Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

FAQ - Wettelijke certificering cv-installateur

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Waarom komt er een wettelijke certificeringsregeling?

  De regeling is een reactie van het kabinet op het koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat in november 2015 werd gepubliceerd. Een van de conclusies was dat de branche, met haar keurmerken, niet in staat is gebleken om zelf de kwaliteit te organiseren om de burger voldoende veiligheid te kunnen bieden. Jaarlijks vallen er circa 10 doden en honderden gewonden als gevolg van koolmonoxide bij cv-ketels. Met de wettelijke certificering wil de overheid het koolmonoxide-gevaar terugdringen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wat houdt de wettelijke certificeringsregeling in?

  Vanaf halverwege 2019 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen uitvoeren. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten dan aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Dit wordt wettelijk vastgelegd.

  Niet-gecertificeerde bedrijven die na het in werking treden van de wettelijke regeling tóch werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties uitvoeren, zijn in overtreding. De gemeente kan hen een dwangsom opleggen. Opdrachtgevers moeten altijd een gecertificeerde installateur een gastoestel in bedrijf laten stellen. Gebeurt dit niet, dan pleegt de opdrachtgever een economisch delict.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Is bekend wanneer de overheid de definitieve wettelijke regeling gaat communiceren?

  Nee, dat is nog niet bekend. Het voorstel voor de wettelijke certificeringsregeling voor gastechnisch installateurs ligt nu ter advies bij de Raad van State. Het voorstel gaat daarna terug naar de Tweede Kamer, waar het behandeld wordt in de Vaste Kamercommissie van BZK. Daarna wordt het voorstel plenair behandeld in de Tweede Kamer. Wanneer de wettelijke regeling definitief kan zijn, daar is helaas nog geen informatie over beschikbaar.

 • Wanneer gaat de wettelijke certificeringsregeling in?

  Als de politiek akkoord gaat met de wetswijziging is de wettelijke certificering halverwege 2019 van kracht. Techniek Nederland bepleit een overgangsfase om installatiebedrijven en cv-monteurs voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de wettelijke verplichtingen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • De overheid wil binnen afzienbare tijd van het gas af. Moet er dan toch een certificeringsregeling komen?

  Ja. De nieuwbouw mag dan op korte termijn gasloos zijn, voor de bestaande bouw is dat een zaak van lange adem. Er zijn nu nog steeds 7 miljoen gasinstallaties in gebruik. De komende jaren worden nog honderdduizenden gastoestellen geplaatst, al of niet in combinatie met een duurzame oplossing. We zijn dus voorlopig niet van het aardgas af.

  In de bestaande bouw is een logisch scenario het verduurzamen door toepassing van een hybride warmtepomp of zonneboiler naast de bestaande cv-ketel. Netbeheerders hebben wel aangekondigd niet meer te investeren in vernieuwing van de gasnetten. In wijken waar het gasnet aan het eind van de levensduur is, liggen all-electric-oplossingen of warmtenetten voor de hand.

  Kijk voor meer informatie over in 2050 alle gebouwen energieneutraal (geen CO2-uitstoot) op Rijksoverheid.nl

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Eerst was er sprake van een erkenningsregeling, nu krijgen we een certificering. Wat is het verschil?

  De begrippen ‘erkenning’ en ‘certificering’ worden nogal eens door elkaar gebruikt. Dat levert verwarring op. Cv-installateur wordt een ‘gereglementeerd’ beroep. De overheid heeft er geen vertrouwen in dat een erkenningsregeling daarbij voldoende waarborgen biedt om koolmonoxide-ongevallen terug te dringen. Daarom kiest de overheid voor een zwaarder middel: certificering. Certificering verloopt via een certificeringsregeling van een ‘schemabeheerder’, zoals KvINL of SCIOS. Certificerende instellingen, zoals KIWA, TUV of Dekra controleren de bedrijven en de werkzaamheden. Bij een erkenningsregeling is er geen controle van het bedrijf of de werkzaamheden door een certificerende instelling.

  De kosten van certificering zijn hoger dan die voor een erkenning. Techniek Nederland hamert er bij de overheid op de kosten (en de administratieve lasten) zo beperkt mogelijk te houden gezien het grote aantal kleine bedrijven een zzp’ers in de branche.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Welke onderdelen van de installatie vallen onder de nieuwe regeling?

  De cv-ketel en het warmwatertoestel zelf en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer vallen straks onder de nieuwe erkenningsregeling. De gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen maken geen onderdeel uit van de wettelijke certificering. Techniek Nederland vindt dat óók de gasleidingen onderdeel van de regeling moeten zijn.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Komt er een aparte certificeringsregeling voor bijvoorbeeld collectieve rookgasafvoeren?

  Ja, dat is mogelijk. Mogelijk komen er ook aparte certificaten voor de eerste aanleg bij nieuwbouw en werkzaamheden bij onderhoud en reparatie. Techniek Nederland is hier voorstander van.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Is het zeker dat er een wettelijke certificeringsregeling komt?

  Nee. Dat is nog niet 100% zeker. De Tweede Kamer de wetswijziging nog goedkeuren. Onze verwachting is wel dat de Tweede Kamer akkoord gaat, mede gezien de aanbeveling uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een wettelijke regeling in te voeren.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wat gaat de certificeringsregeling mij kosten?

  Dat is nog niet bekend. Techniek Nederland dringt er bij de overheid op aan om de kosten zo laag mogelijk te houden, met name voor kleine bedrijven en ZZP’ers. De bedragen die momenteel in de vakpers worden genoemd (circa 2.500 euro op jaarbasis) vinden wij onaanvaardbaar hoog.

  Techniek Nederland doet concrete voorstellen om de kosten voor gecertificeerde bedrijven zo laag mogelijk te houden. We maken gebruik van de ervaringen van kleine installatiebedrijven en zullen de mogelijkheden benutten die andere certificeringsregelingen bieden om kosten te verlagen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wat gebeurt er met niet-gecertificeerde bedrijven?

  Die mogen geen inbedrijfstellingen meer uitvoeren. Alléén gecertificeerde bedrijven mogen na het plaatsen van de installatie of na een onderhoudsbeurt het verbrandingstoestel weer in bedrijf stellen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wordt periodiek onderhoud aan de cv-installatie en verplichte inbedrijfstelling nu ook verplicht?

  Nee. De certificering heeft alleen betrekking op de installatiebedrijven en monteurs. De verantwoordelijkheid voor onderhoud blijft bij de eigenaar van de installatie liggen. De onderhoudsfrequentie wordt bepaald door de fabrikantvoorschriften. Verzekeraars kunnen zich hier bij schadegevallen met succes op beroepen.

  Als de wettelijke certificering niet tot het gewenste resultaat leidt, namelijk het terugdringen van het aantal koolmonoxideslachtoffers, wordt verplichte inbedrijfstelling en jaarlijks onderhoud van de cv-ketel mogelijk wel bespreekbaar.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wordt schade veroorzaakt door een installatie die is aangelegd of onderhouden door een niet-gecertificeerd installatiebedrijf straks niet meer gedekt door de verzekeraar? Kan dit in de polisvoorwaarden worden vermeld?

  Techniek Nederland is hier voorstander van. Dit is echter aan de verzekeraars. Niet-gecertificeerde bedrijven mogen straks geen werkzaamheden aan gasgestookte gastoestellen. Doen ze dat wel, dan zijn ze in overtreding en kunnen gemeenten een dwangsom opleggen. Verzekeraars kunnen schadeclaims niet uitkeren. De schade wordt dan verhaald op het niet-gecertificeerde bedrijf.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Ik ben zzp’er. Moet ik straks ook gecertificeerd zijn?

  Ja, ook ZZP’ers moeten daarom straks voldoen aan de wettelijke certificeringsregeling. Doen zij dit niet, dan mogen zij deze werkzaamheden niet uitvoeren, en worden zij niet opgenomen in het register voor erkend gastechnisch installateurs. ZZP’ers die niet gecertificeerd zijn en tóch werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties uitvoeren, zijn in overtreding en kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Hoe weet de consument straks welk bedrijf aan de certificeringsregeling voldoet en welke niet?

