Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Praktische handreiking voor bepaling gunningscriteria beschikbaar

Aanbesteden-laptop-1600
primary

De Handreiking ‘Tool voor bepaling gunningscriteria’ (voorheen ‘De EMVI-TOOL’) is nu algemeen beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi, Techniek Nederland en de brancheorganisaties BNA, Cumela en MKB Iinfra. Deze tool biedt de inkooppraktijk een overzichtelijk afwegingskader voor de bepaling van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen. De tool is in de praktijk uitvoerig getest door inkopers en ondernemers en daarbij positief beoordeeld. Techniek Nederland beveelt van harte het gebruik van de tool aan om de inkooppraktijk verder te professionaliseren.

Overzichtelijk stappenplan voor effectieve gunningsmethodiek

In de dagelijkse aanbestedingspraktijk is het vooral belangrijk om de juiste gunningscriteria te kiezen en deze te integreren in een effectieve gunningsmethodiek. Te vaak sneuvelen ambities in ondoordachte gunningsmethodieken. De Handreiking biedt een overzichtelijk stappenplan om tot een effectieve gunningsmethodiek te komen. Naast een korte schets van de wettelijke grondslagen voor gunningscriteria en de bijbehorende praktijk vormt dit stappenplan dan ook de kern van de publicatie. Daarbij komt ook aan de orde welke randvoorwaarden van de gunningscriteria op opdrachtniveau van belang zijn. Naast de algemene randvoorwaarden staan de inhoudelijke criteria en daarvoor al beschikbare tools en methodieken verder in een bijlage toegelicht.

De Handreiking geeft invulling aan de actiepunten 16 en 17 van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Het project Beter Aanbesteden is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Momenteel wordt gewerkt aan een meerjarig vervolg op dit programma. De focus ligt daarbij op betere toepassing van de beschikbare tools.

Kijk hier voor andere handeikingen die uit de actieagenda beter aanbestedingen zijn voortgekomen:

De Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria downloaden