Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’

UV05175-1600X900
primary

Met de richtlijn CROW 500 is een belangrijke stap gezet in het voorkomen van graafschade en het verder verlagen van het aantal graafschades in Nederland. In de praktijk blijkt dat nog niet alle partijen in de graafketen (volledig) bekend zijn met de rol en verantwoordelijkheden die deze richtlijn stelt. Wij vragen u om uw ervaringen hierover te delen.

 

Per 1 januari 2017 is de CROW 500 van kracht geworden. Dit heeft voor alle betrokkenen in de graafketen belangrijke consequenties. De vernieuwde richtlijn CROW 500 richt zich niet alleen op het grondroeren, maar omvat het gehele proces van een project: van initiatiefase tot en met de gebruiksfase. Dat vereist dat alle ketenpartijen in het bouwproces invulling geven aan zorgvuldig grondroeren en zich bewust zijn van elkaars rol, verantwoordelijkheid en de uit te voeren activiteiten. Het resultaat van de voorgaande fase is de basis voor de volgende fase. Samenwerking en zorgvuldige informatieoverdracht om graafschade te voorkomen is tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt.

Op hoofdlijnen geeft de CROW 500 per fase het volgende aan:

  • Initiatiefase: de initiatiefnemer moet tijd en budget reserveren om te borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen;
  • Onderzoeksfase: de initiatiefnemer doet een oriëntatieverzoek KLIC bij het Kadaster en maakt een risico-inventarisatie van grondroeringen en de mogelijke beheersmaatregelen;
  • Ontwerpfase: de ontwerper stelt een maatregelenplan op aan de hand van de risico-inventarisatie en lokaliseert de kabels en leidingen;
  • Werkvoorbereidingsfase: de grondroerder (onder wiens verantwoordelijkheid of leiding het grondroeren wordt verricht) vertaalt het maatregelenplan naar werkinstructies en doet een graafmelding (‘KLIC-melding’);
  • Uitvoeringsfase: de grondroerder en al het uitvoerend personeel (voorman, heibaas, machinist, grondwerker, uitvoerder, etc.) worden op basis van de werkinstructie geïnstrueerd en voeren het werk uit volgens de werkinstructie. De initiatiefnemer evalueert aan het project het resultaat van de maatregelen tijdens en na afronding van de werkzaamheden (leren).

Feiten en cijfers

Het Agentschap Telecom heeft op haar website het document ’Feiten en cijfers over schade door graafwerkzaamheden 2018’ gepubliceerd. Dit document laat zien, dat er in 2018 in absolute zin meer schades zijn ontstaan dan in de voorgaande jaren. Het document geeft ook weer aan welk netwerk en in welke gebieden de schades zijn ontstaan.

Het blijft belangrijk om bij de opdrachtgevers te benadrukken dat bij werkzaamheden in de ondergrond de CROW 500 door alle partijen in de graafketen worden opgevolgd! De CROW500 kan worden besteld via www.crow.nl.

Op de website van het Kabel en Leiding Overleg is meer informatie te vinden over hoe we samen als ketenpartners schade kunnen voorkomen. Een praktisch document is de Check & Go kaart die bestaat uit vijf kaarten die aaneengeschakeld de fasen van de CROW 500 weergeven. Op iedere kaart staat een handige checklist waarmee kan worden nagegaan of volgens de CROW500 wordt gewerkt en of de andere partijen dat ook doen. De vijf kaarten kunnen ook van elkaar worden losgemaakt en verdeeld. Alles aangevinkt? Draag dan de kaart over aan de verantwoordelijke van de volgende fase. Deel informatie, werk samen, stel vragen en geef advies. Want samenwerking in de keten is cruciaal om graafschade te voorkomen.

Deel uw ervaringen

Alwin Dekker heeft namens Techniek Nederland zitting in het Kabel en Leiding Overleg (KLO). Hij is benieuwd naar uw reactie over het naleven van de CROW500 door onze opdrachtgevers. Deze bevindingen kan hij meenemen naar het KLO. Uw reactie kunt u mailen naar a.dekker@siersgroep.nl.