Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst is een verkiezingsitem

UV01782-arbeidsmarkt
primary

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wijst Doekle Terpstra de politiek opnieuw op het belang van het technisch beroepsonderwijs. De energietransitie vraagt om veel technische vakmensen, maar de instroom van gekwalificeerde technici loopt terug. ‘Als we nú geen maatregelen nemen, lopen we onherroepelijk vast,‘ zegt Terpstra. De voorzitter van Techniek Nederland heeft een tien-puntenplan gepresenteerd om het technisch beroepsonderwijs erbovenop te helpen. Het Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst zou volgens Terpstra een belangrijk verkiezingsitem moeten zijn.

Minder leerlingen en studenten kiezen voor techniek

Onderzoeksbureau Ecorys becijferde in een recent onderzoek dat de belangstelling voor techniek in het mbo afneemt. De komende tien jaar daalt het aantal studenten naar verwachting met 24.000. Op het hbo neemt de instroom wél toe, met gemiddeld 5%. Maar ook die groei blijft aanzienlijk achter bij de toename van het totale aantal hbo-studenten.

De ambities zijn groot

Het tekort aan vakmensen in de techniek is met name zorgwekkend omdat voor de energietransitie juist steeds méér technici nodig zijn. Vóór 2030 moeten in Nederland 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. Daarnaast moeten er zo'n 6.500 windmolens en 1,7 miljoen laadpalen voor elektrische auto's komen. Al over een kleine twee jaar moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal label C moet hebben. Bovendien moeten tot 2030 jaarlijks 100.000 nieuwe woningen zonder aardgas, maar mét installaties voor duurzame energieopwekking, worden opgeleverd.

Loopbaankansen zijn groot

Te weinig jongeren in mbo, hbo en wo kiezen voor een technische opleiding, maar de loopbaankansen zijn nergens zo goed als in de techniek. Terpstra: ‘De plotselinge vorstperiode, eerder deze maand, drukte veel Nederlanders weer eens met de neus op de feiten. We kunnen niet zonder technici. We hebben ze nodig om ons uit de kou te redden, maar óók om de energietransitie voor elkaar te krijgen.’

Techniek voor de Toekomst

Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus. Dat is de achtergrond van het Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst. Terpstra: ‘We willen dat het plan zo snel mogelijk wordt omarmd door de politiek. Liefst nog vóór de verkiezingen, maar in ieder geval tijdens de formatie. Wij zullen het in ieder geval onophoudelijk onder de aandacht brengen van politiek én media.’

  1. De financiering van het beroepsonderwijs wordt afgestemd op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra financiering. En de studenten ook. 
  2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
  3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
  4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
  5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
  6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
  7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
  8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
  9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
  10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.

Lees ook: