Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Ontwerpadvies van de SER: wat betekent het voor de technieksector?

Installatiewerkzaamheden
primary

Werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een SER-ontwerpadvies voor de middellange termijn. Het advies pleit onder meer voor veranderingen rond vaste dienstverbanden en het inzetten van zelfstandigen. Daarnaast moeten flexibele werknemers meer zekerheid krijgen. Wat betekenen de voorstellen voor u als werkgever in de installatiebranche of de technische retail?

Contracten voor onbepaalde tijd

  • Bij economische tegenslag kan de werkgever de arbeidsduur tijdelijk met maximaal 20% verkorten om zo ontslagen te voorkomen. Er komt een compensatieregeling voor 75% van de loonkosten. Ondernemingen kunnen zo hun arbeidscapaciteit aanpassen aan bijzondere omstandigheden.
  • Bij ziekte van een werknemer krijgt de werkgever na een jaar duidelijkheid. Vanaf dat moment richt de re-integratie zich op werk buiten het eigen bedrijf, tenzij de werkgever anders besluit. De bestaande mogelijkheden om re-integratie en loondoorbetaling te verzekeren (zoals de verzuim-ontzorgpolis) blijven bestaan. Ook de subsidie aan het mkb ter compensatie van het tweede ziektejaar blijft.
  • De ondergrens van de WIA gaat naar 15% arbeidsongeschiktheid. Dat is nu 35%. De extra kosten voor werkgevers worden gecompenseerd door de financiering van de WGA te verkorten van tien naar vijf jaar.
  • Het van-werk-naar-werk traject wordt een nieuwe ontslagroute. De werkgever betaalt daarbij geen transitievergoeding en kan de 5% opslag op de ww-premie terugkrijgen wanneer de werknemer een contract voor onbepaalde tijd krijgt. Zekerheid krijgt op deze manier een andere vorm dan via het arbeidscontract.
  • De versnipperde regelingen voor verlof worden eenvoudiger. Er komt een nieuwe regeling Maatschappelijk Verlof met inkomenscompensatie voor werkenden.

Flexibele arbeidsrelaties

  • Net als nu: hooguit drie tijdelijke contracten gedurende maximaal drie jaar. Nu is het nog mogelijk om opnieuw aan drie tijdelijke contracten te beginnen na een onderbreking van een halfjaar (de ‘draaideurconstructie’). Dat kan straks alleen nog bij seizoensarbeid en scholieren en studenten.
  • Oproepcontracten en nulurencontracten verdwijnen. Ze worden vervangen door basiscontracten met een kwartaaluren- of jaarurennorm. Dat moet werkenden meer inkomenszekerheid bieden. Hierop komt een uitzondering voor scholieren en studenten.

Voor uitzendkrachten geldt gedurende 52 weken: geen werk, geen loon. Daarna komt een uitzendkracht in fase B. In die fase geldt een maximum van zes tijdelijke contracten gedurende twee jaar. Het is dus niet mogelijk om langer dan drie jaar als uitzendkracht te werken. Dat is nu nog vijfenhalf jaar.

Zelfstandig werkenden

  • De zelfstandigenaftrek gaat geleidelijk verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen fiscale faciliteiten voor zelfstandig ondernemers die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen.
  • Voor zzp’ers komt er een verplichte verzekering, met keuzemogelijkheden, voor arbeidsongeschiktheid.
  • Een zzp’er die meent dat hij of zij een schijnzelfstandige is, kan bij een zzp-tarief onder 30-35 euro per uur via de rechter een rechtsvermoeden van werknemerschap inroepen. De opdrachtgever moet dan bewijzen dat dit niet zo is. Boven het genoemde uurtarief geldt het omgekeerde: de opdrachtnemer moet dan bewijzen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er komt géén minimumtarief voor zzp’ers.

Verhoging van het wettelijk minimumloon

De SER pleit voor verhoging van het minimumloon. Werkgevers krijgen een compensatie voor baanbehoud via lagere werkgeverspremies. Daarvoor komt een franchise (vrijstelling) in de premieheffing. De SER vindt ook dat de lasten op arbeid omlaag moeten, door de zogenaamde bruto-netto wig te verkleinen. 

Reactie op rapport Commissie Borslap

Het advies van de SER is een reactie op het rapport van de commissie-Borstlap van begin vorig jaar. Daarin werd gewaarschuwd voor de groeiende ongelijkheid tussen mensen met een vast contract en flexwerkers.

 

Lees ook: ‘Reactie van Techniek Nederland op ‘sociaal akkoord’ en SER-advies’.