Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Corona: veelgestelde ondernemersvragen over de gevolgen van de crisis

corona-iStock-1202470524-archiefmap-hero-1600

De wereldwijde opmars van het coronavirus (officieel COVID-19) roept veel vragen op bij installateurs, zoals over de bescherming van uw werknemers, wat te doen na een besmetting of wat de gevolgen zijn wanneer de levering van materialen stilvalt. Op deze plek informeert Techniek Nederland u over de consequenties van het coronavirus. Wij geven een antwoord op vragen die op dit moment het meest worden gesteld.

Veelgestelde vragen over de coronacrisis worden diverse keren per dag aangevuld en geactualiseerd. Het is dus zeker de moeite waard om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Vraag en antwoord - recent toegevoegd

Er zijn geen recent toegevoegde veelgestelde vragen.

Coronatesten

 • Vermeend datalek bij het commerciële coronatestbedrijf U-Diagnostics?

  Persoonsgegevens tienduizenden geteste Nederlanders onvoldoende beveiligd (Nieuwsuur (nos.nl) Omdat in het najaar de testcapaciteit van de GGD onvoldoende was voor de grote vraag vanuit het bedrijfsleven, heeft Techniek Nederland de dienstverlening van U-Diagnostics medio oktober 2020 onder de aandacht van haar leden gebracht. Zie nieuwsbericht van 14 oktober. Alle bedrijven die van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt ontvangen rechtstreeks van U-Diagnostics bericht over de ontstane situatie en de aanpak van het vermeende datalek.

 • Hoe werkt het en wat kost het?

  Een individuele PCR-test kost € 100,- en een zogeheten pooltest kost € 60,- per te testen persoon (prijzen zijn inclusief btw).

  Onder bepaalde voorwaarden kunnen de kosten voor de individuele PCR vergoed worden uit een landelijk budget. De vooraf ingekochte vouchers en de pooltesten kunnen in geen geval vergoed worden, omdat hierbij ook mensen getest kunnen worden zonder klachten.

  U kunt voor de volgende opties kiezen:

  Optie 1: Snelheid is het belangrijkste, declareren van de kosten vind ik minder belangrijk
  Als snelheid het belangrijkste is voor u, dan kunt u direct als werkgever vouchers bestellen bij U-Diagnostics/HetHuisartslab via dit aanmeldformulier. U verstrekt de medewerker een voucher waarmee de medewerker zich bij U-diagnostics/HetHuisartslab kan aanmelden voor een testafname in één van de afnameposten die U-Diagnostics/ HetHuisartslab in het hele land beschikbaar heeft. U krijgt de kosten voor de gekochte vouchers niet achteraf vergoed.

  Optie 2: Ik wil mijn medewerker die klachten heeft sneller kunnen laten testen, maar de kosten daarvoor niet zelf hoeven te dragen
  Dat kan, maar dan moet uw medewerker zich eerst zelf melden bij zijn of haar huisarts. U koopt als werkgever dan géén vouchers vooraf. Uw medewerker wordt of door zijn/haar huisarts zelf voor een test aangemeld of krijgt van de huisarts een voucher waarmee hij/zij zichzelf kan aanmelden voor een test op de de website van HetHuisartslab. Declaratie van de kosten bij het OGZ (Openbaar Gezondheidsbudget) loopt dan via U-Diagnostics/HetHuisartslab.

 • Kapen we zo geen testcapaciteit weg bij de zorg en het onderwijs?

  Nee. De leverancier U-Diagnostics/HetHuisartslab maakt gebruik van een eigen infrastructuur van 30 testlocaties en werkt samen met twee grote Duitse laboratoria. De testcapaciteit die zij bieden staat daarmee los van de testcapaciteit van de GGD.

 • Hoe betrouwbaar zijn deze testen?

  Net zo betrouwbaar als de testen van de GGD. Als leverancier is U-Diagnostics/HetHuisartslab ISO15189 geaccrediteerd en de test die ze gebruiken – een PCR test – is door het RIVM gevalideerd.

 • Wat is een PCR test?

  De PCR-test (polymerase chain reaction-test) die specifiek het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2) aantoont, is de meest gebruikte test. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor de PCR-test.

 • Wat is het verschil met testen van de GGD?

  De GGD werkt ook met PCR testen en de manier waarop de test wordt afgenomen is vergelijkbaar met die van de GGD.

  Het verschil met de GGD is dat U-Diagnostics/HetHuisartslab niet alleen individuele testen doet bij mensen die klachten hebben. Zij doen ook zogeheten pooltesten, waarbij naast de persoon met klachten ook een aantal mensen in zijn directe omgeving zonder klachten direct getest worden. Bijvoorbeeld collega’s met wie hij in een busje heeft samen gereisd.

 • Werkt U-Diagnostics/HetHuisartslab ook met sneltesten?

  Ja, maar het nadeel van deze testen ten opzichte van de PCR test is dat ze pas goed werken als je het virus al een paar dagen hebt. De PCR test is veel gevoeliger en kan dus ook eerder het virus detecteren. In praktijk betekent dat dat je met een sneltest vaker vals-negatieve uitkomsten zult hebben. Alleen bij mensen die regelmatig getest moeten worden, bijvoorbeeld mensen die in de zorgsector werken, heeft de sneltest meerwaarde.

 • Hoe zit het met de privacyregels?

  De privacy is volledig gewaarborgd. U-Diagnostics/HetHuisartslab en de twee laboratoria waar zij mee samenwerken verwerken de gegevens op een vergelijkbare manier als de GGD.

  Positieve testen meldden zij bij de GGD. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Zij stellen de benodigde data ter beschikking aan de GGD, zodat die meegenomen kunnen worden in de nieuwe, landelijke corona-app.

 • Waar kan ik de testen laten afnemen?

  De testen kunnen momenteel op ongeveer 30 locaties in Nederland afgenomen worden. Dit aantal wordt nog verder uitgebreid. Hier treft u een overzicht van de huidige testlocaties.

 • Hoe snel krijg ik de uitslag?

  De uitslag volgt doorgaans de dag na de testafname. In 5 tot 10% van de gevallen volgt die 2 tot 3 dagen na de testafname.

 • Garandeert U-Diagnostics/HetHuisartslab voldoende dagelijkse testcapaciteit voor de Bouw- en Technieksector?

  Ja, we verwachten per dag 300 testen voor de bouw en 300 voor de technieksector nodig te hebben. Daar kan U-Diagnostics/HetHuisartslab ruimschoots in voorzien.

  Het Nederlandse medische laboratorium U-Diagnostics uit Baarn heeft met Duitse laboratoria afspraken over extra testcapaciteit. Mocht er echter in Duitsland plotseling een grote toename in de vraag zijn, dan gaan aanvragen voor de zorgsector en het onderwijs voor op aanvragen vanuit het bedrijfsleven.

 • Hoe kan ik gebruik maken van deze extra testcapaciteit?

  Vanaf nu kunnen leden van Techniek Nederland zich voor de aankoop van testen bij U-Diagnostics/HetHuisartslab aanmelden via onderstaande link:
  Aanmeldlink U-Diagnostics/hetHuisartslab

CAO

 • Wat is de achtergrond van de maatregelen overeengekomen door cao-partijen Metaal en Techniek?

  Cao-partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de Metaal en Techniek zijn zich ervan bewust dat het corona-virus ingrijpende effecten kan hebben voor de ruim 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers in hun bedrijfstak. Cao-partijen zijn dan ook een pakket maatregelen overeengekomen met als doel de bedrijfstak te ondersteunen en de werkgelegenheid, rechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers zo veel mogelijk te waarborgen.

 • Welke maatregelen zijn er door de cao-partijen genomen?

  Het pakket aan maatregelen bestaat uit drie onderdelen:

   1. Coulancebeleid voor werkgevers bij de inning van cao-premies voor werkgevers.
   2. Het monitoren van veilig en gezond werken in onze bedrijfstak met ondersteuning van het coronaprotocol ‘samen veilig doorwerken’ in de bouw en techniek.
   3. Tijdelijke mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel loonsverhoging per 1 juli, in ruil voor extra vakantie uren (dispensatie).

 • Wat moet er in het verzoek aan de Vakraad staan?

  U vindt hier een modelbrief voor het indienen van het verzoek aan de Vakraad.

 • Waarvoor kunt u dispensatie aanvragen?

  Wanneer u gebruik maakt van de nieuwe regeling vraagt u tijdelijk ontheffing aan van de verplichting tot het betalen van de 3,5% cao-verhoging per 1 juli 2020. Dit conform artikel 41 van de cao.

  Het gaat om het verschuiven van de verplichting tot uitkeren van de loonsverhoging van 1 juli 2020 naar 1 december 2020. De werknemer ontvangt 29 extra vakantie uren als compensatie voor het mislopen van de 3,5% over 5 maanden.

 • Hoe vraagt u dispensatie aan?

  U kunt de aanvraag voor dispensatie per post (Postbus 93235, 2509 AE Den Haag) of e-mail (info@vakraad.nl) aanvragen bij de Vakraad. In de aanvraag dient u een onderbouwing te geven van de bedrijfseconomische toestand van uw onderneming (voor, tijdens corona en de nabije toekomst). De meerderheid van uw personeel dient akkoord te zijn met het aanvragen van dispensatie. Meer informatie over de onderbouwing van uw aanvraag vindt u in dit bericht

 • Wanneer kan een werknemer de extra vakantie uren gebruiken?

  De extra (29) vakantie uren zijn gelijk aan reguliere vakantiedagen die in overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen kunnen worden. De extra vakantie uren zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband van 38 uur per week.

Hygiëne en veiligheid

 • Ik heb Ik heb een medische keuring nodig. Kan dat met de coronamaatregelen?

  U kunt een afspraak maken met de bedrijfsarts of arbodienst. Preventieve diensten, zoals medische keuringen, uitgevoerd door bedrijfsartsen en arbodiensten zijn mogelijk. De zorgverleners nemen voldoende maatregelen om deze diensten veilig te laten doorgaan. Zo nodig verschuiven ze een afspraak.

 • Heb ik risico gelopen op een besmetting? Wat is een ‘nauw contact’?

  De richtlijn van het RIVM kent verschillende situaties. U heeft altijd risico gelopen op een besmetting als een huisgenoot of partner een positieve coronatest heeft. De richtlijn gaat daarbij uit van langer durende contacten binnen de 1,5 meter. U heeft ook risico gelopen bij een 'nauw contact' met iemand anders die besmettelijk was. Hiervoor kunt u de grens leggen bij meer dan 15 minuten contact binnen de 1,5 meter in de afgelopen 24 uur. Drie keer 5 minuten telt als 15 minuten. Heeft de ander in uw gezicht geniest of gehoest, dan geldt dit ook als 'nauw contact'.

 • Kunnen we een opleidingsbijeenkomst organiseren of onze mensen aan een cursus/training laten deelnemen?

  Op dit moment is het toegestaan om incompany een training te organiseren of werknemers naar een opleidingsinstelling te sturen voor een training. Het is nog niet mogelijk om een training of opleiding te volgen in een horecalocatie, zoals een zalencentrum of accomodatieverschaffer. De organisatie die de training aanbiedt weet onder welke voorwaarden de training mogelijk is, informeer daar vooraf naar. U kunt ook vooraf kijken op de website van de brancheorganisatie voor Trainend Nederland, de NOBTRA.

 • Wanneer kan ik mijn booster- of herhalingsvaccinatie krijgen?

  U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de GGD of uw medisch specialist. Is uw leeftijdsgroep aan de beurt, dan kunt u online uw prikafspraak plannen. Of bel met de GGD: 0800 – 7070, tussen 8:00 en 20:00 uur.
  Er moeten minstens 3 maanden voorbij zijn na de laatste vaccinatie van de eerste serie. Heeft u na de eerste vaccinatieronde COVID-19 gehad, ook dan moeten er minstens 3 maanden voorbij voor uw boosterprik. U krijgt al naar de beschikbaarheid het vaccin van Pfizer of Moderna.

  Let op bij het plannen van je afspraken. Heeft u een griep- en/of pneumococcenprik gehad, wacht dan minstens één week met uw coronabooster. Heeft u die booster al gehad en moet u de griep- en/of pneumococcenprik plannen? Wacht dan minstens twee weken.

  Meer informatie en een filmpje over de boostervaccinatie COVID-19 kunt u vinden op de webpagina van het RIVM.

   

 • Hoe gebruik ik een Corona zelftest?

  Het gebruik van zelftesten is uitgebreid. Naast preventief testen kunt u de test toepassen tijdens uw quarantaine en bij klachten. De Corona zelftest is een antigeensneltest voor eigen gebruik zonder medisch toezicht. U vermindert met vaak testen de kans dat u een ander besmet. De test is niet bedoeld om uit quarantaine te gaan of een evenement te bezoeken. U kunt de test kopen bij de apotheek, drogist of supermarkt. De handleiding zit erbij. U neemt thuis met een kort wattenstokje een beetje slijm uit uw neus. Daarmee voert u de test uit. Meer info leest u in de informatiefolder.

  U kunt de zelftest gebruiken bij klachten. Is de test negatief, herhaal dan de test de volgende dag. Bent u zelf kwetsbaar of heeft u contact met kwetsbare mensen? Heeft u op uw werk nauw contact met andere mensen? Nemen uw klachten toe? Laat u dan testen bij de GGD en wacht in quarantaine de testuitslag af.
  Is de test positief? Dan heeft u waarschijnlijk een infectie met het coronavirus. Ga niet naar uw werk en laat u zo snel mogelijk testen bij de GGD! U krijgt instructies als de test opnieuw positief is. De GGD gaat na of andere mensen risico hebben gelopen.

