Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Nieuwe handreikingen Actieagenda Beter Aanbesteden

aanbesteden iStock-945078282
primary

Om de aanbestedingspraktijk te verbeteren bestaat al enkele jaren het initiatief Beter Aanbesteden. Techniek Nederland is één van de partners in dit initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit verschillende werkgroepen, bestaande uit opdrachtnemers en opdrachtgevers is er een gezamenlijke actieagenda vastgesteld.

Met twee nieuwe handreikingen is er door Bouwend Nederland nu invulling gegeven aan de actiepunten 11 en 12.

Handreiking Nader selecteren

Deze handreiking moet aanbestedende dienst helpen te bepalen of nadere selectie de juiste procedure is om te komen tot een goed aantal mogelijke inschrijvers.

De handreiking heeft vijf gouden regels gedefinieerd:

  1. Alleen als het echt nodig is;
  2. Vinger aan de pols;
  3. Tijdig en transparant
  4. Niet loten, niet discrimineren;
  5. Ruim baan voor inschrijvers.

Handreiking Gefaseerd aanbesteden

Deze handreiking biedt hulp aan aanbestedende diensten bij het aanbesteden van een samenwerkingsvorm, zoals een bouwteam. De Handreiking beschrijft de mogelijkheden, voordelen, de aandachtpunten en het proces wanneer deze vorm van aanbesteden een optie is. Daarnaast staan er vijf succesfactoren verder uitgewerkt.