Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

‘Aan de Klimaatakkoord-tafel geven we de energietransitie vorm’

windmolens
primary

PageMetaInformation[ 1]

UNETO-VNI zit op dit moment aan tafel bij de opstellers van het Nederlandse Klimaatakkoord. Dat is het vervolg op het Energieakkoord uit 2013 en geeft invulling aan een deel van de afspraken uit het Parijs-akkoord. Nu leek Parijs misschien nog ver van uw bed, met het Klimaatakkoord halen we de afspraken van Parijs naar Nederland en is de installatiesector voor een belangrijk deel aan zet.

Thomas Piessens, programmamanager Energie & Duurzaamheid bij UNETO-VNI, vertelt in een serie blogs over de achtergronden, de rol van de installateur en de actiepunten van het Klimaatakkoord.

Energieakkoord

In 2013 is in Nederland een eerste Energieakkoord afgesloten. De doelstellingen daarvan waren een extra energiebesparing van 100 Petajoules en een aandeel van 16% duurzaam opgewekte energie in 2023. In het regeerakkoord Rutte III is besloten dat er een nieuw energie- en klimaatakkoord moet komen. Eén die de energietransitie moet versnellen en concreet maken. Dit Klimaatakkoord – dat nu in de maak is – zet vooral in op CO2-reductie. Het doel is om tot 2030 de uitstoot van CO2 terug te brengen met 49% ten opzichte van 1990.

Hoe komen we van aardgas af?

Om dat te bereiken, is er veel werk aan de winkel. Een aantal sectoren is daarbij aan zet. Die zijn vertegenwoordigd aan de Klimaatakkoord-tafels Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Landbouw & Natuur. Samen moeten zij ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot flink omlaag gaat.

UNETO-VNI zit aan tafel bij de sector Gebouwde Omgeving. Samen met andere koepelorganisaties (zoals Bouwend Nederland, Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), ministeries en energiemaatschappijen gaan we plannen uitwerken om die opgave in te vullen. De belangrijkste vraag aan onze Klimaattafel is: hoe komen we af van aardgas. Ruim 90% van de gebouwen is voor de warmtevoorziening nog volledig afhankelijk van aardgas. Wat ons betreft kun je na 2021 bij vervanging niet meer voor alleen een cv-ketel kiezen. Die moet je dan minimaal combineren met iets duurzaams. Een warmtepomp of een zonneboiler bijvoorbeeld.

Lees hier het manifest dat we hierover samen met onder andere Energie Nederland en Greenpeace hebben opgesteld. Daarin staat ook een aantal randvoorwaarden.

Kansen en uitdagingen voor installateur

Installateurs, engineers en monteurs zijn voor een groot deel aan zet om de grote veranderingen mogelijk te maken. Dat biedt kansen op meer en leuker werk. Maar het geeft ook uitdagingen. Want hoe komen we aan al die vakmensen die we nodig zullen hebben om woningen en gebouwen te verduurzamen? En hoe krijgen we woning- en gebouweigenaren mee in de energietransitie? Want die heeft grote gevolgen voor hun installaties thuis en voor hun portemonnee. Voor UNETO-VNI zijn belangrijke randvoorwaarden dan ook: 

  • Het verzekeren van werkgelegenheid. We hebben duizenden nieuwe mensen nodig en we zullen duizenden werknemers moeten om- en bijscholen.
  • Gebouwgebonden installaties moeten efficiënter worden. Installaties moeten met minder gas meer prestaties leveren. Er zijn regels nodig om de efficiency te verbeteren, cv-ketels uit te faseren, hybride oplossingen mogelijk te maken en duurzame opwek te stimuleren.
  • Er moet gebouwgebonden financiering komen. Het moet financieel haalbaar zijn voor burgers en bedrijven om al die aanpassingen uit te voeren. Dat kan het beste in de vorm van leningen die aan het gebouw zijn verbonden en dus niet op naam van de eigenaar staan.

Techniek backbone van energietransitie

De politiek en de maatschappij zien steeds meer in dat techniek de backbone is van de energietransitie. De installatiebranche, u dus, kan de duurzame toekomst helpen vormgeven. Het is aan UNETO-VNI om daar voor u de randvoorwaarden voor te creëren. Om de duurzame opgave zo aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Daar doen we ons best voor aan de Klimaatakkoord-tafel. Tot aan de zomer werken we de randvoorwaarden voor de Klimaatakkoord-doelstellingen uit. Daarna hebben we tot eind van het jaar om die te vertalen in concrete acties en om verdere afspraken te maken.

In dit eerste blog heb ik de kaders van het Klimaatakkoord geschetst. Zodat u weet waarom we aan de Haagse tafels zitten en wat we doen. In de volgende blogs vertel ik u over de drie W’s die de energietransitie concreet moeten maken: van wijkaanpak, warmtepompen tot werkgelegenheid.

Ook interessant voor u: