Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Einde dienstverband

einde dienstverband

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door simpelweg het verstrijken van de tijd waarvoor het is aangaan, maar bijvoorbeeld ook door ontslag.

Bij een tijdelijk contract eindigt een contract van rechtswege. Dat betekent dat het contract eindigt aan het einde van de looptijd. Wel moet minimaal één maand van tevoren worden aangezegd. Ook wanneer de medewerker komt te overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst per direct.

Wilt u ontslag aanvragen voor uw werknemer? Dan zijn er regels waaraan u zich moet houden. Die zijn afhankelijk van het arbeidscontract van uw werknemer en de redenen voor het ontslag. Bij ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, moet u de aanvraag laten beoordelen door UWV. Alle andere redenen lopen via de kantonrechter. Lees meer over het ontslagrecht.

Voeg dit onderwerp toe aan mijn interesses
showMetaLink
PER Einde dienstverband

secondary
Telefonist LedenAdvies

Heeft u een vraag?

Neem contact op met

Techniek Nederland
Advies

088 543 27 77 | E-MAIL

Uitgelichte webshopartikelen

TOON ALLES

Uitgelichte opleidingen

TOON ALLES

Uitgelichte producten

TOON ALLES

Extra informatie

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. Van collectief ontstlag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen.

Op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) dient een werkgever bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers – binnen een tijdsbestek van drie maanden – via het UWV of de kantonrechter, hiervan melding te doen aan de belanghebbende vakbonden en het bevoegd gezag, het UWV.

Zo kan recht worden gedaan aan het doel van deze wet, namelijk tijdige inschakeling van de belanghebbende verenigingen van werknemers bij een voorgenomen collectief ontslag, teneinde met hen in overleg te treden over een dergelijk voornemen en de gevolgen daarvan voor werknemers.

Het UWV mag de individuele ontslagaanvragen pas een maand na de melding van het voorgenomen collectieve ontslag in behandeling nemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Zijn u en uw werknemer het er samen over eens dat de werknemer vertrekt, dan is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. U sluit hierover met elkaar een overeenkomst, een ontslagvergunning is niet vereist.

Langdurig arbeidsongeschikt

U mag uw werknemer de eerste 2 jaar bij ziekte of arbeidsongeschiktheid niet ontslaan. Daarna is dit wel mogelijk. Hierop zijn uitzonderingen. Bij de aanvraag moet u verplicht de ontslagformulieren van het UWV werkbedrijf gebruiken. De formulieren zijn te vinden op de website van het UWV.

Disfunctioneren en dossieropbouw

Een werknemer die ondermaats presteert, kunt u onder voorwaarden ontslaan wegens disfunctioneren. Ook kunt u de werknemer in sommige situaties op non-actief stellen. U moet dan wel een dossier hebben.

Lees meer

Verwijtbaar handelen of nalaten

Bijvoorbeeld vervalsing van diploma’s of het in gevaar brengen van collega’s, stelen of dronken op het werk verschijnen, maar ook het schenden van geheimhoudingsplicht. Onbehoorlijk gedrag kan een reden voor ontslag op staande voet zijn.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over het onderwerp Einde dienstverband.

Lees meer
senary

Circulaires

Alle circulaires

Agenda

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA