Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wet Kwaliteitsborging gaat 1 juli 2022 in – Techniek Nederland twijfelt aan haalbaarheid

vrouw met veiligheidshelm maakt notities
primary

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging is met een half jaar uitgesteld. De wet zal nu op 1 juli volgend jaar in werking treden. Dat heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede en Eerste Kamer laten weten. Ook de Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Techniek Nederland heeft twijfels bij de haalbaarheid van de nieuwe datum en mist de aansluiting op de installatiepraktijk.

In haar brief aan beide Kamers laat de minister weten dat er meer tijd nodig is om de wet verantwoord in te kunnen voeren. De minister wil er zeker van zijn dat het digitale en juridische stelsel rond de wetgeving voor alle betrokken partijen goed werkt.

Proefprojecten

Door het uitstel hebben installateurs, gemeenten, architecten, bouwers en kwaliteitsborgers nu meer tijd om proefprojecten uit te voeren. Dat is nuttig om ervaring op te doen en de werkprocessen alvast aan te passen aan de nieuwe wet. ‘Het uitstel geeft ons extra tijd om nog meer vertrouwd te raken met de wet,’ zegt Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wet Kwaliteitsborging. ‘Het is van groot belang dat in de hele keten goed wordt geoefend en van elkaar wordt geleerd. Pak de extra tijd die we nu hebben dus met beide handen aan!’

Oefenen met de nieuwe wet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert het uitvoeren van proefprojecten en stelt daar ook een subsidie voor beschikbaar. Tot en met de nieuwe invoeringsdatum kan al op basis van de regels uit de nieuwe wet worden geoefend. Doel is om zoveel mogelijk ervaring op te doen met de instrumenten voor kwaliteitsborging en de samenwerking tussen verschillende partijen.

Techniek Nederland zet vraagtekens

Techniek Nederland constateert dat er bij leden nog veel onduidelijk is over de praktische uitvoerbaarheid van de wet. Wij vinden ook dat zowel kwaliteitsborgers als opdrachtgevers gebruik moeten maken van Erkende Kwaliteitsverklaringen. Wat ons betreft ontbreekt bovendien fatsoenlijk overgangsrecht zodat voor projecten die vóór de ingangsdatum van de wet van start zijn gegaan de huidige opleveringseisen blijven gelden. Techniek Nederland zet vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de wet én de nieuwe invoeringsdatum.