met een BRL (beoordelingsrichtlijn) waarin specifiek staat aangegeven waar de certificaathouder zich aan heeft te houden.

Voor de erkenningsregeling en het bedrijfscertificaat geldt als belangrijke voorwaarde dat het bedrijf de 3 persoonsgebonden certificaten in huis heeft.

 

Nieuwe en strengere technische eisen aan zonnepanelen                                                                           

Er worden nieuwe technische eisen gesteld aan installaties waarmee elektriciteit wordt opgewekt en teruggeleverd. Nieuwe zonnepanelen en andere opwekinstallaties moeten vanaf 27 april aan de nieuwe technische eisen voldoen.

Nieuwe Europese wetgeving                                                                                                          

Dit is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving voor het terugleveren van elektriciteit. Installatiebedrijven moeten vanaf 27 april een certificaat bij de zonnepanelen of andere opwekinstallaties meeleveren, waaruit blijkt dat ze voldoen aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit

Certificaat                                                                                                                                     

Ook als de bestaande zonnepanelen worden uitgebreid of de omvormer wordt vervangen moet de hele installatie voldoen aan de nieuwe eisen. Als de netbeheerder vraagt om het certificaat, dan bent u wettelijk verplicht om deze te kunnen tonen. Ook het melden van (het opgestelde vermogen van) zonnepanelen en andere opwekinstallaties bij de netbeheerder wordt verplicht.

Uitstel voor consumenten tot 2021                                                                                                

Omdat het certificaat nog niet beschikbaar is, heeft het ACM besloten dat consumenten nog niet hoeven aan te tonen dat de opwekinstallatie voldoet aan de nieuwe technische eisen. Opwekinstallaties die tussen 27 april 2019 en 27 april 2021 zijn aangeschaft mogen zonder overleg van certificaat, maar mét toestemming van de netbeheerder, gewoon aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dit uitstel geldt alleen voor opwekinstallaties met een vermogen van 800 Watt tot 1 Megawatt.

Toestemming netbeheerder                                                                                                             

Voor consumenten staat het verkrijgen van toestemming gelijk aan het aanmelden van de opwekinstallatie via www.energieleveren.nl. Na de aanmelding zal de netbeheerder een administratieve controle uitvoeren op de beschikbare netcapaciteit en de geschiktheid van de elektriciteitsmeter. De aanmelding wordt nadien aan de melder bevestigd. De opwekinstallatie kan dan veilig in gebruik genomen worden.