  Gecertificeerde bedrijven zijn straks verplicht om een voorgeschreven beeldmerk te gebruiken. Hiermee is het voor consumenten duidelijk dat zij te maken hebben met een gecertificeerd bedrijf dat voldoet aan de wettelijke eisen. Techniek Nederland stelt voor het OK CV keurmerk te gaan hanteren. Er komt ook een online register waarop alle gecertificeerde bedrijven vermeld staan.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Hoe gaat de overheid de wettelijke certificeringsregeling voor gastechnisch installateurs straks communiceren?

  De gecertificeerde cv-installateurs zijn straks te vinden op een online register. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen. Techniek Nederland vindt dat de overheid zo’n campagne intensief en gedurende meerdere jaren zou moeten voeren om bewustwording te creëren bij consumenten. Techniek Nederland zal deze campagne ondersteunen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Kunnen cv-ketels alleen door gecertificeerde installateurs worden verkocht?

  Techniek Nederland vindt dat een certificeringsregeling gekoppeld moet worden aan een verbod op de verkoop van cv-ketels aan niet-gecertificeerde bedrijven en particulieren. Dit bevordert de veiligheid en maakt de handhaving en controle efficiënter. Afspraken hierover kunnen we niet in Nederland maken, maar dit moet binnen de Europese Unie gebeuren. Dat is dus een zaak van lange adem.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Ik moet gaan investeren in de opleiding van mijn monteurs. Kan ik de kosten straks doorberekenen aan mijn klanten?

  Medewerkers van Techniek Nederland-lidbedrijven moeten volgens de Techniek Nederland-gedragscode over voldoende deskundigheid en opleiding beschikken om hun werkzaamheden op de juiste wijze uit te kunnen voeren. Daar komen nu extra verplicht aantoonbare vakbekwaamheidseisen bij. De keuze voor het doorberekenen van deze extra opleidings- en scholingskosten ligt bij de ondernemer. De minister heeft al gezegd dat consumenten rekening moeten houden met een prijsstijging van € 4,50 voor een onderhoudsbeurt en € 45,00 voor de aanleg van een nieuwe installatie.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Is de wettelijke certificering uitsluitend gericht op het bedrijf?

  Nee, naast de certificering op bedrijfsniveau (procescertificering) moeten alle monteurs over aantoonbaar vakmanschap beschikken. Hiermee wil de minister voorkomen dat ondeskundige monteurs nog werkzaamheden aan gastoestellen kunnen verrichten. In Engeland functioneert dit systeem al. Daar hebben alle monteurs een pasje met hun registratie van het Gas Safety Register.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Ik voer geen werkzaamheden uit aan gastechnische apparatuur. Wat verandert er voor mijn bedrijf?

  Helemaal niets. De wettelijke certificeringsregeling heeft alleen betrekking op installateurs van gasverbrandingstoestellen, niet op elektrotechnische installaties, sanitaire installaties of gasleidinginstallaties.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wie gaat de wettelijke certificering straks controleren?

  Een certificerende instelling beoordeelt het installatiebedrijf bij de aanvraag van het certificaat, bij steekproeven van uitgevoerde werkzaamheden en bij administratieve audits. De overheid controleert de certificerende instellingen en verricht ook steekproeven.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wat gebeurt er met gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden niet correct en volgens de gestelde eisen uitvoeren?

  Alle opgeleverde en onderhouden installaties moeten straks door de monteur afgemeld worden. Hieruit zullen de certificerende instellingen via steekproeven projecten selecteren om te controleren.

  Gemeenten zijn vanaf 2019 de aangewezen instanties om handhavend op te treden. Als zij situaties tegenkomen waarbij niet-gecertificeerde bedrijven aan het werk zijn geweest, kan een dwangsom worden opgelegd.

  In situaties waarbij een ketel door een niet-gecertificeerd bedrijf is geïnstalleerd, zit zowel de opdrachtgever als de installateur fout. En tegen beiden kan de gemeente optreden. Techniek Nederland wil gemeenten hiermee helpen door een meldpunt in te stellen voor overtreders en overtredingen. Overtreding van de regels kan ook gevolgen hebben voor het lidmaatschap van Techniek Nederland.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Gaat de overheid optreden tegen niet-gecertificeerde installateurs die aan verbrandingstoestellen werken?

