Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

Salaris

Onder salaris wordt de vast overeengekomen vergoeding verstaan. Eventuele toeslagen, bijslagen, onkostenvergoedingen en dergelijke vallen niet onder het salaris.

In een functieprofiel staat de positie van de functie binnen de organisatie, het doel van de functie, aangevuld met een beschrijving van de activiteiten en werkzaamheden. De functieprofielen zijn gebaseerd op de indeling in het Handboek Functie-indeling voor de Metaal & Techniek. Met dit handboek functie-indeling kunt u bepalen in welke salarisgroep een werknemer wordt ingedeeld. Als u weet in welke salarisgroep de betreffende werknemer is ingedeeld, kunt u in de salaristabel aflezen welk salaris daar ten minste bij hoort.

Wat is een functieomschrijving?

Een functieomschrijving bevat een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden en benoemt de kwalificaties die nodig zijn om de functie te vervullen.

Wettelijk minimum (jeugd)loon Installatie

Brutominimumloon bij een volledig dienstverband voor medewerkers van 21 jaar en ouder per 1 juli 2019:

 • Per maand € 1.635,60
 • Per week € 377,45
 • Per dag € 75,49
Leeftijd
Minimumloon 21 jaar en ouder
Per maand
Per 4 weken
Per dag
20 80% € 1.308,50 € 1.207,70 € 60,39
19 60% €    981,35 €    905,80 € 45,29
18 50% €    817,80 €    754,80 € 37,75
17 39,5% €    646,05 €    596,30 € 29,82
16 34,5% €    564,30 €    520,80 € 26,04
15 33% €    490,70 €    452,90 € 22,65

Voor de cao van het technisch installatiebedrijf geldt dat alle medewerkers van 21 jaar en ouder op grond van de door hen uitgeoefende functie ingedeeld worden in een salarisgroep. De enige medewerkers in onze branche die op het niveau van het minimumloon worden beloond zijn:

 • Jeugdigen tot en met 20 jaar zonder diploma;
 • Medewerkers boven de 20 jaar die zijn ingedeeld in trede 0 van salarisgroep A/2.

Wettelijk minimum (jeugd)loon Detailhandel

Brutominimumloon bij een volledig dienstverband voor medewerkers van 21 jaar en ouder per 1 juli 2019:

  • Per maand € 1.635,60
  • Per week € 377,45
  • Per dag € 75,49
Leeftijd
Minimumloon 21 jaar en ouder
Per maand
Per 4 weken
Per dag
20 80% € 1.308,50 € 1.207,70 € 60,39
19 60% €    981,35 €    905,80 € 45,29
18 50% €    817,80 €    755,00 € 37,75
17 39,5% €    646,05 €    596,40 € 29,82
16 34,5% €    564,30 €    520,80 € 26,04
15 33% €    490,70 €    453,00 € 22,65

 

Voor de cao van de elektrotechnische detailhandel geldt dat de bedragen in de jeugdgroepen en salarisgroep A daarop moet worden aangepast. Zie circulaire 09-2019-D.

senary

Circulaires

Alle circulaires