Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Wat kunt u verwachten? Wat moet u doen?

Wij zijn eerst aan zet

Wij gaan na welke gegevens we van u hebben en of u/uw organisatie op basis daarvan al voldoet aan criterium 'Kwaliteit vakmanschap'. Dit zal voor het grootste deel van onze leden zo zijn. We verwachten die inventarisatie voor half oktober af te hebben.

Enkele leden waarvan wij op basis van de gegevens die we hebben niet zeker weten of ze voldoen én de leden die nog niet voldoen hebben we persoonlijk benaderd.

Heeft u niks van ons vernomen neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om te kijken of wij over de juiste informatie beschikken.

Voldoet u nog niet aan criterium 'Kwaliteit vakmanschap', dan maken we helder wat daarvoor nog nodig is en wat u kunt doen. Waar nodig helpen we daarbij. Zoals gezegd geldt voor bestaande leden een overgangsjaar voor de nieuwe criteria. U heeft hiervoor dus tot eind 2019 de tijd.

Voor alle leden geldt dat zij ook moeten (gaan) voldoen aan criterium 'Kwaliteit bedrijfsvoering'.

In september 2019 ontvangt u van ons een mail die u dient te beantwoorden en waarmee u verklaart dat u voldoet aan alle eisen van de 'Kwaliteit bedrijfsvoering'. Deze verklaring wordt daarna ieder jaar in september van u gevraagd. Vooral bij de nieuwe eisen voor de particuliere markt – het invoeren van een consumentenbeoordeling en het gaan werken met een klachtenprocedure – kunt u rekenen op onze hulp.

Naar lidmaatschapscriteria