Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

septenary

Calculatietijdnormen: hoe werkt het?

Iedere ondernemer wil zijn scoringskans met offertes verhogen en toewerken naar betere bedrijfsresultaten. Wat zijn de kritische succesfactoren bij een offerte? Hoe bereken je eigenlijk een uurtarief? En hoe stuur je op werk waar winst wordt gemaakt?

Techniek Nederland ontwikkelt calculatietijdnormen voor de installatiebranche. De Techniek Nederland-calculatiemethodiek is bij de gehele keten (onderwijs, opdrachtgevers, adviseurs, installatiebranche) bekend en is dé methodiek om mee te calculeren. De tijdnormen gaan qua vorm en inhoud mee met de tijd, zodat ze realistisch, actueel en betrouwbaar zijn. Daarnaast initieert en volgt Techniek Nederlandontwikkelingen die met calculatietijdnormen samenhangen, zoals BIM en nieuwe werk- en contractvormen. Hier spelen we met de calculatiemethodiek op in.

Handboeken Calculatie

Het Handboek Calculatie voor Elektrotechniek en het Handboek Calculatie voor Klimaat en Sanitair zijn tot stand gekomen dankzij de kennis en ervaring van vooraanstaande installatiebedrijven. Medewerkers van deze bedrijven vergelijken, bespreken en onderzoeken periodiek hun eigen tijdnormen en die van externe bureaus. Zo komen ze tot een optimale benadering van de werkelijk benodigde tijd. De tijdnormen worden bovendien getoetst aan een referentieproject.

Hoe gebruikt u de handboeken Calculatie?

  • Voor de uitvoering van alle denkbare installatiewerkzaamheden vermelden de handboeken de tijd in mensuren. Deze tijd is opgebouwd uit de opgetelde tijden voor alle handelingen die verricht moeten worden. Bijvoorbeeld het transport van gereedschap, het afkorten van draadeind of het vastdraaien van een moer.
  • Daarnaast is rekening gehouden met de tijd die nodig is voor alle niet-vaktechnische handelingen. Bijvoorbeeld het uitpakken van materiaal, het lezen van een tekening, het houden van korte pauzes, het nemen van arbo-maatregelen en het wachten op transportmiddelen.
  • In de handboeken vindt u zowel enkelvoudige als samengestelde tijdnormen. Een enkelvoudige tijdnorm geeft aan hoelang de uitvoering van een enkele activiteit duurt. Een samengestelde tijdnorm is een bundeling van 2 of meer activiteiten. Bijvoorbeeld het aanbrengen van beugels bij het aanleggen van een koperen buis.
  • Met de calculatietijdnormen als uitgangspunt maakt u via het calculatie-eindblad uiteindelijk uw offerte. Het calculatie-eindblad laat in logische opbouw alle kosten zien die de uitvoering van een project met zich meebrengen: materiaalkosten en kosten van werk van derden, montageloonkosten, overige loonkosten, projectgebonden kosten, algemene kostendekking en overige kosten. U hanteert hierbij uiteraard uw bedrijfseigen toeslagpercentages en uurtarieven.

Uitgangspunten

De calculatietijdnormen zijn gebaseerd op:

  • Nederlandse montagemethoden
  • Nederlandse voorschriften, wet- en regelgeving
  • Goede projectorganisatie
  • Normale projectomstandigheden
  • Vier gedefinieerde projectcategorieën (bestaand object in bedrijf, bestaand leeg object, eenmalig nieuwbouwobject, repeterend nieuwbouwproject).