Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

tertiary

Atradius Collections

Uw opdrachtgevers en klanten betalen doorgaans op tijd; er zijn maar incidenteel problemen. Atradius  Collections biedt u de vrijheid om zonder abonnement uw vordering in te dienen. Speciaal voor leden van Techniek Nederland richt Atradius Collections zich niet alleen op slecht betalende bedrijven maar ook op slecht betalende consumenten.

Atradius Collections:

 • Incasso voor zakelijke klanten
 • Incasso voor consumenten
 • Geen abonnement nodig

Stel, u heeft een debiteur die nu al 3 maanden niet heeft betaald, ondanks een schriftelijke herinnering en 2 telefoontjes. Hij zegt wel steeds dat hij volgende week gaat betalen, maar het gebeurt gewoon niet. Atradius Collections hierover: “Hoe langer de termijn, hoe groter het risico dat er niet wordt betaald. Na 180 dagen kan je het vrijwel vergeten.”

Atradius is een internationaal opererend bedrijf, vooral bekend in de kredietverzekeringsbusiness. Atradius Collections is het incassobureau van Atradius. U hoeft geen kredietverzekering te hebben om van de diensten van Atradius Collections gebruik te maken.

Behoud van klantrelatie

Atradius Collections is gericht op behoud van uw klantrelatie. Als u eerst nog wilt proberen om uw debiteur zonder invorderingskosten tot betaling te bewegen, dan kunt u hiervoor de Atradius Collect Letter inzetten. Dit is een laatste sommatie op briefpapier van Atradius Collections. In deze sommatie wordt de debiteur nog éénmaal vriendelijk doch dwingend verzocht te betalen. In deze sommatie staat uw bankrekeningnummer vermeld. Mocht uw debiteur niet aan dit verzoek voldoen, dan staat niets een incassozaak nog in de weg.

Zo werkt het

Meld u per mail of telefoon bij Atradius Collections. U ontvangt dan een klantnummer en de inloggegevens voor het Collect@Net. In dit online systeem kunt u uw incassozaken 24/7 beheren. U kunt bijvoorbeeld een incasso-opdracht starten, de voortgang in lopende zaken bekijken of extra informatie aanleveren. U krijgt overzichtelijke rapportages, heeft één contactpersoon voor al uw vragen, en kunt rekenen op collectoren met kennis van de branche.

Atradius Collections streeft ernaar om binnen 30 dagen zicht op een oplossing te hebben. Dit kan een betaling zijn, een betalingsregeling, het advies om een rechtszaak te starten of het advies om te stoppen. Voordat Atradius rechtsmaatregelen treft, zal zij u adviseren om dit al of niet te doen. Dit hangt af van de kosten-batenanalyse en de slagingskans.

Uw voordeel

Leden van Techniek Nederland krijgen:

 • óók ondersteuning bij incassozaken met consumenten
 • 10% korting op het provisiebedrag

Geïnd bedrag
(schijvenstaffel)

Kosten
Niet-leden

Kosten
Leden

 € 1 t/m 1500,-  15%  13,5%
 € 1501 t/m/ € 10.000,-  12%  10,8%
 € 10.001 t/m € 100.000,-  10%  9,0%
 > € 100.000,-  6%  5,4%

Leden van Techniek Nederland krijgen dus 10% korting op het provisiebedrag.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld rekenen we met een hoofdsom van € 15.000,- inclusief btw.

Situatie 1: Atradius Collections incasseert niets (debiteur is failliet gegaan)
U betaalt:

 • € 50,- dossierkosten

Situatie 2: Atradius Collections incasseert € 10.000,- (debiteur gaat failliet tijdens betalingsregeling)
U betaalt:

 • € 50,- dossierkosten
 • 13,5% over de eerste € 1.500,- en
 • 10,8% over de volgende € 8.500,-

Situatie 3: Atradius Collections incasseert volledige bedrag van € 15.000,-
U betaalt:

 • € 50,- dossierkosten
 • 13,5% over de eerste € 1.500,- en
 • 10,8% over de volgende € 8.500,- en
 • 9% over de volgende € 5.000,-

Let op: Atradius Collections berekent altijd incassokosten aan uw debiteur. Deze kosten bestaan uit:

 • € 50,- dossierkosten
 • 15% incassokosten
 • de wettelijke rente

Deze kosten komen bovenop de hoofdsom. Alles wat bovenop de hoofdsom wordt geïncasseerd is voor u! In alle bovengenoemde gevallen wordt het volgende bedrag bij uw debiteur in rekening gebracht:

 • Hoofdsom € 15.000,-
 • Administratiekosten € 50,-
 • Incassokosten 15% € 2.250,-
 • Wettelijke rente afhankelijk van ouderdom vordering
 • Totaal ex rente € 17.300,-

Wanneer Atradius Collections erin slaagt om alle kosten te verhalen, dan ontvangt u meer dan dat u aan provisie betaalt. De provisie die Atradius Collections u berekent is gerelateerd aan het resultaat en niet aan de inspanning.

Meer informatie

Ga naar de website van Atradius Collections om klant te worden en uw vordering in te dienen. Als u uw gegevens invult, ontvangt u een e-mail waarin u herkend wordt als lid van Techniek Nederland. In dezelfde e-mail staat ook de korting vermeld.

W: https://group.atradius.com
T: 020 553 22 55