Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Het Model Kwaliteitshandboek CO-certificering nu beschikbaar

kwaliteitshandboek 1600x900
primary

De overheid heeft voor het werken aan en het in bedrijf stellen van gasverbrandingsinstallaties een wettelijke certificering ingesteld. Dit betekent dat vanaf begin 2022 alleen nog gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties mogen uitvoeren.

Er geldt vanaf de instelling van de ‘Gasketelwet die naar verwachting nog in de loop van dit jaar plaatsvindt een overgangstermijn van anderhalf jaar. Na de overgangstermijn mogen alleen nog gecertificeerde cv-bedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Monteurs kunnen hun vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen.

CO-kwaliteitshandboek exclusief voor leden

Techniek Nederland heeft zich ingezet voor een certificeringsregeling met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp. Het voldoen aan de certificeringseisen kost echter hoe dan ook tijd en inspanning. Daarom biedt Techniek Nederland exclusief voor leden een model CO-kwaliteitshandboek aan. U kunt het handboek aanpassen voor uw eigen bedrijf. Dat scheelt u als ondernemer veel tijd! Het kwaliteitshandboek is opgesteld in afstemming met schemabeheerders InstallQ en KIWA.. Door het invullen, selecteren en eventueel aanpassen van de beschrijvingen in het handboek, maakt u het model handboek geschikt voor uw bedrijf. Op basis van het handboek kan de certificerende instelling de organisatieaudit snel, effectief en eventueel (deels) op afstand, uitvoeren.

Inbreng van leden en deskundigen

Het handboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen en verschillende leden van Techniek Nederland. Mogelijk wordt het handboek naar aanleiding van het advies van de Raad van State en de laatste internetconsultatie nog aangepast. In hoofdlijnen staat de inhoud echter vast. In de loop van de tijd zijn er mogelijk aanpassingen van het handboek nodig op basis van gebruikerservaringen of van veranderingen in de wetgeving. U ontvangt hierover van ons op dat moment een bericht inclusief een wijzigingsinstructie.

Handboek én handleiding

U kunt het handboek nú downloaden. De bijbehorende handleiding maakt het nog eenvoudiger om het handboek in te vullen.

Download het Handboek, de handleiding en diverse documenten uit het handboek

Lees hier alle informatie over de CO-certificering

Heeft u vragen over het handboek of over de regeling, neem dan contact op met uw relatiebeheerder/regiomanager.

Het Model CO-kwaliteitshandboek is alleen beschikbaar voor leden van Techniek Nederland. Lees hier welke voordelen het lidmaatschap nog meer oplevert!