Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

Beheer, controle en onderhoud leidingwaterinstallaties

Toestellen die op de drinkwaterleiding worden aangesloten, mogen de kwaliteit van het drinkwater in de drinkwaterleiding niet nadelig beïnvloeden. Denk hierbij aan verontreiniging van het leidingnet en het drinkwater aan de tappunten. Goed beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties is dus nodig om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen.

Beheer is noodzakelijk om te waarborgen dat de functies van de leidingwaterinstallaties blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen. Daarnaast is er controle: inspectie van de installatie (visuele controle), bepalen of de installatie goed functioneert en controle op actualiteit van de documenten. De installateur controleert daarbij of het gebruik van de installatie overeenkomt met de ontwerpspecificaties. Tot slot is er periodiek en ongepland onderhoud.

Verantwoordelijkheid

De eigenaar of beheerder van een collectieve leidingwaterinstallatie, collectieve leidingwatervoorziening of een woninginstallatie is verantwoordelijk voor een goede leidingwaterinstallatie. Dat houdt in:

  • De eigenaar heeft de wettelijke verplichting om jaarlijks de terugstroombeveiligingen in drinkwaterinstallaties te laten controleren en te onderhouden.
  • Die genoemde verplichting vloeit voor uit de Drinkwaterwet, het Bouwbesluit 2012, de Woningwet (artikel 1a), NEN 1006:2015, Aansluitvoorwaarden van het drinkwaterbedrijf en het Waterwerkblad WB 1.4 G WB 1.4 G (2015): 'Beheer van leidingwaterinstallaties'.
  • Met een overzicht van gevaarlijke toestellen en toegepaste aansluitbeveiliging, geleverd door de installateur bij oplevering van een installatie, heeft de eigenaar of beheerder een overzicht van de toestellen aangesloten op de drinkwaterleiding
    De eigenaar of de installateur kan de lijst mogelijk aanvullen als er andere toestellen worden aangesloten.
  • Het gaat om terugstroombeveiligingstoestellen, zoals controleerbare keerkleppen, beluchters, onderbrekers en atmosferische onderbrekingen. Maar ook om ontlastkleppen en inlaatcombinaties die dienst doen als procesbeveiliging 

 + Zie ook ISSO-publicatie 55.5 'Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties'