Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Mkb-ondernemers krijgen steun bij verduurzaming

verduurzaming middels zonnepanelen
primary

De overheid gaat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf steunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel ondernemers hebben vaak zelf weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen. Het gaat dan om de bedrijven die niet onder de Informatieplicht Energiebesparing vallen en een laag energieverbruik hebben (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas). Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Subsidie interessant voor u als ondernemer én als adviseur

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. De subsidie is dus interessant voor installatiebedrijven die zelf niet aan de Informatieplicht hoeven te voldoen qua energieverbruik maar toch hun bedrijfspand willen verduurzamen. Maar deze regeling is ook een stimulans voor zakelijke klanten die mogelijk uw ondersteuning als adviseur of installateur kunnen vragen.         

Energieadvies en ondersteuning maatregelen

Mkb-ondernemers met een laag energieverbruik kunnen deze subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit hoe je energie kunt besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Is isolatie nodig? Zijn zonnepanelen mogelijk? Of zonneboilers? Of is een warmtepomp een optie? Zijn installaties te combineren?

Ook op de bedrijfsvoering is vaak energiewinst te behalen. Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur en elektrische bedrijfswagens.
Mkb-ondernemers kunnen tevens subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. Tachtig procent van het advies en de ondersteuning wordt door de overheid vergoed; twintig procent betaalt de Mkb-ondernemer zelf.

Bedrijven met hoog energiegebruik

Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branche specifieke lijsten met erkende maatregelen (EML’s) met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor beschikbaar. Meer informatie over de Informatieplicht vindt u hier.

Aanvragen subsidie

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand.

Meer informatie over de Subsidie Verduurzaming MKB

Meer weten over de Subsidie Verduurzaming MKB? Bekijk meer informatie op de website van RVO.
Meer informatie over de rol van energieadviseur vind je hier.