Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Column Doekle Terpstra: we gaan het slimmer doen

doekle 1600x900
primary

Nog niet zo lang geleden waren ontwerpen, bouwen en installeren drie afzonderlijke werkterreinen. Samenwerken deden de verschillende disciplines alleen als echt niet anders kon. Die tijd is voorbij. In de hele bouwkolom hebben bedrijven ingezien dat het anders moest en vooral beter. Nu zien we dat de partijen in het bouwproces elkaar steeds meer als gelijkwaardige partners zien. Dat levert niet alleen efficiency-winst op, maar ook een beter product. Intensieve samenwerking zet de deuren open voor een element dat werkelijk het verschil gaat maken in de toekomst van onze sector: innovatie.

We willen de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal maken en onze steden bereikbaar houden, we willen de samenleving digitaliseren en onze infrastructuur moderniseren. Grote maatschappelijke uitdagingen waar de ontwerp-, bouw- en technieksector een belangrijke bijdrage aan gaat leveren. Dat kan alleen als we ons werk en de technieken die we toepassen in een hoog tempo vernieuwen. Met die ambitie is vorig jaar het Bouw en Techniek Innovatiecentrum opgericht. Maxime Verhagen heeft het BTIC als boegbeeld op de kaart gezet en veel enthousiasme losgemaakt. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Onze sector moet een voorbeeld worden van innovatieve transformatie.

 

Als het om samenwerking en innovatie in het bouwproces gaat, hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet. Toch staan we pas aan het begin. Zo groeit de productiviteit in vergelijking met andere sectoren nauwelijks. Dat remt de groei en de winstgevendheid. Het BTIC gaat er de komende tijd hard aan werken om met behulp van digitalisering een productiviteitssprong mogelijk te maken. Door een optimale uitwisseling van data en door het inzetten van artificial intelligence kunnen we slimmer werken en meer voor elkaar krijgen. Een productiviteitsgroei van 10% is zeker haalbaar.

 

Ook de doelen van het Klimaatakkoord maken het noodzakelijk om te innoveren. Bernard Wientjes, die aan de wieg stond van het BTIC, zei enkele jaren geleden al dat we zo’n 1.000 gebouwen per dag zouden moeten verduurzamen. Daar zitten we nog ver vanaf. Door keer op keer het belang van innovatie onder de aandacht te brengen, kan het BTIC het verwezenlijken van de doelstellingen daadwerkelijk dichterbij brengen.

 

Circulariteit zie ik als een van onze grootste uitdagingen. We zijn er al een tijdje achter dat de wereld geen bodemloze put is. Gaan we niet verstandiger om met grondstoffen, materialen en energiebronnen, dan halen we onszelf enorme problemen op de hals. Gelukkig zie ik veel hoopgevende, inspirerende initiatieven richting een circulaire economie. De krachtenbundeling binnen het BTIC kan ervoor zorgen dat circulariteit bij bouwwerken en infrastructurele projecten in de nabije toekomst de norm wordt.  

 

Innoveren doe je samen. Het BTIC is een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en brancheorganisaties. Samen zetten alle betrokkenen de schouders onder een gemeenschappelijke innovatie-agenda. Innovatie gaat ons niet alleen helpen om de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd op te lossen, maar biedt óók nieuwe loopbaanperspectieven. Zowel voor de huidige werknemers als voor jonge, technische talenten is innovatie een aantrekkelijk vooruitzicht. Want wie wil zich nou niet aansluiten bij een winning team?

 

Samen maken we van de ontwerp-, bouw- en technieksector de meest innovatieve sector van de Nederlandse economie. We gaan het slimmer doen!

 

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland en boegbeeld BTIC