  Moet u 10 dagen in quarantaine? Doe dan een zelftest op de eerste dag van uw quarantaine. De zelftest is niet toegestaan om de quarantaine te beëindigen. Laat u daarvoor op dag 5 testen bij de GGD! Blijf in quarantaine tot u de negatieve uitslag van uw test heeft ontvangen.

 • Wanneer bent u voldoende beschermd tegen het coronavirus?

  U bent voldoende beschermd (voldoende immuun) na vaccinatie en na het doormaken van COVID-19. Hierbij gelden enkele regels. Deze zijn ingebouwd in uw digitale Corona Certificaat in de App op uw telefoon.

  • De bescherming na vaccinatie is pas 2 weken na de tweede vaccinatie op het goede peil. Bij het vaccin van Janssen geldt een periode van 4 weken. U heeft dan maar één vaccinatie nodig.
  • Heeft u eerder COVID-19 doorgemaakt? Dan heeft u maar één vaccinatie nodig met 2 weken wachttijd. Het maakt niet uit welk vaccin dit is.
  • Na de booster (een extra vaccinatie minstens 3 maanden na de eerste serie) geeft de App direct voldoende bescherming aan.
  • Had u klachten van COVID-19 met een positieve test bij de GGD of een commercieel testbedrijf? Dan geeft de App in Nederland 12 maanden voldoende bescherming. Let op: voor internationaal reizen kunnen andere regels gelden.

 • Waarom moet u bij een positieve test zonder klachten 7 dagen in quarantaine?

  U voert een zelftest uit of laat u testen bij de GGD als u mogelijk risico heeft gelopen. Bij een positieve test moet u tenminste 7 dagen in quarantaine (isolatie) blijven, ook al bent u voldoende gevaccineerd. U kunt heel vroeg na een besmetting zijn getest, voordat zich de eerste klachten ontwikkelen. De PCR-coronatest kan dan al positief uitslaan. U kunt ook besmettelijk zijn zonder dat u klachten heeft. Ontstaan er in die 7 dagen na afname van de test geen klachten, ook geen milde klachten, dan mag u de quarantaine beëindigen. Krijgt u klachten en is de coronatest positief, dan blijft u minimaal een week in isolatie vanaf het begin van de klachten. Houd u aan de leefregels van de GGD.

 • Ik twijfel om me te laten vaccineren. Waar krijg ik medisch betrouwbare informatie?

  U vindt antwoorden op 'overvaccineren.nl' of stel uw vraag aan een deskundige arts via 088 755 57 77. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur. U kunt uw vraag ook aan uw eigen huisarts, bedrijfsarts of apotheker stellen.

 • Als we bij een particulier werken, hoe moeten we dan omgaan met de maximale bezoekersaantallen?

  Werknemers die voor uitvoering van werkzaamheden over de vloer komen tellen niet mee als bezoek. Er mogen zoveel werknemers aanwezig zijn als strikt noodzakelijk is, zolang er maar 1,5 meter onderlinge afstand gehouden kan worden. Er is dus geen maximale groepsgrootte.

 • 1,5 meter afstand houden bij deze klus is onmogelijk. Wat nu?

  Bij samenwerken, tillen, laden en lossen is niet altijd afstand te houden.
  De afspraken over werken binnen 1,5 meter zijn:

  • Ga eerst na of u het anders kunt oplossen, denk creatief. Ga in ieder geval na:
   - Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden?
   - Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan:
     * Til en verplaats mechanisch in plaats van samen.
     * Overleg in groepjes van maximaal drie personen.
     * Gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.
  • Kunt u werken op korte afstand niet vermijden, houd u dan aan de volgende regels:
   - Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke. Gebruik de TRA-methodiek als u daar gewoonlijk ook mee werkt.
   - Onderzoek of afschermen mogelijk is.
   - Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat mogelijk is.
   - Volg de hygiëneregels: raak uw gezicht niet aan, nies en hoest in uw elleboog, neem eigen papieren zakdoekjes mee en gooi deze na één keer gebruiken weg in een afgesloten prullenbak of zak, was daarna uw handen.
  • Overweeg in aanvulling op het bovenstaande het dragen van een mondkapje.
   - Twijfelt u of u het moet doen; stop dan met uw werk en overleg!
   - Blijven er vragen, bel de arbodienst of de Helpdesk Corona Bouw & Techniek: 085 080 15 44.

 • Kan ik een boete krijgen als we in een publieke ruimte binnen 1,5 meter afstand van elkaar werken?

  Nee, maar u kunt wél beboet worden als u in een publieke ruimte geen 1,5 meter afstand tot het publiek houdt. Zet uw werkplek daarom zó af zodat er genoeg ruimte is tussen het publiek en uw werkplek maar ook dat de werkplek ruim genoeg is voor het houden van 1,5 meter onderlinge afstand. Vanzelfsprekend geldt voor alle werkzaamheden dat u pas binnen 1,5 meter werkt als het écht niet anders kan.

  Let op: klanten of opdrachtgevers tellen niet mee als collega’s. Houd u dan aan de regel om met maximaal één ander nauw contact te hebben!

  De afspraken over werken binnen 1,5 meter zijn:
  Ga eerst na of je het anders kunt oplossen, denk creatief. Ga in ieder geval na:

  • Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden?
  • Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan:
  • Til en verplaats mechanisch in plaats van samen.
  • Overleg in groepjes van maximaal drie personen.
  • Gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.

  Kunt u werken op korte afstand niet vermijden, houd u dan aan de volgende regels:

  • Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke.
  • Gebruik de 'taak-risico-analyse (TRA)' methode als u daarmee kunt werken.
  • Onderzoek of afschermen mogelijk is.
  • Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat mogelijk is.

 • Kan ik mij nog laten vaccineren?

  Ja, dat kan. Iedereen heeft de kans gekregen zich te laten vaccineren. Kwam het niet uit? Heeft u nu een andere afweging gemaakt? U kunt alsnog online uw prikafspraken plannen bij een GGD-vaccinatielocatie naar keuze. Wilt u liever laten prikken wanneer dat u uitkomt, kies dan een locatie via 'prikken zonder afspraak'. U kunt ook bellen met de GGD: 0800 70 70, tussen 8:00 en 20:00 uur.

  Meestal heeft u twee prikken nodig, met een tussentijd van 3-12 weken. Alleen met het vaccin van Janssen is één prik voldoende. U heeft geen tweede prik nodig als u ziek bent geweest van het coronavirus.

   

 • Mag ik als werkgever of opdrachtgever de Scanner-App gebruiken?

  Nee, dat mag niet. In de bouw en techniek zijn andere preventieve maatregelen mogelijk om besmettingen te voorkomen. Die staan beschreven in het protocol 'samen veilig doorwerken'. Deze maatregelen zijn minder ingrijpend dan de verplichting u te laten vaccineren of regelmatig te laten testen. Iedereen heeft de vrije keus zich wel of niet te laten vaccineren. En ook heeft iedereen recht op privacy.

 • Wanneer laat de CoronaCheck-App na vaccinatie een groene vink zien?

  Met de App maakt u een QR-code aan. Binnen Nederland geldt maximale privacy. Iemand die de Scanner-App gebruikt krijgt alleen een groene vink of rood kruis te zien. Kiest u voor vaccinatie dan ontstaat een groene vink na twee vaccinaties plus twee weken wachttijd. Bij het vaccin van Janssen krijg je na één vaccinatie en vier weken wachttijd de groene vink. Bent u hersteld van COVID-19 dan is één vaccinatie plus de wachttijd voldoende.

  Heeft u een boosterprik gehad? Voeg de gegevens daarvan toe aan uw CoronaCheck-App. Ga altijd de reisregels na als u naar het buitenland wilt reizen. De regels en voorwaarden wijzigen regelmatig.

  Wilt u meer informatie over een Coronabewijs en de CoronaCheck-App? Ga daarvoor naar deze webpagina van de Rijksoverheid.

 • Ik ben volledig gevaccineerd. Moet ik nog in quarantaine?

  Nee, dat hoeft niet meer. Er gelden wel nieuwe regels. Zo lang iemand bij u thuis besmettelijk is en nog 10 dagen daarna:

  • Houd 1,5 meter afstand van mensen buiten uw huishouden.
  • Vermijd contact met kwetsbare mensen.
  • Vermijd drukke plekken waar u geen afstand kunt houden.
  • Krijgt u klachten? Laat u altijd testen bij de GGD. De zelftest is hiervoor niet bedoeld.
  • Geen klachten gekregen? Laat u dan op dag 5 na een coronabesmetting van uw huisgenoot testen op corona.

  Bent u buiten uw huishouden of nauwe relatie dichtbij iemand geweest die positief is getest op corona? Let dan gedurende 10 dagen goed op het ontstaan van klachten. Laat u zo nodig testen bij de GGD.

 • Wat kan ik met de CoronaCheck-App?

  Sinds 1 juli 2021 kunt u in Nederland vanaf de leeftijd van 12 jaar oud gebruik maken van de CoronaCheck-App op uw mobiele telefoon of tablet. U haalt met de App uw digitale coronagegevens op van de GGD, het RIVM en testaanbieders die zijn aangesloten op 'CoronaCheck'. Hiermee maakt u een Digitaal Corona Certificaat (DCC) aan. Dat kunt u laten zien voor toegang tot een evenement, theater, restaurant, vliegreis of land. Binnen Nederland geldt maximale privacy. Iemand die de Scanner-App gebruikt, krijgt alleen een groene vink of rood kruis te zien. Dat betekent dat u voldoende gevaccineerd bent, hersteld van COVID-19 of recent negatief getest.

  Wilt u meer informatie over een Coronabewijs en de CoronaCheck-App? Ga daarvoor naar de website van de Rijksoverheid.

  Let op: kiest u voor een commerciële testaanbieder voor toegang of uw vakantiereis, vraag dan eerst of die is aangesloten op CoronaCheck.

 • Onze opdrachtgever vraagt meer van ons dan er in het protocol Samen Veilig Doorwerken staat, hoe moeten we daar mee omgaan?

  Het protocol bevat de richtlijn waar iedereen zich aan moet houden om besmetting van het coronavirus te voorkomen. Aanvullingen hierop zijn niet nodig vanuit het oogpunt van infectiepreventie. Tegelijkertijd heeft de opdrachtgever of hoofdaannemer toch de mogelijkheid om specifieke aanvullende eisen stellen en deze kunnen opgenomen worden in het contract dat u als opdrachtgever en opdrachtnemer samen sluit.

  Als u denkt dat deze aanvullingen niet terecht zijn, ga hierover dan met uw opdrachtgever in gesprek. Voor specifieke vragen kunt u onze helpdesk bellen: 085 080 15 44.

 • Wat kan ik met een Corona zelftest?

  U vermindert met vaak testen de kans dat u een ander besmet. De Corona zelftest is een antigeensneltest voor eigen gebruik zonder medisch toezicht. De test is niet bedoeld om uit quarantaine te gaan of een evenement te bezoeken. U kunt de test kopen bij de apotheek, drogist of supermarkt. De handleiding zit erbij. U neemt thuis met een kort wattenstokje een beetje slijm uit uw neus. Daarmee voert u de test uit.

  Is de test positief? Dan heeft u waarschijnlijk een infectie met het coronavirus. Ga niet naar uw werk en laat u zo snel mogelijk testen bij de GGD! U krijgt instructies als de test opnieuw positief is. De GGD gaat na of andere mensen risico hebben gelopen.

  Is de test negatief? Dan heeft u een kleine kans dat u toch een infectie heeft. De zelftest is minder betrouwbaar dan een coronatest bij de GGD of arbodienst. U moet u daarom nog steeds aan de regels houden om besmettingen tegen te gaan:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was vaak uw handen.
  • Draag een mondkapje waar dat nodig is.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
  • Blijf in quarantaine en laat u op dag 5 bij de GGD of arbodienst testen.

 • Waar vind ik informatie over COVID-19?

  De huisartsen zorgen voor een website met goed leesbare informatie. U leest op thuisarts.nl wat u kunt doen om de ziektedagen door te komen en wanneer u de huisarts moet bellen. Bent u zwanger? Dan vindt u op deze pagina van thuisarts.nl informatie.

 • Waar vind ik informatie over het herstellen van COVID-19?

  Zijn de ergste ziektedagen achter de rug, dan kan de huisarts u helpen bij het herstel. u leest er meer over op thuisarts.nl. Sportartsen en sportfysiotherapeuten hebben sport- en beweegadviezen gemaakt om zelf aan het herstel van uw conditie te werken. De huisarts en medisch specialist kunnen u verwijzen naar de (sport)fysiotherapeut als u extra zorg nodig hebt bij het revalideren. Deze zorg valt binnen de basis zorgverzekering, mits u start binnen vier maanden na COVID-19.

  Heeft u vragen over het hervatten van uw werk of heeft u daar hulp bij nodig? Maak dan een afspraak met uw bedrijfsarts. De arbodiensten Vechtstad Consultancy en Bouw & Gezond hebben een handig overzicht gemaakt van het herstelproces voor werknemer en werkgevers.

 • Ik heb langdurig klachten na COVID-19. Hoe krijg ik de beste zorg?

  C-Support biedt gratis ondersteuning aan patiënten die COVID-19 hebben gehad en moeite hebben met het herstel. C-support behandelt u niet zelf. Zij hebben nazorg- en medische adviseurs die u advies geven en de weg wijzen naar de hulp en zorg die u nodig heeft. U kunt hen bereiken via (073) 440 04 40 of info@c-support.nu.

  Heeft u hulp nodig om uw werk te hervatten? Maak dan een afspraak met uw bedrijfsarts. Die kan andere hulp inschakelen, zoals de praktijkondersteuner bedrijfsarts, de bedrijfsfysiotherapeut, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de psycholoog. Zo nodig werkt de bedrijfsarts samen met uw huisarts, (sport)fysiotherapeut en medisch specialist.

 • Wat is een grenswerker?

  Grenswerkers zijn werknemers die in Nederland wonen en in een EU-land (inclusief Noorwegen, IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) werken (of vice versa) en minimaal 1x per week terugreizen. De grenswerker moet dit kunnen aantonen. Als iemand een éénmalig werk korter dan één week in een ander EU-land uitvoert, valt hij per definitie onder de voorwaarde dat hij minimaal 1x per week terugreist
  Let op! De definitie voor een grenswerker is een aantal keer aangepast. Check altijd even de meest recente omschrijving op de website van de Rijksoverheid (doorklikken naar uitzonderingen).

 • Moet ik als grenswerker tien dagen in quarantaine?

  Nee, grenswerkers zijn vrijgesteld van de 10 dagen quarantaine reizend vanuit onveilige landen. Let op: deze uitzondering geldt niet voor arbeidsmigranten.

  Let ook goed op de specifieke verplichtingen en richtlijnen van de landen om ons heen. De overheid heeft een handige reischecklist met de regels voor PCR-coronatesten, sneltesten en uitzonderingen voor bepaalde groepen. De website grenzinfo.eu geeft uitgebreide informatie aan grenswerkers in Nederland, Duitsland en België. Op 'reizen tijdens corona' vindt u actuele informatie per land en reisduur.

 • Waar moet ik op letten bij een commerciële coronatest?

  Er is een flink aanbod aan commerciële coronatesten. Wilt u als werkgever gebruik maken van een commerciële aanbieder, werk dan samen met uw bedrijfsarts of arbodienst. Een coronatest is een zorgtraject, waarbij onderstaande zaken van belang zijn:

  • PCR-testen en antigeen sneltesten zijn bedoeld voor mensen met (milde) klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven thuis en laten zich spoedig testen.
  • De testen zijn ook preventief van belang voor allen die risico hebben gelopen op een besmetting (huisgenoten, nauwe of risicovolle contacten). De bedrijfsarts of arts adviseert: welke mensen testen? Welke test? Wanneer testen? Is een herhaling nodig? Is quarantaine nodig en hoe lang?
  • De antigeen sneltest geeft in 30 minuten resultaat. De test is echter minder gevoelig, u kunt een besmetting missen. Dat is in sommige situaties niet wenselijk. De bedrijfsarts of arts bepaalt of een aanvullende PCR-test nodig is.
  • De PCR-coronatest, afgenomen in de keel en diep in de neus, is de meest betrouwbare test. De overheid betaalt onder voorwaarden de coronatesten die artsen, bedrijfsartsen en arbodiensten inzetten.
  • De testlocatie moet goed bereikbaar zijn, zonder contact met andere mensen die voor een coronatest komen. Iedereen die voor een test komt, kan besmettelijk zijn. Een alternatief, met extra kosten, is het afnemen van de test bij de werknemer thuis.
  • De aanbieder controleert de identiteit en de contactgegevens van de werknemer.
  • De aanbieder checkt de gezondheidsklachten van de werknemer.
  • De aanbieder gebruikt een wattenstokje voor de keel en een apart wattenstokje voor diep in de neus.
  • De aanbieder neemt de test zeer hygiënisch af.
  • De aanbieder zorgt voor goede medische privacy en dataveiligheid.
  • De aanbieder maakt duidelijk hoe de logistieke route verloopt en rapporteert de uitslag van de test in het beloofde tijdvak aan de werknemer en de bedrijfsarts.
  • De aanbieder geeft heldere instructies aan een positief geteste werknemer om thuis in quarantaine te blijven.
  • De aanbieder meldt de uitgevoerde testen en uitslagen aan het RIVM voor de landelijke statistiek.
  • De aanbieder meldt positieve testen aan de GGD voor het bron- en contactonderzoek.
  • Staat de dienstverlener ingeschreven in het AGB-register? Dan moet deze zich houden aan de kwaliteitswetgeving voor zorgverleners, met onder andere procedures voor incidenten, klachten en geschillen.

 • Mag ik als werkgever om een vaccinatiebewijs vragen?

  Nee, dat mag niet. Vaccinatie is niet verplicht. Het biedt geen volledige garantie dat iemand een ander niet meer kan besmetten. U mag als werkgever of opdrachtgever daarom geen mensen zonder vaccinatiebewijs de toegang tot een werkplek weigeren. De bedrijfsarts mag wel naar vaccinaties en medische gegevens vragen. Zo nodig adviseert de bedrijfsarts de werkgever als een werkaanpassing nodig is.

 • Krijg ik een vaccinatiebewijs van de GGD of huisarts?

  Nee, u krijgt geen officieel vaccinatiebewijs. U krijgt wel een bevestiging van de vaccinatie mee met daarop de gegevens van het toegediende coronavaccin. U kunt uw vaccinatie digitaal terugvinden op 'mijn RIVM'. Gebruik om in te loggen uw DigiD.

  In de Europese Unie is per 1 juli 2021 het Digitale Corona Certificaat (DCC) ingevoerd. Nederland heeft hiervoor de CoronaCheck-App ontwikkeld. U haalt met de App op uw telefoon uw digitale gegevens op. Let op: ieder land heeft eigen regels voor het reizen of deel te nemen aan evenementen. Met de App kunt u uw vaccinatie(s), herstel van COVID-19 en een testresultaat met een QR-code laten zien. Binnen Nederland geldt maximale privacy. Iemand die de Scanner-App gebruikt krijgt alleen een groene vink te zien. Dat betekent dat u gevaccineerd bent, hersteld van COVID-19 of recent negatief getest.

  Tip: heeft u al een internationaal vaccinatiepaspoort? Heeft u een paspoort voor het werk in de offshore of voor VCA? Vraag de GGD of huisarts dan om de coronavaccinatie(s) daarin vast te leggen.

 • Moet ik als grenswerker een negatieve PCR-coronatest kunnen laten zien?

  Nee, grenswerkers zijn vrijgesteld van de PCR-coronatesten. Let op: deze uitzondering geldt dus niet voor arbeidsmigranten.
  In Duitsland geldt op de werkvloer een 3G-toegangscheck. Hiervoor zijn grenswerkers niet uitgezonderd.

  Let goed op de specifieke verplichtingen en richtlijnen van de landen om ons heen. De overheid heeft een handige reischecklist met de regels voor PCR-coronatesten, sneltesten en uitzonderingen voor bepaalde groepen. De website grenzinfo.eu geeft uitgebreide informatie aan grenswerkers in Nederland, Duitsland en België. Op 'reizen tijdens corona' vindt u actuele informatie per land en reisduur.

   

 • Ik kom voor werk naar Nederland of reis terug naar mijn thuisland. Waar moet ik bij het reizen rekening mee houden?

  Arbeidsmigranten moeten alle coronamaatregelen naleven die van kracht zijn bij het reizen over landsgrenzen. Bereid de reis goed voor en controleer kort voor vertrek of er wijzigingen zijn. Is er een inreisverbod? Is er een vliegverbod? Heb ik één of meerdere negatieve coronatesten nodig? Hoe oud mogen die zijn? Welke eisen gelden er voor het certificaat van de test(en)? Welke verklaringen moet ik kunnen laten zien? Moet ik in quarantaine? Welke regels gelden er voor de quarantaine?

  Check voor iedere reis waarbij u de Nederlandse grens passeert het reisadvies van het land waarheen u gaat of vanwaar u terugreist. Op 'reizen tijdens corona' vindt u actuele informatie per land en reisduur.

 • Ik wil op vakantie. Welke coronaregels zijn er voor mij?

  U mag alleen reizen naar 'veilige' landen. Bereid de reis goed voor en controleer kort voor vertrek of er wijzigingen zijn. Is er een inreisverbod? Is er een vliegverbod? Heb ik één of meerdere negatieve coronatesten nodig? Hoe oud mogen die zijn? Welke eisen gelden er voor het certificaat van de test(en)? Welke verklaringen moet ik kunnen laten zien? Moet ik in quarantaine? Welke regels gelden er voor de quarantaine?

  De overheid geeft reisadviezen. Actuele informatie per land en tijdsduur vindt u via 'reizen tijdens corona'.

   

 • Vermeend datalek bij het commerciële coronatestbedrijf U-Diagnostics?

  Persoonsgegevens tienduizenden geteste Nederlanders onvoldoende beveiligd (Nieuwsuur (nos.nl) Omdat in het najaar de testcapaciteit van de GGD onvoldoende was voor de grote vraag vanuit het bedrijfsleven, heeft Techniek Nederland de dienstverlening van U-Diagnostics medio oktober 2020 onder de aandacht van haar leden gebracht. Zie nieuwsbericht van 14 oktober. Alle bedrijven die van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt ontvangen rechtstreeks van U-Diagnostics bericht over de ontstane situatie en de aanpak van het vermeende datalek.

 • Hoe werken de coronavaccins?

  De coronavaccins van BioNTech/Pfizer (productnaam Comirnaty) en Moderna (productnaam Spikevax) zijn vaccins van een nieuwe generatie. In kleine vetbolletjes zit een instructie voor de spiercellen ingesloten. De vaccins van AstraZeneca (productnaam Vaxzevria) en Janssen/Johnson & Johnson maken gebruik van onschadelijk gemaakte verkoudheidsvirussen waarin dezelfde instructie is ingebouwd. De vaccinatie, een injectie in uw bovenarm, geeft aan de spiercellen het signaal om een kenmerkend onderdeel van het coronavirus te bouwen. Dat zijn de uitsteeksels van het virus, ‘de spikes’. De Europese Unie heeft in december 2021 een vijfde coronavaccin goedgekeurd. Het vaccin van Novavax (productnaam Nuvaxovid) is een vaccin op basis van al lang bekende techniek. Er zit een nagemaakt spike-eiwit in met een hulpstof om het immuunsysteem op te peppen. Cellen van uw immuunsysteem merken de spikedeeltjes op. Er komt een immuunreactie op gang. Uw lichaam leert het virusdeeltje herkennen en gaat antistoffen aanmaken. Dit proces duurt enige weken. De tweede vaccinatie versterkt de eerste reactie van uw lichaam. Dit is bij de meeste coronavaccins nodig na 3 tot 12 weken. U heeft geen tweede prik nodig na een bewezen infectie met het coronavirus. Het vaccin van Janssen/Johnson & Johnson heeft u maar één keer nodig om voldoende beschermd te zijn tegen een infectie. Vraag advies aan de behandelend arts als u een chronische aandoening heeft. Soms heeft u dan een derde prik nodig.

  Na vaccinatie blijven er cellen in uw lichaam die geleerd hebben antistoffen tegen het virusdeeltje te maken. Krijgt u later het virus binnen, dan schakelen antistoffen het virus snel uit. U wordt dan niet ziek of minder ernstig ziek. De bescherming tegen ziek worden neemt na 6-9 maanden duidelijk af. Dit blijkt uit onderzoek van oktober en november 2021. De bescherming tegen ziekenhuis- en IC-opname blijft hoog. De Gezondheidsraad adviseert voor iedereen vanaf 18 jaar een extra vaccinatie. Dit heet een boosterprik.

  Meer informatie over de coronavaccins staat op de website van het 'college ter beoordeling van geneesmiddelen' onderzoeksgegevens over de werkzaamheid staan op deze webpagina van het RIVM.

 • Wat is het nut van vaccineren?

  Hoe meer mensen zich laten vaccineren en de boosterprik nemen, hoe minder mensen ziek worden. Krijgt u toch klachten, dan is de kans dat u anderen besmet kleiner. Hierdoor kan het virus zich lastiger verspreiden naar andere mensen. Het helpt dus mee om de pandemie te bestrijden. We willen allemaal graag weer normaal leven, werken en op reis gaan.

 • Ben ik goed beschermd tegen een coronabesmetting na vaccinatie?

  Ja, meestal bent u goed beschermd. U kunt nog wel ziek worden. Vaak verloopt dit dan milder. De testresultaten van de vaccins lieten dit al zien. En het blijkt ook uit de praktijk in Nederland. De kans dat u in het ziekenhuis komt na een coronabesmetting is 20 keer lager. Nog geen 5 procent van de opnames in het ziekenhuis betreft mensen die volledig gevaccineerd zijn. De vaccinaties blijken ook na enige maanden nog goed te werken. Een derde vaccinatie is alleen nodig als u behandelend arts dat bij een bepaalde ziekte adviseert.

  Krijgt u klachten die passen bij het coronavirus? Laat u testen, ook na vaccinatie! Is de coronatest positief? Blijf dan ten minste 7 dagen in isolatie. Ook als u geen klachten meer heeft.

  Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: coronavaccins en bescherming tegen ziekenhuisopname.

 • Wanneer krijgen werknemers in de bouw en techniek het coronavaccin?

  In de afgelopen maanden heeft iedereen vanaf 12 jaar oud een uitnodiging voor de vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. Ofwel van de huisarts, ofwel van de GGD. Iedereen die alsnog een vaccinatie wil kan direct contact opnemen met de GGD. Dat kan online of telefonisch via het telefoonnummer 0800 – 7070, dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur.

  Meestal heeft u twee prikken nodig, met een tussentijd van 3-12 weken. Alleen met het vaccin van Janssen is één prik voldoende. U heeft geen tweede prik nodig als u ziek bent geweest van het coronavirus. Minstens 3 maanden later krijgt u de booster- of herhalingsprik aangeboden. Dit gaat nu ook weer van oud naar jong.

 • Mag ik als werkgever of opdrachtgever vaccinaties verplicht stellen?

  Nee, dat mag niet. In de bouw en techniek zijn andere preventieve maatregelen mogelijk om besmettingen te voorkomen. Die staan beschreven in het protocol 'samen veilig doorwerken'. Deze maatregelen zijn minder ingrijpend dan de verplichting u te laten vaccineren. Iedereen heeft het recht om het aanbod voor een vaccinatie (prik) af te slaan. En ook heeft iedereen recht op privacy. De bedrijfsarts mag naar vaccinaties en medische gegevens vragen. Zo nodig adviseert de bedrijfsarts de werknemer en werkgever als een werkaanpassing nodig is.

 • Waar vind ik meer informatie over het vaccineren?

  De Rijksoverheid heeft een website gemaakt met algemene informatie, vragen en antwoorden. Ga hiervoor naar 'vaccinatie tegen het coronavirus'. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een brochure in meerdere talen met informatie. Voor extra informatie kunt u de website COVID-19 vaccinatie van het RIVM raadplegen.

 • Kunnen we nog wel een bedrijfsborrel of -feestje organiseren?

  Nee, het is tijdens een borrel of feestje haast onmogelijk om 1,5 meter onderlinge afstand te waarborgen. Het is nu dus niet het juiste moment voor een borrel of feestje.

 • Kan ik de 10 dagen quarantaine eerder beëindigen?

  Ja, dat kan als u geen klachten heeft gekregen. U vraagt op de 5e dag van de quarantaine een coronatest bij de GGD aan. Is de testuitslag negatief (geen besmetting met het coronavirus), dan mag u uit quarantaine. Blijf wel ruim uit de buurt van kwetsbare mensen en let tot 10 dagen na het nauwe contact goed op uw gezondheid. Krijgt u klachten? Ga opnieuw in quarantaine en laat u weer testen!

  Kiest u voor een commerciële testaanbieder, vraag dan de PCR-coronatest aan met keel- en neuswattenstok. Deze test kan een besmetting al 2 tot 3 dagen voor de eerste ziekteverschijnselen ontdekken. De kans is zeer klein dat u later alsnog positief test. Een antigeen sneltest kan een alternatief zijn, mits u geen contact heeft met kwetsbare mensen (collega’s, familie, mantelzorg, bezoek instelling).

 • Hoeveel dagen duurt de quarantaine na nauw contact met een besmet persoon?

  Na nauw contact met een besmet persoon moet u 10 dagen in quarantaine, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact. Bijvoorbeeld als uw huisgenoot of een andere nauwe relatie positief is getest. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent.

  De quarantaine kan ook volgen vanuit het bron- en contactonderzoek of na een melding vanuit de App CoronaMelder. Als u geen klachten krijgt, dan kunt u op de 5e dag een coronatest bij de GGD aanvragen. Is de testuitslag negatief (geen besmetting met het coronavirus), dan mag u uit quarantaine. Blijf wel ruim uit de buurt van kwetsbare mensen en let tot 10 dagen na het nauwe contact goed op uw gezondheid. Krijgt u klachten? Ga opnieuw in quarantaine en laat u weer testen!

  Kiest u voor een commerciële testaanbieder, vraag dan de PCR-coronatest aan met keel- en neuswattenstok. Deze test kan een besmetting al 2 tot 3 dagen voor de eerste ziekteverschijnselen ontdekken. De kans is zeer klein dat u later alsnog positief test. Een antigeen sneltest kan een alternatief zijn, mits u geen contact hebt met kwetsbare mensen (collega’s, familie, mantelzorg, bezoek instelling).

 • Wanneer kunt u gebruik maken van een sneltest?

  De naam zegt het: met een antigeen sneltest ontvang u binnen 30 minuten uw testresultaat. De test wordt op de testlocatie uitgevoerd. Er is een nadeel: u heeft meer virus nodig voor een positief testresultaat dan bij de coronatesten die de laboratoria uitvoeren. Dat maakt deze test minder gevoelig. U mist een aantal besmettingen. De test is daardoor niet geschikt als u contact heeft met kwetsbare mensen (collega’s, familie, mantelzorg, bezoek instelling).

  De test werkt goed bij mensen met duidelijke klachten van het coronavirus. Een positieve test is betrouwbaar, u heeft COVID-19. U kunt snel andere mensen waarschuwen in quarantaine te gaan en zo nodig medische zorg vragen. Meer informatie ziet u op deze webpagina van het RIVM.

  Let op deze punten:

  • Er moet een bedrijfsarts, huisarts of arts verantwoordelijk zijn voor de testkeuze, de uitvoering van de sneltest en de vervolgacties op de testuitslag.
  • De privacy moet in orde zijn. Het testresultaat komt alleen bij de werknemer, de laborant en de betrokken arts./
  • Een commerciële testuitvoerder is verplicht positieve uitslagen aan de GGD te melden voor bron- en contactonderzoek.
  • Een negatieve testuitslag (geen besmetti/ng) kan onjuist zijn. De betrokken arts moet bepalen of een direct vervolg met de PCR-coronatest nodig is.
  • Het RIVM volgt de ontwikkelingen van de beschikbare sneltesten voor Nederland.

 • Wanneer bent u besmettelijk als u het coronavirus binnen hebt gekregen?

  De gemiddelde incubatietijd (de tijd van besmetting tot de eerste ziekteverschijnselen) is 5-6 dagen. Het kan ook 2 dagen zijn tot zelfs 10 dagen. U kunt al 1 tot 2 dagen voor de eerste ziekteverschijnselen andere mensen besmetten. Dit kan dus ongemerkt. Houd u dus streng aan de quarantaineperiode van 10 dagen na een nauw of risicovol contact met iemand die positief getest is. Dan voorkomt u nieuwe besmettingen.

  Bent u positief getest? Dan bent u bij milde klachten gedurende 7 dagen besmettelijk voor anderen. Die periode moet u in isolatie doorbrengen. Heeft u 24 uur geen klachten meer, uitgezonderd minder energie en minder reuk of smaak, dan mag u na die 7 dagen uit isolatie en naar het werk. Na twee weken mag u met milde restklachten wel naar het werk.

  U kunt langer besmettelijk zijn voor andere mensen als u ernstig ziek bent en als uw immuunsysteem niet goed werkt. Vraag advies aan de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

 • De partner van een werknemer is positief getest… wat betekent dit?

  Deze werknemer gaat zo spoedig mogelijk naar huis en blijft in quarantaine. Bedrijf en werknemer maken afspraken over het werk. Collega’s op het werk kunnen doorwerken zonder quarantaine. De werknemer doet direct een zelftest en herhaalt de zelftest bij klachten. Zo nodig plant de werknemer een test bij de GGD. Blijft de werknemer zonder klachten, dan kan die op de 5e dag van de quarantaine een coronatest laten uitvoeren bij de GGD. Is de uitslag negatief (geen besmetting met het coronavirus), dan mag de werknemer terug naar het werk.

  Kiest u voor een commerciële testaanbieder om de quarantaine te beëindigen, vraag dan de PCR-coronatest aan met keel- en neuswattenstok. Deze test kan een besmetting al 2 tot 3 dagen voor de eerste ziekteverschijnselen ontdekken. De kans is zeer klein dat u later alsnog positief test. Een antigeen sneltest kan een alternatief zijn, mits er geen contact is met kwetsbare mensen (collega’s, familie, mantelzorg, bezoek instelling).

  Vraag de werknemer bij een positieve test contact op te nemen met de bedrijfsarts. Die kan het risico voor anderen op het werk inschatten. U voorkomt onnodige ongerustheid en kunt zo nodig bepaalde werknemers waarschuwen om in quarantaine te gaan.

 • Waarom mag een werknemer bij een positieve test zonder klachten na 3 of 5 dagen weer werken?

  De regel is dat u zich laat testen bij klachten die passen bij het coronavirus. Bij een positieve test moet u tenminste 7 dagen in isolatie blijven. Bent u zonder klachten positief getest, dan moet u 5 dagen in isolatie blijven, of 3 dagen als u voldoende beschermd bent. U kunt heel vroeg na een besmetting zijn getest, voordat zich de eerste klachten ontwikkelen. De PCR-coronatest kan dan al positief uitslaan. U kunt ook besmettelijk zijn zonder dat u klachten heeft. Ontstaan er in die 5 dagen na afname van de test geen klachten, ook geen milde klachten, dan kan de werknemer weer gaan werken. Deskundigen gaan ervan uit dat deze werknemer dan voldoende immuniteit heeft tegen het coronavirus.

  Huisgenoten en andere nauwe contacten die niet voldoende zijn beschermd dienen 10 dagen in quarantaine te gaan. Voldoende beschermde personen houden in dat geval 1,5 meter afstand van alle andere mensen buiten het eigen huishouden. Deze regels gelden ook voor collega’s op het werk die nauw contact hebben gehad. Vraag advies aan de bedrijfsarts. Die kan de positief geteste werknemer uitvragen en daarbij het risico voor anderen inschatten. U voorkomt onnodige ongerustheid en kunt zo nodig bepaalde werknemers waarschuwen om in quarantaine te gaan. Blijft de positief geteste werknemer zonder klachten, dan vervalt de quarantaine. Voor meer informatie, zie de leefregels van het RIVM.

 • Hoe lang bent u na een corona ziekteperiode beschermd tegen een volgende infectie?

  Deskundigen weten het nog niet. De immuniteit duurt naar hun inschatting niet al te lang, naar schatting 6 maanden en mogelijk langer. Ze vergelijken het met andere corona-verkoudheidsvirussen. Door het veelvuldig testen ontdekt men nu mensen met een tweede coronabesmetting. Zij zijn meestal niet ziek of minder ernstig dan in de eerste ziekteperiode.

  Let op: Krijgt u klachten passend bij het coronavirus, doe een zelftest. Herhaal de zelftest de volgende dag als de eerste test negatief is. Laat u zo nodig testen bij de GGD.

 • Waarom heeft een coronatest in de bouw en techniek vaak geen nut als u geen klachten heeft?

  Preventief testen zonder dat u risico op een besmetting heeft gelopen heeft geen zin. De kans op fout-positieve en fout-negatieve uitslagen is dan te groot. Dat is anders als u contact hebt gehad met een positief getest persoon. Neem voor advies contact op met de bedrijfsarts.

  Huisgenoten en mensen die nauw of risicovol contact hebben gehad met iemand die positief is getest kunnen zich direct bij de GGD laten testen of doen een zelftest. Ook met een negatieve testuitslag (geen besmetting met het coronavirus) geldt de verplichting tot 10 dagen quarantaine.

  Krijgt u geen klachten, dan kunt u op de 5e dag van de quarantaine een coronatest aanvragen. Is de testuitslag negatief, dan mag u uit quarantaine. Blijf wel ruim uit de buurt van kwetsbare mensen en let tot 14 dagen na het nauwe contact goed op uw gezondheid. Krijgt u klachten? Ga opnieuw in quarantaine en laat u weer testen!

  Een coronatest is pas positief als er voldoende virus voor de test in de neus- en keelholte aanwezig is. Dat begint al een paar dagen voor de eerste ziekteverschijnselen en houdt één tot enkele weken aan. De PCR- en de LAMP-coronatest zijn gevoeliger dan diverse antigeen sneltesten. Een besmetting wordt daardoor eerder opgemerkt. De kans op een fout-negatieve testuitslag is kleiner.

 • Moeten we op de bouw en in de techniek een mondkapje gebruiken om veilig door te werken in coronatijd?

  Dat is afhankelijk van de situatie, meestal is dit niet nodig. Het dragen van mondkapje is belastend en kan ertoe leiden dat de basisregels minder opgevolgd worden. Het belangrijkste is namelijk dat onderstaande regels altijd gehanteerd worden:

  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

  Een mondkapje of een face shield kunnen wel in aanvulling op bovenstaande regels gebruikt worden. Daarnaast is een mondkapje verplicht:

  • In het openbaar vervoer.
  • In de bedrijfsbus met drie of meer inzittenden.
  • In publieke binnenruimtes zoals winkels, stations, luchthavens etc.
  • Indien verzocht op andere plekken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of zorgcentrum voor ouderen.

  In publieke binnenruimten waar 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij het werken bij particulieren achter de voordeur worden voorafgaand aan het werk met de klant afspraken gemaakt om veilig te kunnen werken, zonder gebruik te hoeven maken van een mondkapje of face shield.
  Als u te maken heeft met bewoners die geen afstand houden (bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking) ga dan in overleg met de opdrachtgever. Plan de werkzaamheden op rustige momenten, bijvoorbeeld als mensen bij de dagbesteding zijn, of juist als mensen in de woonvoorziening zijn, zoals tijdens maaltijden. Uw opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om veilig werken mogelijk te maken.

  Als u te maken heeft met bewoners die aandringen op het gebruik van een mondkapje of face shield dan kan daar gehoor aan worden gegeven, mits u en de bewoners zich houden aan de basisregels uit het protocol Samen veilig doorwerken. Vraag dan of zijzelf ook een mondkapje willen dragen.

  In twee gevallen gebruikt u nooit een mondkapje of face shield:

  • Als u al adembescherming draagt (FFP2, halfgelaat, volgelaat, etc.).
  • Als het dragen van een mondkapje gevaarlijk is. Bijvoorbeeld als u werkt met draaiende delen of bij elektra. Schat die risico’s vooraf in en gebruik geen mondkapje als dit een risico vormt.

  Mocht dit problemen geven met handhavers, opdrachtgevers of beheerders van ruimten, verwijs ze dan naar dit protocol en laat hen zo nodig contact opnemen met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

 • Kan ik een face shield gebruiken in plaats van een mondkapje?

  Bij werkzaamheden of verplaatsingen in publieke binnenruimtes waar 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden terwijl het wel nodig is of als u reist met drie of meer personen in de auto/bus, heeft u geen keuze: dan draagt u een mondkapje. Als u een keuze moet maken, kies dan wat u comfortabeler vindt. Houd daarbij in ieder geval rekening met de volgende punten:

  • Face shields zijn aan de zijkant open. Gebruik daarom een mondkapje als u naast elkaar zit of werkt.
  • Een mondkapje kan een extra risico vormen, bijvoorbeeld bij het werken met draaiende delen of bij het werken met elektra. Kies in die gevallen voor een face shield als dat wel veilig is.
  • Mondkapjes en face shields zijn 'extra'. Volg altijd eerst de andere regels:
   1. Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
   2. Schud geen handen.
   3. Was uw handen regelmatig met water en zeep.
   4. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
   5. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

 • Mag een opdrachtgever COVID-19-vrij verklaringen eisen?

  Nee, dat mag niet. Iemands testuitslag is een medisch persoonsgegeven. Opdrachtgevers mogen die gegevens wettelijk gezien niet bekijken of verwerken. Naast de privacybezwaren is het nut van een COVID-19-vrij verklaring zeer beperkt. De testuitslag is een momentopname. Een dag later kan de test positief zijn. Houd u dus steeds aan deze basisregels:

  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Zorg voor goede ventilatie.

 • Wat moet ik doen met een melding vanuit de App CoronaMelder?

  Een melding betekent dat uw toestel met de CoronaMelder App meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter is geweest van het toestel van iemand die positief getest is op het coronavirus. De App meldt niet wie dat was of waar dat is geweest.

  U moet 10 dagen in quarantaine gerekend vanaf de datum van het nauwe contact. In de praktijk zal de duur van de quarantaine minder dan 10 dagen zijn. Het duurt minimaal een dag van testaanvraag tot het melden van de positieve uitslag in de App. Laat u op dag 5 bij de GGD testen. Krijgt u klachten die passen bij het coronavirus, voer dan een zelftest uit. Is die negatief, doe dan de volgende een extra test. Is de test positief, laat het dan bevestigen met een test bij de GGD. Bent u kwetsbaar of heeft u contact met kwetsbare mensen (mantelzorg), laat u dan direct testen bij de GGD. Neem bij vragen contact op met de GGD, uw huisarts of uw bedrijfsarts.

  Er is een alternatief voor de quarantaineduur van 10 dagen. Als u geen klachten krijgt, dan kunt u op de 5e dag van de quarantaine een coronatest bij de GGD laten uitvoeren. Is de testuitslag negatief (geen besmetting met het coronavirus), dan mag u uit quarantaine. Blijf tot dag 10 ruim uit de buurt van kwetsbare mensen en let goed op uw gezondheid. Krijgt u klachten? Ga opnieuw in quarantaine en laat u weer testen!

  Kiest u voor een commerciële testaanbieder, vraag dan de PCR-coronatest (met keel- en neuswattenstok) aan om de quarantaine te beëindigen. Deze test kan een besmetting al 2 tot 3 dagen voor de eerste ziekteverschijnselen ontdekken. De kans is zeer klein dat u later alsnog positief test. Een antigeen sneltest kan een alternatief zijn, mits er geen contact is met kwetsbare mensen (collega’s, familie, mantelzorg, bezoek instelling).

  Voor meer vragen en antwoorden over de App CoronaMelder, zie coronamelder.nl of bel gratis met 0800 1280 (08:00 - 20:00 uur).

 • Is een versnelde uitvoering van de coronatest buiten de GGD mogelijk?

  Ja, dit is tegen betaling mogelijk bij meerdere commerciële aanbieders. De tarieven liggen tussen € 0 en € 150 per test, al naar de soort test en betaling door uw werkgever. De GGD’en hebben in oktober 2020 de testcapaciteit flink verhoogd. Zij kunnen meestal binnen 24 uur een coronatest afnemen.

  Let op: met antigeen sneltesten ontvangt u binnen een half uur het testresultaat. Een positieve test is betrouwbaar, echter een negatieve testuitslag kan fout-negatief zijn. De sneltesten zijn minder gevoelig dan de PCR-coronatest. De bedrijfsarts of arts die verantwoordelijk is voor de sneltest bepaalt of een vervolg met een PCR-coronatest nodig is. Bijvoorbeeld als u contact heeft met kwetsbare mensen (mantelzorg).

  Tip: Heeft u ernstige klachten (benauwdheid, kortademigheid, hoge koorts), een kwetsbare gezondheid of een andere dringende medische reden om met spoed getest te worden? Bel uw huisarts of de huisartsenpost.

 • Extra coronatesten beschikbaar voor leden Techniek Nederland en Bouwend Nederland

  De door de overheid georganiseerde corona testcapaciteit is helaas nog altijd ontoereikend. De wachttijden zijn te lang en al die tijd zitten niet alleen de mensen die zich hebben laten testen thuis, maar ook de mensen in hun directe (werk)omgeving. Dat kost ondernemers veel geld en het werk loopt onnodig vertraging op. Techniek Nederland heeft daarom op verzoek van haar leden verkend wat er mogelijk is op het gebied van coronatesten buiten de reguliere testcapaciteit van de GGD om. In samenwerking met arbodienst Richting hebben Techniek Nederland en Bouwend Nederland voor de bouw- en technieksector contact gelegd met U-Diagnostics/het Huisartslab, die de werknemers van hun leden sneller kunnen testen, zodat ze ook weer sneller aan het werk kunnen.

  • Klik hier voor het originele nieuwsbericht voor de opties
  • Klik hier voor een extra toelichting op de kosten
  • Klik hier voor alle Corona-FAQ’s

 • Moeten we corona opnemen in onze RI&E?

  Ja, besmetting met het corona-virus kan gezien worden als een arbeidsrisico. De branche-instrumenten van de bouw&infra en de technieksector worden hier momenteel op aangepast.

  Tot die tijd kunt u in een apart document vastleggen welke risico’s er spelen met betrekking tot een mogelijke coronabesmetting en welke maatregelen hiervoor al getroffen zijn, of nog moeten worden getroffen. Neem hierbij het protocol Samen Veilig Doorwerken als uitgangspunt. U kunt ook een korte checklist downloaden met de belangrijkste, algemene aandachtspunten.

 • Ik ben alleen maar op doorreis geweest, moet ik dan ook in quarantaine?

  Ja, u moet bij thuiskomst in quarantaine als u op doorreis bent geweest in een zeer hoog risicogebied buiten de landen van de Europese Unie, het Schengengebied en enkele landen die dezelfde regels toepassen. Dit geldt ook als u bent gevaccineerd. Alleen als u écht geen contact heeft gehad met mensen, bijvoorbeeld omdat u de auto niet uit bent geweest (ook niet om te tanken), dan hoeft u niet in quarantaine.

  U hoeft niet in quarantaine als u reist binnen de landen van de Europese Unie, het Schengengebied en enkele landen die dezelfde regels toepassen. Hierbij gelden wel voorwaarden voor vaccinatie, herstel van COVID-19 of een recente negatieve testuitslag.

 • Moet er op kantoor extra geventileerd worden?

  Ventileren en frisse lucht is noodzakelijk voor een goed werkklimaat. Als het ventilatiesysteem goed is ingeregeld en voldoet aan de eisen is dit voldoende qua verse luchttoevoer. Dit zijn de eisen uit het Bouwbesluit (minimaal 24 m3 verse lucht per persoon per uur). Doordat er minder mensen op kantoren werken zal de ventilatiegraad relatief hoger zijn dan normaal. De ventilatiegraad van het systeem hoeft dus niet extra verhoogd te worden, dit kan leiden tot klimaatklacht. Vermijd recirculatie van lucht waar meerdere mensen samen werken. Bij het gebruik van zwenkventilatoren en mobiele airco’s moet u terughoudend zijn. Voorkom dat er luchtstromen ontstaan van de ene naar de andere collega.

 • Gelden de regels voor het samenreizen ook als u met twee personen in een bus of auto zit?

  Deels. Reist u met twee personen, dan hoeft u geen mondkapje te dragen.

 • Gelden de regels voor het samenreizen ook als u naar kantoor carpoolt?

  Ja, deze regels gelden voor alle vormen van bedrijfsmatig verkeer. Dus ook voor woon-werkverkeer. Ook als u hiervoor uw privéauto gebruikt.

 • Hoe kunt u een gezondheidscheck uitvoeren bij het instappen?

  Vraag collega’s bij het instappen of ze last hebben van de volgende symptomen:

  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk of smaak

  Dit zijn de algemene symptomen waarmee mensen thuis moeten blijven. Als een collega last heeft van één of meerdere van bovenstaande symptomen, moet hij thuisblijven. Ook als de symptomen mild zijn.

 • Hoe moet ik een niet-medisch mondmasker gebruiken?

  Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen hoe u met een medisch mondmasker om moet gaan.
  U vindt hier ook een instructiefilmpje.

  Let op! Deze instructies zijn nog opgesteld in de periode dat niet-medische mondmaskers alleen in het openbaar vervoer verplicht waren. Maar de instructies zijn nu ook van toepassing op overig personenvervoer, waaronder het gezamenlijk bedrijfsmatig reizen.

 • Waarom schrijft het protocol water en zeep voor in plaats van desinfectiemiddelen?

  Het huidige coronavirus heeft een vetlaagje dat kapot gaat door goed ontvettende middelen, zoals zeep en allesreiniger. Dit is bij het handen wassen en schoonmaken dus voldoende.

  Het is goed om te weten dat desinfectiemiddelen geen vuil van oppervlakten of handen kunnen halen. Desinfectiemiddelen kunnen daarom nooit in plaats van zeep/allesreiniger gebruikt worden, alleen als aanvulling.

  Het gebruik van desinfectiemiddelen buiten de zorg, wordt om drie redenen afgeraden:

  1. Desinfectiemiddelen doden ook goede micro-organismen.
   Desinfectiemiddelen maken geen onderscheid. Zij doden niet alleen het coronavirus, maar ook goede bacteriën die u beschermen tegen ziektekiemen. Bovendien beschadigen desinfectiemiddelen de huid, waardoor schadelijke stoffen en micro-organismen makkelijker uw huid binnendringen.
  2. Overmatig gebruik van desinfectiemiddelen kan leiden tot resistentie: ze helpen niet meer. En niet alleen resistentie tegen die desinfectiemiddelen zelf, ook tegen antibiotica. De Gezondheidsraad raadde daarom al in 2016 het gebruik door consumenten van desinfectiemiddelen af.
  3. Desinfectiemiddelen bevatten in de meeste gevallen minimaal 70 procent ethanol; dat wat wij in de volksmond alcohol noemen. Ethanol kan opgenomen worden door de huid, via inademing van damp en (buiten het werk) via inslikken. Ethanol heeft negatieve effecten op de hersenen en het zenuwstelsel (coördinatiestoornissen, bewustzijnsdaling, verminderd spraakvermogen). Op langere termijn kan het ook leiden tot ernstige hersenaandoeningen, orgaanziekten en verschillende vormen van kanker. Omdat ethanol op de lijst van kankerverwekkende stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat, mag een bedrijf dit alleen gebruiken als het niet anders kan. Bovendien moet het bedrijf dan aparte registraties bijhouden.

  Ook het vaak wassen van je handen met zeep is belastend voor de huid. Het is daarom aan te raden om je handen regelmatig in te smeren met een verzorgende crème, zoals vaseline. Doe dit in ieder geval aan het begin en eind van de dag.

 • Bij welke gezondheidsklachten en situaties blijft u thuis?

  Heeft u klachten?

  • Heeft u één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis, ga de deur niet uit.
  • Doe een zelftest. Is die negatief, blijf thuis en doe de volgende dag opnieuw een zelftest. Bent u kwetsbaar, heeft u contact met kwetsbare mensen, verergeren uw klachten of wilt u extra zekerheid? Plan dan een test bij de GGD!
  • Plan na een positieve zelftest altijd een test bij de GGD.
  • U kunt weer naar het werk bij een negatieve test (geen corona). Heeft u nog te veel klachten door een andere oorzaak? Wacht dan nog even met werken als u op uw werk nauw contact hebt met anderen.

  Heeft u zelf een positieve testuitslag gekregen?

  • Heeft u een Corona-infectie? Blijf dan ten minste 7 dagen (thuis) in isolatie vanaf het begin van uw klachten. Werk thuis als dit nog mogelijk is of meld u ziek. Volg de instructies van de GGD of bedrijfsarts. U kunt weer naar het werk als u 24 uur geen klachten heeft gehad. Na twee weken mag u met lichte klachten naar het werk als u een normaal werkend immuunsysteem hebt. Vraag zo nodig advies aan de bedrijfsarts.
  • Bent u zonder klachten positief getest? Blijf dan 7 dagen (thuis) in isolatie. Heeft u in deze 7 dagen geen klachten gekregen, dan kunt u weer naar het werk. Bent u volledig gevaccineerd, dan blijft u ook 7 dagen in isolatie. Krijgt u klachten, volg dan de voorschriften op die gelden bij een Corona-infectie.

  Heeft een huisgenoot klachten?

  • U hoeft niet in quarantaine te gaan.
  • Blijf letten op uw eigen gezondheid.
  • Uw huisgenoot doet een zelftest of laat zich testen bij de GGD. Is de test positief, ga dan direct in quarantaine en volg de regels op voor een besmette huisgenoot.

  Heeft een huisgenoot of nauwe relatie van u een positieve testuitslag gekregen?

  • Is een huisgenoot of nauwe relatie positief getest? Houd ruim afstand, blijf 10 dagen in quarantaine en volg de instructies op van de GGD. Dit geldt ook als u volledig bent gevaccineerd of hersteld van COVID-19.
  • Voer een zelftest uit of laat u testen bij de GGD.
  • Voer bij klachten een zelftest uit of laat u testen bij de GGD.
  • Plan op dag 5 na afstand houden een test bij de GGD. Is die negatief, dan mag u uit quarantaine. De zelftest is hiervoor niet geldig.

  Advies gekregen vanuit bron- en contactonderzoek of de app 'CoronaMelder'?

  • Heeft u een melding gekregen via bron- en contactonderzoek of vanuit de app CoronaMelder dat u in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest? Blijf 10 dagen (gerekend vanaf het laatste contact) in quarantaine. Dit geldt ook als u volledig bent gevaccineerd of hersteld van COVID-19. Voer een of meerdere zelftesten uit. Laat u zo nodig testen bij de GGD.
  • Plan op dag 5 na afstand houden een test bij de GGD. Is die negatief, dan mag u uit quarantaine. De zelftest is hiervoor niet geldig.

  Heeft u internationaal gereisd?

  • Ga 10 dagen in quarantaine bij terugkeer van een verblijf uit een zeer hoog risicogebied buiten de landen van de Europese Unie, het Schengengebied en enkele landen die dezelfde regels toepassen. Dit geldt ook als u bent gevaccineerd.
  • Er zijn een aantal uitzonderingen, onder andere voor grenswerkers. Voor arbeidsmigranten geldt geen uitzondering!
  • De verplichting tot 10 dagen quarantaine geldt niet voor werkzaamheden in de energiesector, mits werknemers niet reizen vanuit een zeer hoog risicogebied met een zorgwekkende virusvariant.
  • Er geldt geen quarantaine voor reizen binnen landen van de Europese Unie, het Schengengebied en enkele landen die dezelfde regels toepassen.
  • Controleer voor vertrek altijd de regels die gelden voor het vaccinatiebewijs, de coronatest, de gezondheids- en/of quarantaineverklaring.
  • U vindt de laatste reisinformatie voor de landen waar u bent geweest via: nederlandwereldwijd en 'Goed voorbereid (terug) naar Nederland'.

  Wanneer en hoe kan ik uit quarantaine?

  • U heeft een keus voor 10 dagen quarantaine. Als u geen klachten krijgt, dan kunt u op de 5e dag na afstand houden een coronatest bij de GGD laten uitvoeren. Is de testuitslag negatief (geen besmetting met het coronavirus), dan mag u uit quarantaine. Blijf wel ruim uit de buurt van kwetsbare mensen en let gedurende 10 dagen na afstand houden goed op uw gezondheid. Krijgt u klachten? Ga opnieuw in quarantaine en laat u weer testen!
  • Maakt u gebruik van een commerciële test om eerder uit quarantaine te kunnen gaan? Vraag dan om de PCR-coronatest met keel en diepe neuswat als u contact heeft met kwetsbare mensen (familie, mantelzorg, bezoek instelling). Een antigeen sneltest is minder gevoelig. De kans op het missen van een besmetting is groter.
  • Doet u (ondersteunend) werk dat in een vitaal proces valt, bijvoorbeeld reparatie van CV-ketels of netwerkkabels? Overleg dan met uw bedrijfsarts of en hoe u kunt werken in het geval dat een huisgenoot positief is getest.

  Bent u kwetsbaar, of is een huisgenoot kwetsbaar?

  • Hoort u of een huisgenoot tot een kwetsbare groep, overleg dan zo nodig met de bedrijfsarts of u uw werkzaamheden moet aanpassen. In het algemeen is werken mogelijk met goed toepassen van de maatregelen uit het protocol 'samen veilig doorwerken'. Als u zzp-er bent, kunt u gebruik maken van de bedrijfsartsen van de helpdeskcorona-bt.nl.

 • Waarom in het OV wel een mondkapje en niet bij het samenwerken op minder dan 1,5 meter afstand?

  Het beschermende effect van mondkapjes is niet wetenschappelijk bewezen, maar het kan mogelijk wel iets bijdragen aan de bescherming van anderen als u onvoldoende afstand kunt houden. Volgens de afspraken binnen het protocol Samen Veilig Doorwerken werkt u alleen binnen 1,5 meter als het écht niet anders kan. En u werkt alleen als u geen verkoudheidsklachten hebt. Daar let u met elkaar op.

  Als u de maatregelen uit het protocol opvolgt, is het dragen van een mondkapje dus nog steeds niet nodig tijdens het werk. U kunt het wel ter aanvulling dragen, maar niet in plaats van de maatregelen die in het protocol genoemd worden.

  In het openbaar vervoer kunnen grote aantallen mensen in elkaars nabijheid komen terwijl zij niet van elkaar weten of anderen klachtenvrij zijn. Daarom zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. In de bedrijfsbus of in de auto zit u soms met meerdere mensen in een kleine ruimte. De kans op besmetting als er onverhoopt iemand met verkoudheidsklachten is ingestapt, is daarom groter dan op de werkplek. Daarom moet u in de bus of auto een niet-medisch mondmasker dragen, en moet u extra alert zijn op collega’s met verkoudheidsklachten: zij blijven thuis.

 • Hoe en hoe vaak moet ik mijn handen wassen?

  Om infecties te voorkomen moet u vaker uw handen wassen dan u denkt. Hoe vaak en hoe u dat goed doet, leest u op 'hygiëne en handen wassen', een onderdeel van de website van het RIVM.

  Gebruik verzorgende huidcrème om geïrriteerde huid en kloven te voorkomen. Doe dit nadat u uw handen gewassen hebt.

  Bied als werkgever voldoende en zo nodig extra plekken om handen te wassen. Zorg voor vloeibare zeep, papierrollen of papieren afdroogdoekjes en verzorgende huidcrème.

 • Welke beheersmaatregelen moet ik nemen bij werkzaamheden aan toiletten?

  Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat u er werkelijk ziek van kunt worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.
  Onderdelen van een toilet/rioolwater bevatten altijd ziekteverwekkers. Neem maatregelen om u daartegen te beschermen, dan bent u ook beschermt tegen het coronavirus.

  Algemene maatregelen:

  • Vermijd direct contact met verontreinigde onderdelen van een toilet en/of rioolwater.
  • Voorkom spatten en verneveling.
  • Draag waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril als direct contact onvermijdbaar is.
  • Draag een wegwerpoverall of een overall en laarzen die u af kunt spoelen.

  Goede persoonlijke hygiëne is belangrijk:

  • Was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen).
  • Raak uw gezicht niet aan met de handen.

  Meer informatie is te vinden in de arbocatalogus van de waterschappen.

  Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is volgens de voorschriften uit de Arbocatalogus van de waterschappen:

  • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
  • Gooi de borstel in een afvalzak.
  • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
  • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
  • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
  • Maak de zak dicht.
  • Was goed uw handen.

  Aanvullende maatregelen
  Ontlasting of rioolwater kan zich soms verspreiden via druppeltjes.

  • Vermijd het vrijkomen van druppeltjes:
   - Vermijd het schoonspuiten van vuile oppervlakten
   - Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger.
   - Doe de deksel van het toilet dicht bij doorspoelen.
  • Draag adembescherming met een P3 filter en een veiligheidsbril als nevelvorming niet vermeden kan worden.

 • Onze uitzendkrachten wonen samen in één appartement. Mogen zij samen reizen?

  Vooralsnog worden uitzendkrachten die samen in één huis wonen niet gezien als een gemeenschappelijk huishouden. Voor hen gelden dus dezelfde regels als voor andere werknemers.

 • Mogen we werkzaamheden uitvoeren bij oudere particulieren?

  Ouderen die 70 jaar of ouder zijn vallen onder de kwetsbare personen. Bij hen mogen géén reguliere werkzaamheden in huis verricht worden.

 • Welke maatregelen moeten we treffen bij noodzakelijk werk bij kwetsbare particulieren?

  Bij kwetsbare particulieren in huis wordt alleen gewerkt als zij hier nadrukkelijk toestemming voor geven. Bij deze particulieren worden aantoonbaar de volgende stappen genomen:

  • Voorafgaand wordt aangegeven wat de werkzaamheden precies zijn en hoeveel contact met werknemers zij hierbij naar verwachting hebben.
  • Biedt aan om het werk onder dezelfde voorwaarden op een later tijdstip te doen.
  • Als bewoners het goed vinden dat de werkzaamheden op dit moment uitgevoerd worden, geven zij hier schriftelijk toestemming voor.

 • Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?

  In principe kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen namelijk een verminderde kans op besmetting. En voor andere locaties biedt het protocol een handreiking om besmettingsrisico te beheersen. Wel moet iedereen onderstaande richtlijnen naleven, ook in de buitenlucht. Bespreek die voorafgaand aan het werk met elkaar:

  1. Stel een corona verantwoordelijke aan op de werklocatie.
  2. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
   Pas daarop het werk aan en richt de werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Luncht u in uw bus? Dan doet u dat alleen.
   Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.
  3. Leef de hygiëneregels voor de werkplaats na:
   - extra schoonmaken van toiletten;
   - deurklinken goed schoonhouden;
   - materiaal voor gedeeld gebruik reinigen met goed ontvettend reinigingsmiddel.
  4. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
  5. Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
  6. Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij uw leidinggevende.
  7. Schakel bij twijfel of grote onrust de arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

  Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden. Beoordeel dan wat er nodig is om veilig te werken. Overweeg het gebruik van een mondkapje.

  Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin u aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met hen het beleid dat jullie hanteren.

   

 • Hoe kan ik werkbonnen veilig (laten) aftekenen?

  Virussen kunnen worden overgedragen via harde materialen zoals de pen en de mobiele telefoon.
  Dit gebeurt op de volgende manier: een besmette persoon krijgt het virus op de handen, bijvoorbeeld door met de hand de neus aan te raken of in de hand te hoesten. Als met die hand de pen wordt aangeraakt, kan het virus daarop komen. Als iemand anders de pen aanraakt, kan het virus op zijn of haar handen komen. Als deze persoon het gezicht aanraakt, kan het virus via de neus, mond of ogen het lichaam binnenkomen. Denk na op welke manier u het aftekenen van bonnen kunt inrichten. Hieronder staan een aantal mogelijkheden:

  • De monteur tekent de werkbon zelf met goedkeuring van de klant.
  • De werkbon wordt gemaild naar de klant en die tekent deze digitaal.
  • Niet laten aftekenen en bij de klanten aangeven wat de reden hiervan is.
  • Mensen op papier laten aftekenen met een eigen pen of een reclamepen van het bedrijf (en de klant de pen laten houden). Leg het papier op een tafel. Laat de klanten het papier zo min mogelijk aanraken.
  • Was regelmatig uw handen, zodat het virus niet lang op uw handen blijft zitten.
  • Smeer de huid van de handen regelmatig in met een verzorgende crème.
  • Instrueer medewerkers zo min mogelijk het gezicht aan te raken.
  • Geef een mobiele telefoon of tablet niet direct aan de klant, maar leg deze op een tafel en vraag de klant de mobiel of tablet niet aan te raken (alleen met een pen die hiervoor gebruikt kan worden).
  • Pen/mobiel/tablet regelmatig reinigen. Dit kan met een goed ontvettend reinigingsmiddel of bij apparatuur die hier niet tegen bestand is met wegwerp schoonmaakdoekjes zonder alcohol. Draag bij veelvuldig of langdurig gebruik van reinigingsmiddelen beschermende handschoenen.
  • In de gebruiksaanwijzing van de apparatuur staat welke reinigingsmethoden gebruikt mogen worden. Eventueel kan een beschermende hoes om de hele mobiele telefoon of tablet worden geplaatst, die het apparaat beter geschikt maakt voor reiniging en desinfectie.
  • Een mobiele telefoon die door klanten is aangeraakt tijdens het bellen niet aan het gezicht houden maar handsfree gebruiken (op de luidspreker).

 • Kan ik de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen veilig mechanisch reinigen?

  Als iemand besmet is met het coronavirus kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer.

  Ventileren en frisse lucht is noodzakelijk voor een goed werkklimaat. Als het ventilatiesysteem goed is ingeregeld en voldoet aan de eisen is dit voldoende qua verse luchttoevoer. Doordat er minder mensen op kantoren werken zal de ventilatiegraad relatief hoger zijn dan normaal. De ventilatiegraad van het systeem hoeft dus niet extra verhoogd te worden, dit kan leiden tot klimaatklachten. Vermijd recirculatie van lucht door systemen binnen één werkruimte (airconditioning installaties) waar meerdere mensen samen werken. Bij het gebruik van zwenkventilatoren en mobiele airco’s moet men terughoudend zijn. Voorkom dat er luchtstromen ontstaan van de ene naar de andere collega.

 • Kan ik nog veilig aan een luchtbehandelingskast werken?

  Als iemand besmet is met het nieuwe coronavirus COVID-19 kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Ventileren en frisse lucht is noodzakelijk voor een goed werkklimaat. Als het ventilatiesysteem goed is ingeregeld en voldoet aan de eisen is dit voldoende qua verse luchttoevoer. Doordat er minder mensen op kantoren werken zal de ventilatiegraad relatief hoger zijn dan normaal. De ventilatiegraad van het systeem hoeft dus niet extra verhoogd te worden, dit kan leiden tot klimaatklacht. Vermijd recirculatie van lucht door systemen binnen één werkruimte (airconditioning installaties) waar meerdere mensen samen werken. Bij het gebruik van zwenkventilatoren en mobiele airco’s moet men terughoudend zijn. Voorkom dat er luchtstromen ontstaan van de ene naar de andere collega.

  Een uitzondering hierop zijn de luchtbehandelingskasten in gebouwen waar speciale medische 'aerosolvormende' handelingen worden uitgevoerd. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die wel via de lucht in de luchtbehandelingskast terecht kunnen komen. Bij het werken aan de luchtbehandelingskast zelf zijn waarschijnlijk onvoldoende van deze druppeltjes aanwezig om nog tot een besmetting te kunnen leiden. Als men zodanig werk doet dat men de ongefilterde luchtstroom met aerosolen kan inademen, wordt geadviseerd om voor de zekerheid beheersmaatregelen te treffen (FFP2 mondmasker of adembescherming met verwisselbare filters P2, handschoenen en wegwerpoverall over de kleding).

 • Mag ik met meerdere collega’s aan het werk?

  Ja, als het nodig is mag dat. Het is wel belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

  • Ga niet naar het werk bij een corona-infectie van uzelf of een gezinslid.
  • Ga niet naar het werk bij klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of bij plotseling verlies van reuk of smaak. Laat u zo snel mogelijk testen.
   - Ga aan het werk bij een negatieve test (geen corona) en milde klachten.
   - Blijf thuis bij een negatieve test en verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Overleg zo nodig met de bedrijfsarts.
  • Blijf thuis als uw huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is en de uitslag van de coronatest is nog niet binnen. Als de test uitwijst dat het niet om corona gaat, dan mag u naar het werk als u zelf klachtenvrij bent.
  • Medewerkers in cruciale beroepsgroepen en vitale processen kunnen mogelijk aan het werk als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft. Overleg hierover met de bedrijfsarts en de werkgever.

  Algemene maatregelen

  • Schud geen handen.
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Was uw handen minstens 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
  • Raak uw gezicht niet of zo weinig mogelijk aan,
  • Nies en hoest in de elleboog, neem zelf papieren zakdoekjes mee. Gooi die na één keer gebruik weg en was dan uw handen.
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.
  • Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in.
  • Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, beoordeel dan wat er nodig is om veilig te werken. Overweeg het gebruik van een mondkapje.
  • Maak regelmatig schoon. Gebruik hiervoor goed ontvettend reinigingsmiddel of wegwerp schoonmaakdoekjes.
  • Deel uw gereedschap en telefoon niet met anderen.
  • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
  • Ventileer de werk- en kantoorruimte.
  • Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

  In de schaftkeet of vergaderruimte

  • Hang de regels en instructies op.
  • Bepaal een maximumaantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Pas het aantal stoelen in de ruimte hierop aan.
  • Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 meter afstand.
  • Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan.
  • Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 meter van andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerder kleine groepen.
  • Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf.
  • Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep en wegwerphanddoeken aanwezig zijn.
  • Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: leg waar mogelijk telefonisch contact.

 • Over welke onderwerpen moeten afspraken gemaakt worden tussen opdrachtgever en aannemer?

  In principe kan er doorgewerkt worden. Het protocol biedt een handreiking om besmettingsrisico’s te beheersen. Wel moet iedereen onderstaande richtlijnen naleven:

  1. Stel een coronaverantwoordelijke aan op de werklocatie.
  2. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
   Pas daarop het werk aan en richt te werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Luncht u in uw bus? Dan doet u dat alleen.
   Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.
  3. Leef de hygiëneregels voor de werkplaats na:
   - extra schoonmaken van toiletten;
   - deurklinken goed schoonhouden;
   - materiaal voor gedeeld gebruik reinigen met een goed ontvettend reinigingsmiddel.
  4. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
  5. Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
  6. Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij uw leidinggevende.
  7. Schakel bij twijfel of grote onrust de arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

  Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.

  Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin u aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met hen het beleid dat jullie hanteren.

 • We kunnen de juiste handschoenen, veiligheidsbrillen, masker en/of gezichtsbescherming niet kopen. Alles is uitverkocht. Wat nu?

  Het uitgangspunt blijft altijd: we werken veilig of we werken niet. Maar wees zo creatief mogelijk in het bedenken van oplossingen. Overleg met de opdrachtgever over de mogelijkheden.

  Denk daarbij aan:

  • Kunt u het werk uitstellen?
  • kunt u ander werk eerst uitvoeren?
  • Is het mogelijk op te schalen, dus veiliger te werken dan nodig is. Voorbeelden zijn:
   - Halfgelaats- en volgelaatsmaskers
   - Aangeblazen maskers/helmen
   - De mensen die bij bepaalde klussen al met perslucht (flessenlucht) of leeflucht (slangen) werken, kunnen kijken of zij het gebruik uitbreiden. Hierbij moet wel aan alle eisen voldaan blijven worden (maximaal 2 uur, opgeleide personen, enzovoort).

 • Welke beheersmaatregelen moet ik nemen bij werken met rioleringen of rioolwater?

  Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en het rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat mensen er werkelijk ziek van kunnen worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.

  Algemene maatregelen
  Het is altijd noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen wanneer blootstelling aan afval- of rioolwater kan plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van zeer veel verschillende ziekteverwekkers. Dit staat los van de mogelijke blootstelling aan het coronavirus. De maatregelen die getroffen moeten worden zijn vergelijkbaar met de maatregelen die getroffen moeten worden om blootstelling aan andere ziekteverwekkers in het water te voorkomen, zoals bacteriën. In de arbocatalogus van de waterschappen vindt u informatie hierover.
  Het is belangrijk om direct contact met het afval- of rioolwater te vermijden. Voorkom verneveling en opspatten van water zoveel mogelijk. Als direct contact toch nodig is of kan plaatsvinden, draag dan waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril. U kunt dunne wegwerp nitrilhandschoenen dragen onder de normale werkhandschoenen of dikkere katoen versterkte waterdichte handschoenen. Draag als de kleding besmet kan raken, beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall of een overall en laarzen die u kunt afspoelen.
  Goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen) en raak uw gezicht niet aan met uw handen. Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is volgens de voorschriften uit de Arbocatalogus van de waterschappen:

  • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
  • Gooi de borstel in een afvalzak.
  • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
  • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
  • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
  • Maak de zak dicht.
  • Was goed je handen.

   

  Aanvullende maatregelen
  Bij werkzaamheden waar nevel wordt gevormd, kan de ontlasting of het rioolwater zich via druppeltjes in de lucht verspreiden waardoor het ingeademd kan worden. Dit kan gebeuren bij processen waar nevelvorming plaatsvindt, tijdens het schoonspuiten van vervuilde oppervlakten en/of bij werken met een hogedrukreiniger. Ga na of u de werkzaamheden later of op een andere wijze kunt uitvoeren, zodat er geen nevelvorming plaatsvindt. Is dit niet mogelijk, dan is het belangrijk om adembescherming te dragen. Bijvoorbeeld een volgelaatsmasker met verwisselbaar P3 filter. Een halfgelaatsmasker met P3 filter en een veiligheidsbril kan ook.
  Let op: ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten altijd worden gedragen bij processen waarbij nevels kunnen vrijkomen vanwege de aanwezigheid van diverse schadelijke biologische agentia in riool- en afvalwater, los van de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus.
  N.B. Denk bij het voorkomen van blootstelling niet alleen aan de werknemers die het werk uitvoeren, maar ook aan omstanders en omwonenden.

 • Wat zijn de eisen aan de Coronaverantwoordelijke?

  De Coronaverantwoordelijke ziet toe op het naleven van alle coronaregels. Hij of zij spreekt collega’s aan op eventuele overtredingen op de regels. Hij geeft uitleg en instructies. Hiervoor is een toolbox gemaakt (zie Helpdesk Corona Bouw & Techniek).

  Deze verantwoordelijke moet op de hoogte zijn van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en de dagindeling van de bouwvakker. Hij of zij moet voldoende overwicht hebben op collega’s. Om bij te blijven kijkt de Corona verantwoordelijke regelmatig op de website.

  Meerwaarde van de verantwoordelijke ligt ook in het bedenken van oplossingen bij knelpunten op het gebied van samen werken binnen 1,5 meter afstand.

 • Hoe maak ik goed schoon?

  Het virus wordt gedood met middelen die goed ontvetten. Gebruik daarom:

  1. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen die goed ontvetten
  2. Wegwerp schoonmaakdoekjes

  Gebruik geen schoonmaakmiddelen die ethanol bevatten. Berg wasbare poetsdoeken na gebruik op in een gesloten zak en was ze bij 60˚ Celsius of hoger. Er zijn wegwerpdoekjes beschikbaar die doordrenkt zijn in deze middelen. Deze doekjes zijn zeer praktisch in het gebruik. Stop gebruikte doekjes in een afgesloten afvalbak of afvalzak. 

 • Hoe gebruik ik de dixie in corona tijden?

  Hoe gebruik ik de dixi/toilet in coronatijden?

  • Zorg dat er reinigingsdoekjes in de dixi liggen.
  • Elke gebruiker maakt voor en na gebruik de deurknop en de wc-bril schoon.
  • Gooi de gebruikte doekjes in een afsluitbare afvalemmer weg.
  • Was uw handen voor gebruik van het toilet.
  • Gooi voor gebruik van het toilet een aantal toiletblaadjes in de dixi, om plonzen en spatten tijdens gebruik te verminderen.
  • Maak de wc-bril na gebruik van het toilet schoon met een doekje en was uw handen.
  • Zorg dat er voorzieningen zijn voor handen wassen. Desnoods een jerrycan met water met daarnaast zeep!
  • Spoel het toilet door met gesloten bril. Hierdoor wordt voorkomen dat er druppeltjes in de lucht vrijkomen die oppervlaktes en materialen e.d. in de dixi/toilet besmetten.

  Naast het schoonmaken door de gebruikers, moet de dixi tussendoor goed schoongemaakt worden door de schoonmakers.

 • Kan de schoonmaak in bedrijf en bouwkeet blijven doorgaan?

  Ja, de schoonmaak kan normaal doorgaan. Uitgangspunt hierbij is dat niemand met luchtwegklachten of koorts naar het werk komt en dat iedereen de instructies van de overheid voor hygiëne naleeft. De schoonmaker werkt volgens de voor de sector geldende voorschriften voor het schoonmaken. Als de schoonmaker ziek is, zorg dan voor vervanging of regel de schoonmaak onderling. Het is essentieel dat de keet schoon is.

 • Moeten cabines ook extra schoongemaakt worden?

  Cabines worden soms gedeeld tussen personen. En ja, die moeten ook extra schoongemaakt worden om overdracht van het virus via aanrakingsvlakken te voorkomen.

  Maak bij elke wissel handgrepen, alle bedieningspanelen, zoals stuur, pook en joysticks schoon!

  Gebruik hiervoor alcohol doekjes 70%, Isopropylalcohol (IPA) van 70% of een goed ontvettend schoonmaakmiddel.

 • Moeten steigers ook schoongemaakt worden?

  Steigers worden gebruikt door meerdere personen. Vlakken die met de handen worden aangeraakt kunnen schoongemaakt worden met water en zeep. Een alternatief is om werkhandschoenen te dragen en deze bij elke pauze te vervangen. Was daarna goed je handen.

 • Wat zijn de hygiëneregels van het RIVM precies?

  • Was uw  handen regelmatig, in ieder geval:
   - Voor u naar buiten gaat.
   - Als u weer thuiskomt.
   - Als u uw neus heeft gesnoten.
   - Voor het eten.
   - Nadat u naar de wc bent geweest.
  • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep. Droog uw handen goed.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, gooi deze direct na gebruik weg en was daarna uw handen.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 • Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken?

  Iedereen heeft in deze tijd de verantwoording om te zorgen dat de werkplek schoon blijft, maar de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keet en de toiletten.

  Voor werken bij particulieren geldt: de bewoner zorgt voor een schoon toilet. Na eventueel toiletgebruik door de vakman zorgt de vakman er zelf voor dat het toilet weer schoongemaakt wordt.

 • Een werknemer van ons bedrijf behoort tot een risicogroep of is extra kwetsbaar. Kan hij/zij werken?

  Ja, vaak is dit wel mogelijk. Voor zo’n werknemer is het vanzelfsprekend extra belangrijk om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid goed op te volgen. Dat betekent onder andere ook: geen werk op locaties met coronapatiënten en in het werk minstens 1,5 meter afstand houden. Alleen reizen is dan ook aan te raden. Aanvullend kan het nodig zijn om bepaalde werkzaamheden anders in te delen of uit te stellen. Inventariseer de mogelijke risico’s en oplossingen (Welke werkzaamheden verricht de werknemer? Waar is contact met andere mensen mogelijk? Wat zijn dat voor mensen (denk aan onderhoud in een ziekenhuis)? Zijn andere werkzaamheden mogelijk?). De bedrijfsarts kan middels een preventief spreekuur de risico’s beoordelen en advies geven aan de werknemer en het bedrijf.

  Als u zelf geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat u zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

 • Hoor ik bij een hoog risicogroep?

  Als mensen boven de 70 jaar en/of met bepaalde gezondheidsklachten besmet worden met het coronavirus, dan verloopt de ziekte ernstiger. De kans op opname in het ziekenhuis is bijvoorbeeld groter. De huisarts of de bedrijfsarts kan hierover uitsluitsel geven.

 • Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

  De werknemer moet voorkomen dat hij/zij ziek wordt en daarmee de kwetsbare persoon besmet. Het is dan voor zo’n werknemer vanzelfsprekend extra belangrijk om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid goed op te volgen. Dat betekent onder meer ook: geen werk op locaties met coronapatiënten, alléén reizen naar het werk en in het werk minstens 1,5 meter afstand houden. Een goed passende oplossing vinden, zal in de praktijk vaak maatwerk zijn en vragen om goed overleg tussen alle partijen. Hierbij spelen ook psychologische factoren als angst en spanning een rol, ook die moeten met elkaar besproken worden.

  De werknemer kan advies aan de bedrijfsarts vragen. Zzp-ers en DGA’s kunnen contact opnemen met de helpdesk via Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

  Voor informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen verwijzen we u naar de informatie op de websites van de werkgeversorganisaties en vakbonden.

 • Helpt een doorzichtig schot tussen chauffeur en bijrijder wanneer je toch met 2 man moet reizen?