  Ja. Gemeenten zijn vanaf 2019 de aangewezen instanties om handhavend op te treden. Als zij situaties tegenkomen waarbij niet-gecertificeerde bedrijven aan het werk zijn geweest, dan kan een dwangsom worden opgelegd.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Waarom gaat de regeling pas in 2019 in?

  De overheid meldt dat de periode tot halverwege 2019 nodig is om de wettelijke certificeringsregeling vast te stellen. Ook hebben installatiebedrijven en cv-monteurs voldoende tijd nodig om zich aan te passen aan de wettelijke verplichtingen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Is er in 2019 nog maar één wettelijke certificeringsregeling?

  Nee. Er is straks wel één wettelijk kader, waaraan certificeringsregelingen moeten voldoen die kunnen worden aangewezen. Voor de eenduidigheid in de markt zal er één beeldmerk worden gebruikt.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Waarom is Techniek Nederland positief over de komst van een wettelijke regeling?

  De certificeringsregeling heeft een positief effect op de kwaliteit en levert veiligere cv-installaties op. Het aantal koolmonoxide-ongevallen zal daardoor drastisch dalen. Daarom heeft Techniek Nederland zich ingezet om weer wettelijke eisen te stellen aan cv-bedrijven en de vakbekwaamheid van verwarmingsmonteurs.

  De overheid wil nu met een wettelijke certificeringsregeling een zwaarder middel inzetten. Ook hierover is Techniek Nederland positief, mits de kosten behapbaar blijven voor met name kleine bedrijven en ZZP’ers. De wettelijke certificeringsregeling betekent dat niet iedereen zich meer zomaar cv-installateur mag noemen. Het zorgt ervoor dat ondeskundige bedrijven en monteurs straks van de markt worden geweerd. Aangezien ieder bedrijf aan de wettelijke eisen moet voldoen, is er straks sprake van een gelijk speelveld.  

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wordt inbedrijfstelling en jaarlijks onderhoud ook wettelijk verplicht?

  Nee, de minister stelt dit niet verplicht. Indien de wettelijke erkenning niet tot het gewenste resultaat leidt, namelijk het terugdringen van het aantal koolmonoxideslachtoffers, wordt verplichte inbedrijfstelling en jaarlijks onderhoud van de cv-ketel mogelijk wel bespreekbaar.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Gaat de overheid plaatsing van CO-melders in de woning verplicht stellen?

  Nee. Wel is in februari 2018 een publiekscampagne van Brandweer Nederland van start gegaan om bewoners bewust te maken van de gevaren van koolmonoxide en de aandacht te vestigen op veilige CO-melders op de Nederlandse markt. Techniek Nederland doet mee aan deze campagne. Verkoop, installatie en controle van CO-melders moet volgens ons worden toegevoegd aan de wettelijke certificeringsregeling.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Komt er een verplichte CO-sensor in cv-ketels?

  De Nederlandse overheid kan een CO-sensor in cv-ketels niet verplicht stellen. Wel neemt de overheid het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen. Ook gaat een overheidslobby van start voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Is de wettelijke certificering ook haalbaar voor eenmansbedrijven?

  De concrete uitwerking is nog niet beschikbaar. Randvoorwaarde voor Techniek Nederland is dat de regeling zowel uitvoerbaar is voor eenmansbedrijven als voor grotere bedrijven met meerdere monteurs. Onder onze leden zijn meerdere eenmansbedrijven en MKB-bedrijven die onder een certificatieregeling vallen. De ervaringen van deze leden zullen we verwerken in een ondersteuningsprogramma.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Hoe zijn gecertificeerde bedrijven straks herkenbaar?

  Gecertificeerde bedrijven komen op een speciale website te staan en zijn herkenbaar via een eenduidig beeldmerk.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Ik beschik nu over een OK CV-kwaliteitslabel, BRL 6000-16 of over een SCIOS-certificaat. Hoef ik niets te doen?

  Het is nog niet bekend wat de concrete eisen voor de certificeringsregeling zullen zijn. We gaan ervan uit dat de regeling straks eisen stelt aan de vakbekwaamheid van medewerkers, het kalibreren van meetinstrumenten en dat uitvoering van de werkzaamheden wordt gecontroleerd op basis van steekproeven.

