Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Geluid bij warmtepompen hoeft geen probleem te zijn

Warmtepomp 617x258
primary

Zaterdag 12 mei besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan kritiek van enkele consumenten op het geluidsniveau van warmtepompen. UNETO-VNI betreurt deze negatieve ervaringen. Tegelijkertijd benadrukken wij dat een warmtepomp die vakkundig en op de juiste plaats wordt geïnstalleerd, geen geluidsproblemen hoeft te veroorzaken.

Onderstaand beantwoorden wij een aantal vragen dat wij van de Kassa-redactie ontvingen.

Herkent UNETO-VNI de problemen dat consumenten overlast ervaren van het geluid van hun eigen warmtepomp of die van de buren?

Het is bekend dat warmtepompen in bepaalde omstandigheden een geluid kunnen produceren dat bij sommige mensen als hinderlijk wordt ervaren. Als je de warmtepomp echter vakkundig en op de juiste plek laat installeren, hoef je geen last van het geluid te hebben. 

Hoe adviseren leden van UNETO-VNI de consument ten aanzien van de geluidsemissie van warmtepompen?

Leden van UNETO-VNI weten hoe zij het geluid van de warmtepomp kunnen beperken. Dat doen ze door het juiste apparaat te adviseren en dit op de juiste plek te installeren. Dit is vaak al voldoende om geluidsemissie te voorkomen. Als de consument tóch hinder heeft van geluid, kan de installateur de warmtepomp voorzien van zwaardere trillingdempers, een trillingdempende montagebalk of een geluidwerende omkasting. Dan hoor je het apparaat nauwelijks. Ook kun je veel apparaten op de nachtregeling zetten waardoor ze ’s nachts minder toeren en dus geluid maken.

Welke varianten warmtepompen zijn er qua dB’s er op de markt?

Het geluidsniveau is onder andere afhankelijk van het type warmtepomp. Een bodemwarmtepomp maakt minder geluid dan een hybride warmtepomp die warmte haalt uit de buitenlucht. Hoeveel geluid een warmtepomp produceert, is terug te vinden op de productkaart die bij elke warmtepomp is bijgesloten.

Waar moet je als consument op letten als je een warmtepomp wilt die zo min mogelijk geluid maakt?

Schakel altijd een installateur in die is aangesloten bij UNETO-VNI en ervaring heeft met het adviseren en plaatsen van warmtepompen. Deze installateur zal specifieke aandacht besteden aan het voorkomen van teveel geluid. Op de website van UNETO-VNI vind je een vakbekwame warmtepomp-installateur bij jou in de buurt. Laat je door de installateur adviseren over het optimale warmtepompsysteem voor jouw specifieke situatie. Vraag bij de offerte eventueel ook naar de productkaart waarop de geluidswaarden staan vermeld.

Hoe kan een installateur ervoor zorgen dat een warmtepomp zo min mogelijk geluid maken?

Door te kiezen voor het juiste warmtepompsysteem en dit op de juiste plek te installeren. Een vakbekwame installateur geeft hiervoor een gedegen advies. Dat geldt ook voor het nemen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van trillingdempers, een trillingdempende montagebalk of een geluidwerende omkasting.  

Wat moet je doen als je niet tevreden bent over het geluid dat de pomp na plaatsing produceert?

Neem dan contact op met uw installateur. Hij kan u adviseren over eventuele extra maatregelen om het geluid te beperken.

Vindt UNETO-VNI dat er regelgeving/geluidsnormen moet komen voor warmtepompen en het geluid dat deze op de gevel van de buren kan produceren?

Voor nieuwbouw en verbouw zijn er normen voor alle installaties (Bouwbesluit afdeling 3.1/3.2). Warmtepompen die vakkundig worden geïnstalleerd, hoeven geen geluidsoverlast op te leveren. Bovendien neemt het geluid dat warmtepompen produceren, steeds verder af dankzij snelle productinnovatie. Het is dan ook de vraag of geluidsnormen voor toepassing in de bestaande bouw nog nodig zijn. Mogelijk kunnen de geluidsnormen voor verbouw ook voor de bestaande bouw gaan gelden.

Is er op dit moment voldoende geschoold en deskundig personeel om de warmtepompen te installeren en hoe zien jullie dat voor de toekomst?

Het aantal technische vakmensen met kennis van warmtepompen neemt razendsnel toe. Gezien de toenemende vraag wordt de opleidingscapaciteit nog dit najaar fors verhoogd met een aantal nieuwe praktijklocaties.