Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Technieksector kan doorwerken ondanks avondklok

avondklok-1215549172-1600
primary

Vanmiddag kondigde het kabinet een verscherping van de coronamaatregelen aan om een derde coronagolf te voorkomen. De meest ingrijpende maatregel die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd is het instellen van een avondklok. Techniek Nederland is blij dat de technieksector wél gewoon door kan blijven werken, ook ná 20:30 uur ’s-avonds.

Avondklok

Als de Tweede Kamer met het voorstel voor een avondklok instemt, dan gaat deze avondklok op z’n vroegst zaterdag 23 januari in en duurt dan tot tenminste 10 februari 04:30 uur. Gelukkig zijn alle vormen van werk – afgezien van werk in nu nog geopende winkels zoals supermarkten -  uitgezonderd van deze avondklok die zal gelden tussen 21:00 en 04:30 uur. Het werk in onze sector kan dus gewoon doorgaan. Om door te mogen werken hebben werknemers wel twee verklaringen nodig:

  1. Ten eerste een werkgeversverklaring: de werkgever vult deze eenmalig per werknemer in en deze kan voor de gehele avondklok-periode gelden. Alleen het dragen van bijv. werkkleding is niet voldoende.
  2. De tweede verklaring ‘Eigen verklaring avondklok’ vul je als werknemer zelf in. Deze moet de werknemer iedere (werk-)dag dan zelf updaten en bij zich hebben. De verwachting is dat dit ook online kan.

Zodra de Tweede Kamer heeft ingestemd met invoering van de avondklok, stelt de  Rijksoverheid hiervoor standaardformulieren beschikbaar via hun website: www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Ook uitgezonderd van advies maximum aantal bezoekers per dag

Naast de avondklok adviseert het kabinet het maximum aantal bezoekers per huishouden per dag terug te brengen van twee naar één. Ook deze aanscherping heeft géén invloed op onze sector. Het gaat puur om de privé-situatie. Dus met twee personen een wasmachine installeren of een CV ketel kan nog steeds. Bij al onze werkzaamheden blijft het bestaande protocol leidend, daar verandert niets aan.

Grote verantwoordelijkheid werkgevers

Werkgevers krijgen een stevige verantwoordelijkheid voor het correct omgaan met de uitgifte van de formulieren die werknemers moeten kunnen laten zien als zij straks na 20:30 uur nog op straat zijn. Doekle Terpstra: “We hadden als werkgevers natuurlijk al de verantwoordelijkheid om de afspraken die we in het protocol hebben gemaakt goed in praktijk te brengen. Daar komt nu deze extra verantwoordelijkheid bij. We moeten ons allemaal goed aan de regels houden. In de eerste plaats natuurlijk om verdere verspreiding van het virus en een eventuele derde golf door de Britse variant te voorkomen. Maar ook om door te mogen blijven werken. We zijn dankbaar voor de ruimte die het kabinet onze sector biedt. Die ruimte willen we niet kwijtraken!