Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

UNETO-VNI werkt mee aan een nieuw Klimaatakkoord

zonnepanelen
primary

Onlangs zijn de besprekingen over een nieuw Klimaatakkoord van start gegaan. UNETO-VNI en diverse leden leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Zonder de inzet van techniek is het namelijk onmogelijk om de ambitieuze doelstelling – 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990- te realiseren!

Zonnepanelen

Aan de besprekingen voor een nieuw Klimaatakkoord doen het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden mee. De planning is ambitieus; nog deze zomer moeten de hoofdlijnen van het akkoord zijn uitgewerkt. In de tweede helft van dit jaar volgt een plan van aanpak voor de gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit, mobiliteit en landbouw. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Waarom doet UNETO-VNI mee?

Techniek is onmisbaar om de gebouwde omgeving, de industrie en het vervoer te ‘vergroenen’. De leden van UNETO-VNI helpen hun klanten nu al om energie te besparen en zelf duurzame energie op te wekken. Maar het gaat nog niet snel genoeg. Als we in dit tempo doorgaan, blijven de klimaatdoelen ver buiten bereik.

Daarom wil UNETO-VNI het nog aantrekkelijker maken om te investeren in energiebesparing en verduurzaming. Met onze kennis van de techniek en van de klant doen wij voorstellen die bestaande knelpunten wegnemen en een groter marktvolume opleveren. Dat is goed voor het klimaat, voor de klant én voor de continuïteit van onze leden! Dankzij duurzame energietechnieken wordt de sector bovendien interessanter om in te werken.

Wat stellen we voor?

UNETO-VNI doet een aantal praktische voorstellen om de klimaatdoelen te realiseren:

 1. Vanaf 2021 alléén nog vervanging van cv-ketels in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Zo halveren we de CO2-uitstoot. Om deze grootschalige operatie uit te kunnen voeren, moet wel voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden, zoals de verbetering van de (hybride) warmtepomp als het gaat om bijvoorbeeld het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag en de beschikbaarheid van voldoende geschoolde technici. Ook moet er ruimte zijn voor uitzonderingen; dat geldt bijvoorbeeld voor gebouwen die binnen afzienbare tijd worden aangesloten op een warmtenet. Lees hier het hele voorstel van UNETO-VNI, Energie Nederland, Greenpeace en een groot aantal andere organisaties inclusief de randvoorwaarden.
 2. Standaardisering van het aanbod en een voorspelbare vraag creëren die rekening houdt met de capaciteit van bedrijven.
 3. Intensiveren van de inspanningen om de instroom te bevorderen en werknemers bij te scholen voor de energietransitie. Zorgen voor kwaliteit van opgeleverde installaties en dit borgen op basis van vakmanschap en kwaliteitsregelingen.
 4. Introductie van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over. Klanten hoeven dus geen grote investeringen meer te doen als ze hun woning willen verduurzamen.
 5. Duidelijkheid over de warmtetransitie-plannen van gemeenten. Hoe gaan we onze wijken in de toekomst verwarmen? UNETO-VNI wil samen met haar leden meedoen aan de regionale energietafels waar dit wordt besproken. Samen met onze ketenpartners en gemeenten.
 6. Extra energiebelasting op aardgas. Stoken op aardgas wordt daarmee duurder; duurzame energieopwekking met bijvoorbeeld warmtepompen wordt aantrekkelijker.

Sectortafels

De besprekingen voor het Klimaatakkoord vinden plaats per sector. Namens UNETO-VNI neemt vicevoorzitter Claudia Reiner deel aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat weer uit vijf werkgroepen:

 • Wijkaanpak: Claudia Reiner
 • Startmotor: Claudia Reiner
 • Financiering en normering: Thomas Piessens en Marco Witschge
 • Meer duurzame warmte: Thomas Piessens en Marco Witschge
 • Nieuwbouw

Voorzitter Doekle Terpstra vertegenwoordigt UNETO-VNI in de Taakgroep Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt. Deze groep komt met voorstellen om het tekort aan technici met green skills zo snel mogelijk terug te dringen.

UNETO-VNI is (indirect) ook vertegenwoordigd aan de tafels Elektriciteit (Engie) en Industrie (SPIE).

Gerelateerde downloads