  Deze eisen gelden ook bij OK CV, BRL 6000-16 en SCIOS. We verwachten dat bedrijven die al over deze certificaten beschikken, relatief eenvoudig de stap kunnen maken naar de wettelijke certificering. Ook de eventuele verplichte bijscholing voor bedrijven die beschikken over OK CV, BRL 6000-16 en SCIOS zal beperkt zijn. Techniek NederlandI zal pleiten voor een soepele overgangsregeling voor bedrijven met deze kwalificaties.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Moet ik mijn monteurs nu naar een opleiding sturen?

  Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden is natuurlijk altijd goed. De opleidingseisen voor de nieuwe wettelijke regeling zijn echter nog niet bekend. Zodra duidelijk is welk opleidingsniveau volgens de nieuwe certificeringsregeling vereist is, informeert Techniek Nederland u hierover. Als leidraad voor integrale controle en onderhoud van gasverbrandingsinstallaties heeft Techniek Nederland een 10-puntenlijst uitgegeven en als filmpje uitgebracht. Bekijk ook de Toolbox Koolmonoxide (alleen voor leden).

  Wilt u nu al stappen zetten, de aanpak volgens OK CV is een goed uitgangspunt. Ook de opleiding voor de Energie Service Specialist (ESS) biedt de basis van goed vakmanschap. Deze opleidingen zijn opgenomen in de Cursusetalage van OTIB. In de loop van dit jaar komt een online toets beschikbaar waarmee monteurs kunnen bepalen of zij zich moeten bijscholen om aan de gevraagde vakbekwaamheidseisen te voldoen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Mijn medewerkers hebben geen opleiding voor cv-(onderhouds)monteur gevolgd, maar ze verstaan hun vak. Wat moeten zij straks doen?

  Ga - vooralsnog - uit van het kennisniveau van de OK CV Energie Service Specialist. Op de website van OK CV is meer informatie te vinden. Dan blijkt of zij kunnen volstaan met een beperkte cursus of een uitgebreid scholingstraject. Ook kunnen monteurs een zogenaamd EVC-traject volgen bij Opleidingsfonds OTIB. Met zo’n traject kan de monteur aantonen over voldoende vakbekwaamheid te beschikken zonder over de daarbij behorende diploma’s te beschikken.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wordt de nieuwe certificeringsregeling straks een eis voor het lidmaatschap van Techniek Nederland?

  Ja. De nieuwe regeling voor verbrandingstoestellen wordt een wet. Dat betekent dat de regeling gaat gelden voor alle verwarmingsbedrijven in ons land en dus sowieso verplicht is. Techniek Nederland zal de regeling opnemen in de lidmaatschapseisen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Hoe zit het met de uitfasering van open gastoestellen?

  Die ligt volgens de overheid op schema. De verwachting is dat open cv-ketels en geisers over zeven jaar uit de Nederlandse huizen verdwenen zullen zijn. Het gebruik zal echter niet worden verboden.

  Naarmate woningen steeds kierdichter zijn en beter geïsoleerd worden, is de verwachting dat hier nog een potentieel risico aanwezig blijft. Kennis van het veilig functioneren van open verbrandingstoestellen is een van de wettelijke eisen voor de (onderhouds)monteur.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Wat gebeurt er om koolmonoxidegevaar bij collectieve rookgasafvoeren terug te dringen?

  Het ministerie van BZK heeft gekeken naar de risico's die er zijn in collectieve rookgasafvoeren van de gestapelde bouw. Dit heeft geresulteerd in een infoblad om eigenaar-bewoners van appartementen bewust te maken van dit probleem, en een handreiking voor VvE-besturen, VvE-beheerders en professionele verhuurders. Het infoblad en de handreiking zijn gratis te downloaden via Rijksoverheid.nl.

  Als installateur doet u er goed aan de handreiking onder de aandacht van VvE's en verhuurders te brengen waaraan u uw diensten aanbiedt.

  De kennis van collectieve rookgasafvoeren is specialistisch. Techniek Nederland heeft dit onder de aandacht gebracht van de overheid. Mogelijk komt er een aparte (deel)certificering voor deze systemen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp.