Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Techniek Nederland wil projectenstroom op gang houden

UV03794-1600x900
primary

Als gevolg van onder meer de oorlog in Oekraïne, materiaalschaarste en grote prijsfluctuaties dreigen projecten niet door te gaan of te stagneren. Om dat te voorkomen is Techniek Nederland in gesprek met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Rijkswaterstaat en andere brancheorganisaties. Doel is om zo snel mogelijk heldere afspraken te maken over prijsstijgingen en leveringsvertraging in contracten om te zorgen voor continuïteit.

Contractuele risico’s

Momenteel hebben veel projecten in de voorbereiding of in de uitvoering te maken met contractuele risico's. Wanneer materialen niet of niet op tijd beschikbaar zijn dreigen projecten te stagneren of tot stilstand te komen. Dat is ook het geval wanneer de inkoopprijzen van producten sterk fluctueren.

Handelingskader Oekraïne

Daarom wil Techniek Nederland samen met de overheid en andere branches zo snel mogelijk een Handelingskader formuleren. Het Handelingskader biedt onder meer een evenwichtige verdeling van risico’s tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het geeft ook oplossingsrichtingen door bijvoorbeeld te kijken naar alternatieve mogelijkheden, circulariteit of andere ontwerpkeuzes. Zo hoeven partijen niet bij elk project gesprekken te voeren over de verdeling van de lasten als gevolg van snel veranderende marktomstandigheden en hebben ze kaders om zich te richten op oplossingen.

Overheid onderschrijft het belang

Ook de overheid beseft dat het belangrijk is om de projectenstroom op gang te houden. Dankzij verduurzamingsprojecten houden we namelijk de energietransitie op stoom en verminderen we onze afhankelijkheid van Russisch gas. We kunnen het ons bovendien niet veroorloven dat de nieuwbouw van woningen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vertraging oplopen.

Techniek Nederland blijft zich inzetten voor een Handelingskader. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.