Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

Salaris

Onder salaris wordt de vast overeengekomen vergoeding verstaan. Eventuele toeslagen, bijslagen, onkostenvergoedingen en dergelijke vallen niet onder het salaris.

In een functieprofiel staat de positie van de functie binnen de organisatie, het doel van de functie, aangevuld met een beschrijving van de activiteiten en werkzaamheden. De functieprofielen zijn gebaseerd op de indeling in het Handboek Functie-indeling voor de Metaal & Techniek. Met dit handboek functie-indeling kunt u bepalen in welke salarisgroep een werknemer wordt ingedeeld. Als u weet in welke salarisgroep de betreffende werknemer is ingedeeld, kunt u in de salaristabel aflezen welk salaris daar ten minste bij hoort.

Wat is een functieomschrijving?

Een functieomschrijving bevat een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden en benoemt de kwalificaties die nodig zijn om de functie te vervullen.

Wettelijk minimum (jeugd)loon per 1 juli 2016 (installatie)

Voor werknemers van 23 jaar en ouder bedraagt het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016:

  • Per maand € 1.537,20
  • Per week € 354,75
  • Per dag € 70,95

De afgeronde bruto-minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016:

Leeftijd
Minimumloon 23 jaar en ouder
Per maand
Per 4 weken
Per dag
22 85% € 1.306,60 € 1.206,20 € 60,31
21 72,5% € 1.114,45 € 1.028,80 € 51,44
20 61,5% €    945,40 €    872,60 € 43,63
19 52,5% €    807,05 €    745,00 € 37,25
18 45,5% €    699,45 €    645,60 € 32,28
17 39,5% €    607,20 €    560,60 € 28,03
16 34,5% €    530,35 €    489,60 € 24,48

Voor de cao van het Technisch Installatiebedrijf geldt dat alle werknemers van 23 jaar en ouder op grond van de door hen uitgeoefende functie ingedeeld worden in een salarisgroep. De enige werknemers in onze branche die op het niveau van het minimumloon worden beloond zijn:

  • Jeugdigen tot en met 22 jaar zonder diploma
  • Werknemers boven de 22 jaar die zijn ingedeeld in trede 0 van salarisgroep A/2

Wettelijk minimum (jeugd)loon per 1 juli 2016 (detailhandel)

Voor werknemers van 23 jaar en ouder bedraagt het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016:

  • Per maand € 1.537,20
  • Per week € 354,75
  • Per dag € 70,95

De afgeronde bruto-minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016:
 

Leeftijd
Minimumloon 23 jaar en ouder
Per maand
Per 4 weken
Per dag
22 85% € 1.306,60 € 1.206,20 € 60,31
21 72,5% € 1.114,45 € 1.028,80 € 51,44
20 61,5% €    945,40 €    872,60 € 43,63
19 52,5% €    807,05 €    745,00 € 37,25
18 45,5% €    699,45 €    645,60 € 32,28
17 39,5% €    607,20 €    560,60 € 28,03
16 34,5% €    530,35 €    489,60 € 24,48

Voor de cao van de Elektrotechnische Detailhandel geldt dat de bedragen in de jeugdgroepen en groep A daarop moeten worden aangepast.

Jubileumuitkering

Sommige werkgevers geven hun werknemers een extraatje bij het bereiken van een bepaalde diensttijd. Als u werknemer 25 of 40 jaar bij u in dienst is, kunt u hem één bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld en andere vaste beloningen) netto uitkeren. Hierbij moet u de eindheffingsregeling van 80% toepassen. Deze uitkering valt dus buiten de werkkostenregeling.

De onbelaste uitkering is maximaal één maandloon. Het is bij een dergelijk jubileum niet mogelijk 2 keer een half maandloon of 4 keer een kwart maandloon onbelast te verstrekken; u mag de ‘enveloppe’ maar één keer per jubileum geven.

De uitkering hoeft niet op of omstreeks de jubileumdatum te worden verstrekt. U mag de uitkering bijvoorbeeld ook bij de beëindiging van de dienstbetrekking na 28 en/of 42 dienstjaren geven, ook al zijn dit geen jubileumtermijnen. Ook mogen na een diensttijd van 40 jaar, 2 bruto maandlonen netto worden verstrekt, mits bij of na het bereiken van de diensttijd van 25 jaar de jubileumuitkering nog niet is verstrekt.

Ter gelegenheid van het 25- en/of 40-jarig dienstverband mag ook een geschenk met een ideële waarde worden verstrekt. U mag zo’n geschenk dus naast de jubileumuitkering geven.