Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Voorstel voor BTW-nultarief levering en installatie zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen
primary

Techniek Nederland vindt het een goed voorstel van het kabinet om op levering en installatie van zonnepanelen geen BTW meer te heffen.

Het kabinet-Rutte IV maakt gebruik van de nieuwe mogelijkheid dat lidstaten in de Europese Unie een btw-nultarief mogen toepassen op de levering en installatie van zonnepanelen “op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang”.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet de administratieve lasten voor (particuliere) zonnepaneelhouders en de Belastingdienst verminderen en tegelijkertijd investeringen in zonnepanelen stimuleren.

Een van de meest gebruikte regelingen

Het huidige BTW-tarief is 21% en consumenten kunnen momenteel BTW geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren en aangifte te doen voor de BTW. Deze salderingsregeling is momenteel een van de meest gebruikte regelingen in het kader van de energietransitie.

Het BTW-nultarief zorgt voor vermindering van administratieve- en uitvoeringslasten bij zowel zonnepaneelhouders als de Belastingdienst.

Het wetsvoorstel kan ook belangrijk zijn voor ondernemers, die geen of een beperkt btw-aftrekrecht hebben. Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij verwacht door de aanpassing ook een toename van de aankoop van zonnepanelen.

Ingangsdatum en voorbehoud

De beoogde ingangsdatum van het BTW-nultarief is 1 januari 2023. Wel is er nog een voorbehoud gemaakt: de invoering is afhankelijk van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de lopende internetconsultatie en de uitvoeringstoets.

Internetconsultatie

De consultatie over het nieuwe wetsvoorstel loopt tot 20 mei 2022. Ondernemers kunnen meedoen via Overheid.nl | Consultatie Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen (internetconsultatie.nl)