Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Meld u aan voor het webinar Renovatieversneller

UV05289-1600x900
primary

In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Daarin zijn ambities en afspraken vastgelegd over de verduurzaming van Nederland. Onderdeel van dat akkoord is de ‘Renovatieversneller’. Dat is een zesjarig programma voor de periode 2019-2025, gericht op opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van (primair) bestaande huurwoningen. Waarmee steeds meer bewoners van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning kunnen worden voorzien.

Met dat programma worden woningverhuurders, bouwers, installateurs en toeleverende bedrijven gestimuleerd en ondersteuning geboden bij het gezamenlijk voortzetten dan wel nieuw opzetten van regionale verduurzamingsinitiatieven.

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Programma Renovatieversneller. Op verzoek van het ministerie van BZK vervult Margriet Drijver de rol van ‘boegbeeld’ van het programma.

Wijzigingen vanwege corona-uitbraak

Er waren regiobijeenkomsten gepland. Vanwege de corona maatregelen zijn de bijeenkomsten van 18 en 25 maart en 1 april komen te vervallen. In plaats daarvan is nu een webinar gepland op 2 april 2020 van 16.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor het webinar

Wilt u deelnemen aan het webinar? Meld u zich aan via deze link.
Meer informatie over het programma Renovatieversneller vindt u op www.derenovatieversneller.nl.

Het webinar is bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en bedrijven zoals aannemers en installatiebedrijven. Het doel is om hen te informeren over de opzet van het programma en de ondersteuning waar zij gebruik van kunnen maken zoals de nieuwe Renovatieversneller-subsidieregeling. 

Uw organisatie behoort tot de groep potentiële kandidaten. Wij nodigen u dan ook van harte uit om aan het webinar deel te nemen om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor u als ondernemer in dit programma.

Met het programma en alle ondersteunende faciliteiten meent het team achter de Renovatieversneller alle genodigden ‘an offer you can’t refuse’ te bieden dat hopelijk de aanzet geeft tot vele regionale Renovatieversneller-initiatieven.

Renovatie-versneller