Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wat betekent de Informatieplicht Energiebesparing voor installateurs?

UV00230
primary

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze informatieplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven moeten vóór die datum in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Ondernemers zijn verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt voor de te nemen maatregelen.  Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Voorwaarde is dat alle energie-besparende maatregelen zich binnen vijf jaar terug moeten verdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Techniek Nederland en MKB-Nederland

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werkt nauw samen met MKB-Nederland om ondernemers te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Hiertoe is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl op 19 maart gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland op zijn beurt de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder Techniek Nederland. Als branche organisatie informeren en adviseren wij onze leden over deze plicht.

Op www.WATTjemoetweten.nl  vindt u veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. U kunt direct checken of de Informatieplicht ook op uw bedrijf van toepassing is en welke stappen u moet nemen om daaraan te voldoen. Ook vindt u daar de EML voor de installatiesector: de EML Metaalelektro en de EML Detailhandel.

Meldt u aan voor het webinar 'Klaar voor de Informatieplicht Energiebesparing?'

Techniek Nederland organiseert op 9 april aanstaande van 15.00 tot 16.00 uur  het webinar 'Klaar voor de Informatieplicht Energiebesparing?’.

Tijdens het webinar hoort u:

  • wat de informatieplicht inhoudt
  • voor wie die geldt
  • wat het betekent voor installateurs (die immers een dubbele rol hebben in dit traject)
  • wat moet u doen indien u zelf moet voldoen aan deze plicht

Ook als u niet voldoet aan de verbruiksnorm van 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas(equivalent), dan nog is de informatie over deze plicht van belang voor uw zakelijke klanten die wel aan de norm voldoen. Grote kans namelijk dat u als installateur betrokken zal worden bij (een deel van) de uitvoering van de maatregelen.

Op 9 april staan onze sprekers Thomas Piessens van Techniek Nederland en Evan Willemsen van Croonwolter&dros klaar om u te informeren over deze belangrijke wetgeving. Evan Willemsen heeft al een aantal maanden praktijkervaring opgedaan met dit onderwerp en wil graag zijn kennis delen met collega’s uit de sector. Waar loopt u tegenaan? Waar moet u mee beginnen en waar moet u op letten? Tijdens het webinar kunt u live vragen stellen aan onze sprekers.

 

Meer weten? Schrijf u dan hier in voor het webinar Klaar voor de Informatieplicht Energiebesparing?