Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

Energielabels elektrotechnische apparaten

De Europese Commissie wil de bestaande energielabels voor elektronische (huishoudelijke) apparaten opnieuw indelen. Dit betekent dat bijvoorbeeld het label A+++ gewijzigd wordt in label C. De toevoegingen +++ komen te vervallen. Het nieuwe systeem moet binnen 5 jaar worden ingevoerd.

Om de duidelijkheid van energielabels te vergroten en ruimte te maken voor nieuwe energiezuinige producten stelde de Europese Commissie in 2015 voor om terug te gaan naar de schaalverdeling A tot en met G. Dit in plaats van de huidige schaal met A+++, A++ en A+. Alle producten moeten daarom opnieuw worden ingedeeld op deze schaal. In de praktijk kan dit betekenen dat een oud A++label nu een D-klassering krijgt. 

Ontwikkelen database met energielabels

Europa wil dat leveranciers de juiste energielabels verstrekken bij het product. Leveranciers moeten 6 maanden voor de start van de heretiketteringsdatum 2 labels meeleveren: het oude en het nieuwe label. Het is nu nog niet bekend wanneer die datum is, maar de nieuwe wet moet binnen 5 jaar na 2016 in werking treden. De commissie stelt voor om een digitale database in het leven te roepen, waarin leveranciers verplicht worden de juiste labels te zetten. Webwinkels kunnen de juiste labels uit de database downloaden. 

Plaatsing van energielabels op website

Sinds 1 januari 2015 zijn webwinkels verplicht om energielabels te verstrekken bij producten. Deze energielabels moeten getoond worden op elke plek waar de prijs van het product zichtbaar is. De aanpassing van de energielabels geeft extra ruimte om te lobbyen voor betere plaatsing van het energielabel in webwinkels.

Transitie energielabels

Techniek Nederland werkt samen met andere brancheorganisaties om zo sterke invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen Europa. In de loop van 2016 verschijnt een position paper waarin ook de belangen van webwinkels beschreven staan. Daarnaast stellen we een gezamenlijk lobbyplan op om de standpunten onder de aandacht te brengen.

Praktische informatie energielabels

Brancheorganisatie Vlehan heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een brochure samengesteld over energielabels in de witgoedbranche. Zo weet u, als detaillist, wat uw verantwoordelijkheden zijn voor het printen van energielabels en heeft u een overzichtstabel met de wettelijke voorschriften.