Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

Certificering en erkenningen zonne-energie

Er is een Europese richtlijn die zegt dat het wenselijk is dat op termijn alle installatiewerk aan zonne-energiesystemen wordt uitgevoerd door gecertificeerde installateurs, om te komen tot een vorm van kwaliteitsborging voor de opdrachtgever. Dat is door het ministerie van Economische Zaken opgepakt. Samen met Techniek Nederland, OTIB en BDA Dak- en Gevelopleidingen hebben zij een certificeringstructuur ontwikkeld.

Persoonsgebonden certificaten

Dat heeft geleid tot 3 persoonsgebonden certificaten:

  1. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Ontwerp zonnestroomsystemen’
  2. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Bouwkundige montage zonne-energiesystemen’
  3. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Installeren van zonnestroomsystemen’

Voor alle 3 de vakdisciplines/certificaten heeft BDA Dak- en Gevelopleidingen cursussen ontwikkeld. De eerste cursus duurt 3 dagen, de tweede en derde cursus ieder 2 dagen. Na het volgen van de cursus kan men zich inschrijven voor het bijbehorende examen. Voor het eerste ontwerpcertificaat doet men examen bij CITO, voor de beide andere certificaten doet men de praktijkexamens bij BDA Dak- en Gevelopleidingen of bij BGA-Nederland in Boxtel. Alle certificaten worden door CITO verstrekt, dus ook voor de BDA-examens. De certificaten dragen het logo van het ministerie van EZ. Overigens is het volgen van de cursus geen verplichting, indien men meent voldoende vakbekwaam te zijn kan men zich ook direct voor de examens inschrijven.

Het ministerie gaat deze certificering promoten en zal opdrachtgevers  wijzen op het belang van een erkende en gecertificeerde installateur. Ook gemeenten en woningcorporaties ondersteunen dit initiatief en zullen bij aanbestedingen steeds vaker naar de persoonscertificaten en een erkenning of bedrijfscertificaat gaan vragen. Want de ervaring leert dat lang niet alle systemen doen wat ze kunnen of behoren te doen, vanwege een slecht ontwerp, c.q. een slechte uitvoering.

Erkenningsregelingen en bedrijfscertificaten

De kwaliteitsborging door installatiebedrijven is op twee manieren geregeld, namelijk doordat het bedrijf erkend zon-installateur is of,op een hoger niveau, door de aanwezigheid van een bedrijfscertificaat.

Er zijn op dit moment 2 erkenningsregelingen in werking:

  1. de erkenningsregeling van de Stichting Sterkin
  2. de erkenning van KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland, voorheen SEI)

Daarnaast is er het zwaardere bedrijfscertificaat Zonnekeur-installateur van de branchevereniging Holland Solar. Bij de Zonnekeur Installateur, wat als basis de SEI erkenning heeft, wordt uitgegaan van een certificeringsovereenkomst tussen de Stichting Duurzame Energie Prestatiekeur, die het keurmerk Zonnekeur-Installateur beheert, en de betreffende installateur. Hierbij wordt gewerkt met een BRL (beoordelingsrichtlijn) waarin specifiek staat aangegeven waar de certificaathouder zich aan heeft te houden.

Zowel voor de erkenningsregeling en het bedrijfscertificaat geldt als belangrijke voorwaarde dat het bedrijf de 3 persoonsgebonden certificaten in huis heeft.