Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

VCA-Certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is niet wettelijk verplicht, maar steeds meer opdrachtgevers eisen van hun aannemer een VCA-certificaat. Met dit certificaat toont u aan dat u uw veiligheidszaken op orde heeft en dat uw VGM-beheerssysteem aan de regels voldoet.

Om in het bezit van het certificaat te komen, moet u 2 opeenvolgende trajecten doorlopen:

Traject 1
In dit traject moet u voldoen aan de voor u belangrijke VCA-eisen. Deze VCA-eisen worden door middel van een aantal vragen geformuleerd. Eén belangrijke VCA-eis is of al uw operationele werknemers het VCA-diploma hebben. Om u te begeleiden in dit traject heeft Techniek Nederland met Unispect een mantelovereenkomst afgesloten. Unispect,  een onafhankelijk advies- en inspectiebureau, heeft een gedocumenteerd VCA-systeem ontwikkeld tot een handboek. Dit handboek is direct geschikt als basis voor VCA-certificering voor leden van Techniek Nederland. Samengevat houdt dit in dat u voldoet aan de voor u relevante VCA-vragen.

Traject 2
Na afronding van traject 1 toetst een certificerende instelling of u daadwerkelijk aan de VCA-eisen voldoet. Met Dekra  (certificerende instelling) is voor traject 2 een mantelovereenkomst afgesloten. Aangezien Dekra de werkwijze van Unispect kent, zijn er minder uren nodig voor de toetsing. Telt uw bedrijf maximaal 50 medewerkers en heeft u traject 1 doorlopen bij Unispect, dan ontvangt u bij Dekra 20 procent korting.