Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Column Marissa Willemse: Een curieuze oplossing van Mona Keijzer

UV01584
primary

Schrijf je als ondernemer in op een aanbesteding, dan plaats je jezelf in een afhankelijke positie. De aanbesteder beslist over jouw lot en heeft de macht.  Dat is geen probleem, als de rechtsbescherming maar goed is geregeld. En daar knelt de schoen. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, zag het probleem en bedacht een héél curieuze oplossing.

Ondernemers die klachten hebben over een aanbestedingsprocedure kunnen eigenlijk alléén terecht bij het klachtenloket van de aanbestedende dienst zelf. Zoals u begrijpt, zal een ondernemer daar niet snel met de vuist op tafel slaan. Je wilt per slot van rekening graag de opdracht verwerven. Het komt in de praktijk dan ook relatief weinig voor dat een inschrijvend bedrijf een klacht indient. In de gevallen waarin de ondernemer alle aarzelingen overboord gooit en uiteindelijk tóch met zijn of haar bezwaren bij de aanbestedende dienst aanklopt, is de kans op succes héél klein. Aanbesteders vinden namelijk over het algemeen dat zij de procedure keurig volgen en zich prima aan de regels houden. In de meeste gevallen verklaren zij de klachten dus ongegrond.  

Maar, hoor ik u zeggen, er is toch een commissie van aanbestedingsexperts? Die is onafhankelijk en daar is een goed onderbouwde klacht dus wél kansrijk. Daar worden klachten toch wel vaker gegrond verklaard? Helaas. Vaak neemt de beoordeling van een klacht zoveel tijd in beslag, dat de opdracht al lang en breed gegund is voordat de commissie uitspraak doet. De commissie kan dan nog een beetje grommen, maar het moment om te bijten is al voorbij.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vindt dat inschrijvers een sterkere positie moeten krijgen bij het indienen van klachten. Dat is mooi, maar de oplossing die ze heeft bedacht is uiterst curieus. Als het aan de staatssecretaris ligt, gaat de aanbestedende dienst zélf zorgen voor een betere klachtafhandeling. U kunt het resultaat wel raden.

Techniek Nederland heeft een betere oplossing in gedachten. Een klacht over de vorm of inhoud van een aanbestedingsprocedure zou moeten leiden tot een opschortende termijn van  maximaal drie weken. Aan het eind van die termijn doet de commissie van aanbestedingsexperts uitspraak. Maak je als inschrijvende onderneming bijvoorbeeld bezwaar tegen een niet-transparante beoordelingsmethodiek of een clustering van projecten, dan weet je voortaan dat je dat niet langer alleen maar voor de bühne doet. Ook aanbesteders weten waar ze aan toe zijn en kunnen eenvoudig op de nieuwe regel inspelen door de planning met drie weken te verruimen.

Een goed functionerende aanbestedende dienst hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor vertraging. Zo’n dienst stelt een goede aanbestedingsprocedure op en krijgt dus geen klachten. Ook houdt een professionele aanbesteder in de voorbereiding rekening met een beperkte opschortingstermijn zodat er geen overlast kan ontstaan. Helaas blijkt de praktijk nog wel eens anders. Daarom is het goed als de commissie van aanbestedingsexperts de tijd krijgt om te grommen én te bijten.

Mr. Marissa Willemse
Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI), onderdeel van Techniek Nederland