Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Infratechniek

infratechniek

Dit vakgebied omvat het ontwerp, de aanleg, het onderhoud van en de service aan:

  • Distributie- en transportnetten voor energie (laag-, midden- en hoogspanning);
  • Openbare verlichting langs wegen, vaarwegen, terreinen, spoorwegen, emplacementen en perrons;
  • Distributie- en transportnetwerken voor telecommunicatie;
  • Kabeltelevisienetwerken van kopstation tot abonneeaansluiting;
  • Installaties voor verkeersmanagement, -regeling, -meting en wegsignalering;
  • Grote infrastructurele projecten zoals de Betuwelijn, HSL-lijn en voorzieningen op luchthavens.

Actuele ontwikkelingen zijn die van elektrische mobiliteit, verduurzaming van de openbare verlichting, renovatie en uitbreiding van de stroomnetten en smart grids.

Voeg dit onderwerp toe aan mijn interesses
showMetaLink
INF Infratechniek
Techniek en Markt

secondary
Michel Wijbrands 240x240 ZW

Heeft u een vraag?

Neem contact op met

Michel Wijbrands

Vakgroepmanager

079 325 07 90 | E-MAIL

Uitgelichte webshopartikelen

TOON ALLES

Uitgelichte opleidingen

TOON ALLES

Uitgelichte producten

TOON ALLES

Extra informatie

Grote infrastructurele projecten

De markt krijgt steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de realisatie van grote infrastructurele projecten als tunnels, bruggen en sluizen. Dat vraagt kennis van de huidige wet- en regelgeving én intensieve samenwerking met andere partijen.

Lees meer

Telecommunicatienetwerken

Telecom- en datanetwerken zijn continu in ontwikkeling. De techniek verandert snel en bestrijkt de hele keten: van ontwerp en detailengineering tot en met werkvoorbereiding, aanleg, projectmanagement, beheer en onderhoud. Wat staat ons te wachten en hoe speelt u hierop in?

Lees meer

Duurzaam GWW

Techniek Nederland is nauw betrokken bij Duurzaam GWW, een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzamer maken van de spoor- en grond-, weg- en waterbouw.

Lees meer

Marktvisie

Alleen door een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen we inspelen op de toekomstige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zonder elkaar te beconcurreren. Met de Marktvisie neemt Techniek Nederland het initiatief om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Lees meer

Flyers 'Leren van gasincidenten'

Het Kenniscentrum Gasnetbeheer heeft een serie flyers ‘Leren van Gasincidenten’ gepubliceerd. De flyers zijn bedoeld voor leidinggevenden en monteurs en kunnen worden ingezet tijdens toolboxmeetings over gasnetten.

Lees meer

15% ledenkorting bij NSVV

De NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) biedt leden van Techniek Nederland  15% korting op de Richtlijn Lichthinder en de andere publicaties en workshops.  

Lees meer
quaternary

Circulaires

Alle circulaires

Vakcommissie Infratechniek

De Vakgroep Infratechniek werkt aan het versterken van het kwaliteitsniveau en de marktpositie van de aangesloten ondernemers. De sturende kracht achter de vakgroep is de Vakcommissie: een kleine groep actieve leden die ondersteuning krijgt van Techniek Nederland.

Voorzitter
Berry Krouwel
Dynniq Nederland B.V.

Agenda

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA