Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

Cursus Hogere Elektrotechniek

De complexiteit en omvang van de gebouwgebonden installaties in gebouwen nemen toe. Dit geldt ook voor de elektrotechnische installaties met de ontwikkelingen en toenemende eisen t.a.v. de robuustheid, intelligentie, duurzaamheid en levensduurkosten. Dit vraagt een hoog basisniveau en continue actualisering van het kennisniveau van de ontwerper, engineer, projectleider etc. De cursus Hogere Elektrotechniek voorziet in hoogwaardige bijscholing op post hbo-niveau.

Leden

€ 5.373,50

Niet-leden

€ 6.150,-

Doel

Deelnemers hebben na het succesvol afronden van deze post-hbo cursus gedegen kennis van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties. Zij kunnen:

 • Met theoretische en praktische kennis van de opwekking, distributie en disscipatie van de laagspanning installaties en de van toepassing zijnde normen, vermogensberekeningen maken, stelsels uitwerken en de desbetreffende elektrische metingen en inspecties uitvoeren.
 • Zelfstandig schakel- en verdeelinrichtingen ontwerpen en inspecteren. Zij zijn bekend met de verschillende distributiesystemen voor elektrische energie inclusief de ondersteunende kabelwegen.
 • Laagspanningsaansluitingen selecteren en sparringpartner zijn van de netbeheerder. Daarbij herkent de deelnemer de verschillende interfaces die in slimme meters zijn ingebouwd en kunnen zij deze met andere systemen laten communiceren.
 • Discussies voeren over de NEN 1010, zij kennen de achtergronden en de toepassingen.
 • De beschermingsmaatregelen berekenen en selecteren en zelfstandig vermogensautomaten instellen.
 • Verschillende componenten voor het decentraal opwekken van energie ontwerpen en berekenen, en een haalbaarheidsstudie uitvoeren.
 • De verschillende methoden voor DC opwekking, transport en beveiliging toepassen en een gefundeerde keuze maken ten behoeve van een infrastructurele installatie in gebouwen tot op wijkniveau (LVDV, geen HVDC).
 • De totale mogelijkheden van intelligentie van een gebouw en de mogelijkheden om te komen tot energieoptimalisatie overzien.
 • De exploitatie, financiële haalbaarheid en optimalisatie berekenen en in eenvoudige taal presenteren aan beslissers op elk niveau.

Doelgroep

De elektrotechnisch specialist, die bij installatiebedrijven, adviesbureaus, eindgebruikers en leveranciers het technisch geweten van de afdeling wil worden. Zijn/haar kennis wordt volledig up-to-date gemaakt op elektrotechnisch vakgebied, aangepaste normeringen en vooral ook nieuwe en opkomende technieken in de elektrotechnische installatiesector zoals smart-grids en gelijkspanning op post-hbo niveau.

Inhoud

De basisopleiding, het eerste jaar, bestaat uit 16 lesdagen. Deze basisopleiding start in september en wordt afgesloten met een examen. In dit eerste jaar komen de volgende onderdelen aan bod:

 1. Elektriciteitsleer.
 2. Laagspanninginstallaties, -richtlijn, bouwbesluit, machinerichtlijn en aanverwante richtlijnen.
 3. Netaansluitingen van trafo tot hoofdverdeelkast.
 4. Power Quality problemen, oorzaken en fenomenen.
 5. Laagspanningsrichtlijn en normalisatie stroomstelsels en aardingsvoorzieningen.
 6. Laagspanningtechniek specialisatie decentrale energie opwekking.
 7. Laagspanninginstallaties, bedrijfsstromen en eindgroepen.
 8. Laagspanninginstallaties, aansluitingen, schakel- en verdeelinrichtingen en bemetering.
 9. Power Quality analyseren en meetmethoden.
 10. Laagspanningsrichtlijn en normalisatie NEN1010; 2015 vernieuwingen.
 11. Laagspanning techniekspecialisatie, elektrisch vervoer en energie opslag.
 12. Laagspanninginstallaties, voedingsleidingen en leidingsystemen.
 13. Laagspanningaansluitingen, DC netten en vreemde spanning.
 14. Power Quality oplossingen.
 15. Laagspanningsrichtlijn en normalisatie NEN1010; 2015 vernieuwingen.
 16. Laagspanning techniek specialisatie DC in gebouwen.

Duur

16 lesdagen, eenmaal per twee weken.

Prijs

Prijs niet-leden: € 6.150,00

Prijs voor leden van Techniek Nederland:  € 5.373,50

 

Aanmelden

Informatie over startdata, cursusmateriaal, locatie en het examen vindt u op de website van TVVL.

Vermeld bij uw aanmelding uw lidnummer van Techniek Nederland.