Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Inspecties PSA bij installatiebedrijven

installateur warmtewisselaar
primary

Vanaf 1 juni 2019 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij installatiebedrijven en technische onderhoudsdiensten om na te gaan of beleid wordt gevoerd om het risico van psychische overbelasting te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is specifiek aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting van jonge werknemers en werknemers in storingsdiensten binnen de organisatie.

Als de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te hoog wordt kan er werkstress ontstaan. PSA wordt veroorzaakt door factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag en kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, re-integratie en vervangingskosten). Een deskundige beoordeling van de achterliggende oorzaken van werkstress en een voortvarende aanpak van deze oorzaken leiden tot meer werkplezier, hogere productiviteit en betere kwaliteit van het werk.

Voorbereiden op inspectie

Wat kunt u of uw organisatie doen om werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen?

Branche RI&E

Elk bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E bevat een overzicht van alle risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Hiermee maakt u direct  een plan van aanpak en stelt u vast welke maatregelen u neemt om zorgvuldig met de risico’s om te gaan. Vanaf 26 maart zijn de RI&E-instrumenten geactualiseerd en online te raadplegen.

Arbocatalogus werken zonder stress

In de arbocatalogus 'Werken zonder stress' staan oplossingen om stress als gevolg van werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen en, als dat niet mogelijk, is zo veel mogelijk te beperken.

Toolboxplatform

Praten over veiligheid helpt, maar onveilig gedrag veranderen is niet makkelijk. Het principe van de toolboxmeeting is dat door een korte tekst of presentatie een discussie wordt uitgelokt die de mensen aanzet tot nadenken over het veilig handelen tijdens het uitoefenen van hun dagelijkse taken. De reacties die door de werknemers gegeven worden, zijn voor de organisatie van waarde. Bekijk de toolbox ‘Werken zonder stress’.

Zelfinspectie

Kijk ook eens op werkdrukenongewenstgedrag. Hierin wordt beschreven in welke situaties werknemers last kunnen krijgen van PSA. Welke maatregelen worden getroffen om dit tegen te gaan en hoe dit geëvalueerd wordt.

Wat kunt u verwachten tijdens een inspectie?

Indien uw organisatie wordt geselecteerd voor een inspectie neemt één van de inspecteurs contact met u op om een afspraak te maken, het verloop van de inspectie toe te lichten en een aantal documenten op te vragen.

Tijdens de inspectie gaat de inspecteur na of de aanpak van PSA goed geborgd is in de organisatie. De inspecteur kijkt of de PSA factoren, zoals werkdruk en ongewenst gedrag goed beoordeeld zijn in de RI&E of een verdiepend onderzoek. Vervolgens kijkt de inspecteur of er voldoende passende maatregelen zijn geïmplementeerd en of deze worden geëvalueerd. 

Een gesprek met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad en groepsgesprekken met werknemers maken onderdeel uit van de inspectie. Ook kan er een vervolggesprek plaatsvinden bij de gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige die de RI&E heeft getoetst.

Naleving

Een inspectie van Inspectie SZW is niet vrijblijvend. Mochten er tijdens het bezoek overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet worden aangetroffen, dan wordtl tijdens het afrondend gesprek aangegeven welke overtredingen het betreft en welke handhavingsacties worden ingezet.

Indien u een eis tot naleving krijgt, verzoeken wij u dit tevens aan ons te melden via m.garcia@technieknederland.nl

Meer informatie over het handhavingsbeleid vindt u op de site van de Inspectie SZW.