  Het aanbrengen van een schot/scherm in de auto kan de verkeersveiligheid verminderen. Bijvoorbeeld doordat het zicht belemmerd wordt, maar ook omdat de schermen in geval van een ongeluk een extra gevaar vormen (glassplinters, tegenhouden airbags. Het is daarom niet toegestaan.

  Er is daarnaast geen bewijs dat het aanbrengen van een schot/scherm nog extra toevoegt aan de regels die gelden voor samen reizen, het is dus ook niet nodig.

  In het buitenland kunnen andere regels gelden voor de schotten. Als uw werknemers naar het buitenland gaan voor een klus, is het goed dit uit te zoeken.

 • Ik heb geen rijbewijs. Mag ik nu samen rijden met mijn collega?

  Zoek eerst andere mogelijkheden, zoals:

  • Iedereen reist op eigen gelegenheid.
  • Iemand anders inplannen die wel eigen vervoer (en een rijbewijs) heeft.
  • De klus met minder mensen uitvoeren.
  • De klus later uitvoeren als apart reizen wel mogelijk is.

  Alleen als u kunt onderbouwen dat die opties niet kunnen, mag u samen reizen. Hanteer dan de volgende aanwijzingen:

  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 1,5 meter.
  • Houd bij in- en uitstappen 1,5 meter afstand aan.
  • Ventileer het vervoersmiddel op normale wijze.
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) met een goed ontvettend reinigingsmiddel (bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes).
  • Als u met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kunt u worden beboet.

 • Kunnen mijn werknemers samen rijden met één vervoersmiddel door toepassing van platen of schermen tussen werknemers?

  Er is onderzocht of het mogelijk is om veilig samen te kunnen rijden, bijvoorbeeld door het toevoegen van schermen of platen tussen medewerkers in het vervoermiddel. Conclusie is dat een plaat of scherm tussen personen het coronavirus wellicht enigszins kan tegenhouden, maar er is geen enkele onderbouwing voor dat dit voldoende is en bij welke grootte het voldoende helpt. In de protocollen en onderbouwingen waar we ons aan moeten houden staan de platen niet als beheersmaatregel genoemd. Ook voor de platen bij kassières en dergelijke is geen onderbouwing te vinden. Ook bestaat de kans dat een plaat of scherm de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verminderd zicht, kan beïnvloeden. De platen en schermen worden ook niet geadviseerd als een legitieme beheersmaatregel.

 • Mogen we in één bus of auto samen reizen naar een project?

  • Bij vervoer is het belangrijk dat u kunt achterhalen wie met elkaar heeft gereisd. Als zich een besmetting heeft voorgedaan, dan kunt u achterhalen wie mogelijk nog meer besmet is geraakt. Kijk of de rittenadministratie hierop is ingericht. Bewaar de gegevens voor het bron- en contactonderzoek van de GGD twee weken.
  • Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats. Bij de volgende klachten is samen reizen niet toegestaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en bij plotseling verlies van reuk of smaak. Een collega met klachten blijft thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Meerijden mag wel na een negatieve testuitslag op het coronavirus.
  • Als u met z’n tweeën reist is een mondkapje niet nodig. Reist u met drie of meer personen, dan draagt iedereen een wegwerpmondkapje.
  • Zorg voor voldoende ventilatie maar voorkom sterke luchtstromingen.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) met water en een goed ontvettend schoonmaakmiddel of met vochtige schoonmaakdoekjes.

 • Wanneer mag ik wel samen reizen?

  In principe niet. Reis op eigen gelegenheid.
  Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Zoek eerst andere mogelijkheden, zoals:

  • Iedereen reist op eigen gelegenheid.
  • Iemand anders inplannen die wel eigen vervoer (en een rijbewijs) heeft.
  • De klus met minder mensen uitvoeren.
  • De klus later uitvoeren als apart reizen wel mogelijk is.

  Alleen als u kunt onderbouwen dat die opties niet kunnen, mag u samen reizen. Hanteer dan de volgende aanwijzingen:

  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 1,5 meter.
  • Houd bij in- en uitstappen 1,5 meter afstand aan.
  • Ventileer het vervoersmiddel op normale wijze.
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) met een goed ontvettend reinigingsmiddel (bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes).
  • Als u met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kunt u worden beboet.

 • 1,5 meter afstand houden bij deze klus is onmogelijk. Wat nu?

  Bij samenwerken, tillen, laden en lossen is niet altijd afstand te houden.

  Ga eerst na of het anders opgelost kan worden, denk daarbij creatief. Ga in ieder geval na:

  • Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden?
  • Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan:
   - Til en verplaats mechanisch in plaats van samen.
   - Overleg in groepjes van maximaal drie personen.
   - Gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.

   

  Kun je werken op korte afstand niet vermijden, houd je dan aan de volgende regels:

  • Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke. Gebruik de TRA-methodiek als je daar gewoonlijk ook mee werkt.
  • Onderzoek of afschermen mogelijk is.
  • Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat mogelijk is.
  • Volg de hygiëneregels:
   - Raak je gezicht niet aan.
   - Nies en hoest in je elleboog.
   - Neem eigen papieren zakdoekjes mee en gooi deze na een keer gebruiken weg in een afgesloten prullenbak of zak. Was daarna je handen.
  • Heb je twijfel of je het moet doen; stop dan met je werk en overleg!
  • Blijven er vragen bel je arbodienst of de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

 • Is een gezichtsscherm of volgelaatsmasker (met P3 filter) een oplossing om binnen 1,5 meter samen te werken?

  Het dragen van een masker of gezichtsscherm is geen geaccepteerde oplossing om samenwerken binnen 1,5 meter mogelijk te maken zonder het hanteren van de hieronder genoemde afspraken. Als u die afspraken hanteert, dan is een volgelaatsmasker of gezichtsscherm niet nodig.

  Mocht u gebruik maken van een masker of scherm maak ook dat regelmatig schoon met een sopje met een goed ontvettend reinigingsmiddel.

  De afspraken over werken binnen 1,5 meter zijn:

  • Ga eerst na of u het anders kunt oplossen, denk creatief. Ga in ieder geval na:
   - Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden?
   - Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan:
   * Til en verplaats mechanisch in plaats van samen.
   * Overleg in groepjes van maximaal drie personen.
   * Gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.
  • Kunt u werken op korte afstand niet vermijden, houd u dan aan de volgende regels:
   - Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke. Gebruik de TRA-methodiek als u daar gewoonlijk ook mee werkt.
   - Onderzoek of afschermen mogelijk is.
   - Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat mogelijk is.
  • Volg de hygiëneregels:
   - Raak uw gezicht niet aan.
   - Nies en hoest in uw elleboog.
   - Neem eigen papieren zakdoekjes mee en gooi deze na één keer gebruiken weg in een afgesloten prullenbak of zak. Was daarna uw handen.
  • Heeft u twijfel of u het moet doen; stop dan met uw werk en overleg!
  • Blijven er vragen bel de arbodienst of de Helpdesk Corona Bouw & Techniek: 085 080 1544.

 • Hoe ga ik om met het voorschrift thuis werken als het kan?

  Niet alle beroepen lenen zich voor thuiswerken. Voor het werk op de bouwplaats en bij consumenten thuis is verplaatsing dus wel degelijk noodzakelijk en dat kan ook gewoon binnen de richtlijnen van de overheid. Maar ook in de bouw en techniek zijn er kantoorfuncties en die kunnen veelal ook thuis uitgevoerd worden. Als werkgever heeft u uiteindelijk de verantwoordelijkheid om te beslissen of aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is of niet. Hoe kan ik veilig thuiswerken?
  Op deze poster zijn tips opgenomen over het veilig thuiswerken.

 • Hoe kan ik veilig thuiswerken?

  Op deze poster zijn tips opgenomen over het veilig thuiswerken.

 • Ik ben mogelijk besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

  Heeft u verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen? Of heeft u keelpijn, moet u hoesten, heeft u verhoging of koorts (temperatuur boven 37,5°C)? Of heeft u plotseling verlies van uw reuk of smaak? Blijf thuis bij één van deze klachten, ga de deur niet uit. Dit geldt ook als u voldoende bescherming tegen het coronavirus heeft opgebouwd. Doe direct een zelftest en herhaal die de volgende dag als de test negatief is. Bent u kwetsbaar, heeft u contact met kwetsbare mensen of nemen uw klachten toe? Laat u dan testen bij de GGD. Bel 0800-1202 en houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Of vraag de test aan met uw DigiD via coronatest.nl. Blijf in ieder geval thuis tot de uitslag van de test, volg daarna de instructies van de GGD op. Zo mogelijk werkt u thuis door.

 • Een gezinslid of huisgenoot behoort tot een kwetsbare groep. Moet ik thuisblijven?

  Hierover zijn geen afspraken gemaakt binnen het protocol 'Samen veilig doorwerken'. Meestal kunt u door blijven werken met extra voorzichtigheid. Neem zo nodig contact op met uw bedrijfsarts voor advies.

  Als u zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hier zijn bedrijfsartsen beschikbaar voor werkenden zonder bedrijfsarts.

 • Mag een medewerker met hooikoorts werken?

  Het RIVM geeft aan dat mensen met hooikoorts gewoon naar buiten mogen zolang het echt om hooikoorts gaat. Kenmerken zijn:

  • Elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode.
  • Hooikoortsmedicatie heeft effect.

   

  Zodra de klachten anders aanvoelen moet de werknemer thuis blijven. Hooikoortspatiënten kennen het verschil tussen hooikoortsklachten en andersoortige klachten doorgaans goed. Klachten die anders aanvoelen zijn onder andere:

  • Keelpijn.
  • Een kuch.
  • Hoesten.
  • Algehele malaise.
  • Koorts.

   

  Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts. Als u geen bedrijfsarts hebt (zzp-er), dan kunt u gebruik maken van de bedrijfsartsen van de helpdesk corona.

  Het is belangrijk om in de elleboog te niezen en regelmatig de handen te wassen.

  Omstanders (of bewoners) kunnen wel onrustig worden van een niezende medewerker. Hou rekening met deze angst. Bewoners mogen weigeren om iemand in hun huis te laten.

 • Het VCA-diploma verloopt, hoe nu verder?

  Zie hiervoor de informatie op de website van SSVV en VCA.

   

   

   

 • Ik heb specifieke vragen op arbogebied rondom corona, bij wie kan ik terecht?

  Heeft u vragen over corona op het terrein van 'veilig en gezond werken', stel dan uw vraag aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

 • Komen de dagindelingen ook in andere talen uit?

  Nee, deze worden voorlopig niet vertaald. Andere vertalingen hebben voorrang, zoals de posters.

 • Komen de toolboxen Corona ook in andere talen uit?

  Hier wordt aan gewerkt. Momenteel zijn deze nog niet beschikbaar.

 • Welke instructies gelden voor mijzelf of mijn monteurs?

  De instructies voor monteurs die werken bij particulieren zijn beschreven in de dagindeling vakman – werken bij particulieren achter de deur. De werkzaamheden van monteurs die op de bouwplaats werken zijn te vinden in de dagindeling vakman – werken op de bouwplaats. Beide documenten zijn te vinden op de website Helpdeskcorona-bt.nl

 • Wordt het protocol ook in andere talen vertaald?

  Ja, deze is vertaald in het Engels. De checklists (dagindelingen) zijn verkrijgbaar in Engels en Duits. Andere vertalingen worden voorlopig niet verwacht.

 • Geldt dit protocol alleen voor spoedreparaties (en wat wordt verstaan onder spoedreparaties) of ook voor reguliere onderhoudswerkzaamheden?

  Reguliere onderhoudswerkzaamheden gaan in principe door, zolang dit veilig mogelijk is. Het protocol Samen veilig doorwerken is daar leidend bij.

  Wat wordt verstaan onder spoedreparaties?
  Reparaties die ervoor zorgen dat algemene dagelijkse levensbehoeften mogelijk zijn (zoals koken, toiletgebruik, wassen en schoonmaken). Daarnaast reparaties die vitale processen mogelijk maken, zoals het werk in de ziekenhuizen en het functioneren van netwerkvoorzieningen.

 • Kan ik werkzaamheden uitvoeren bij bewoners die tot een risicogroep behoren of bij bewoners die klachten hebben zoals keelpijn, hoesten en koorts?

  Nee, in die situatie stelt u het werk uit. Er is één uitzondering. U mag aan het werk als het gaat om een ernstige storing of calamiteit. Dat houdt in dat mensen anders niet in staat zijn om de algemene levensbehoeften uit te voeren, zoals koken, wassen, gebruik maken van het toilet en schoonmaken.

  Houd u in dat geval aan de volgende regels:

  • De buitendeur staat open of wordt door iemand anders van buiten geopend.
  • De klanten bevinden zich in een andere ruimte.
  • Overleg met de klant via de telefoon.

  Gebruik eventueel:

  • Wegwerp handschoenen van nitril, pvc of butylrubber
  • Wegwerpoverall
  • Wegwerpsloffen
  • Veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren)

  Na het werk was uw handen uitvoerig met water en zeep. Droog goed af met papier of met een eigen handdoek. Zorg voor water en zeep in de bus.

 • Mijn werknemers werken bij particulieren thuis. Hoe kan ik hiermee omgaan?

  De plicht van werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in een veilige omgeving, geldt ook voor werkzaamheden bij particulieren. Werknemers die werkzaamheden bij particulieren thuis uitvoeren tellen niet mee voor het maximaal aantal mensen dat bij iemand op bezoek mag komen.

  Vooraf klanten vragen:

  • Of zij er bezwaar tegen hebben dat de werkzaamheden worden verricht.
  • Of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot corona.
  • Of zij of huisgenoten tot de groep 'kwetsbare personen' behoren, i.v.m. ongewilde besmetting door de medewerker(s) of tot de groep 'onvoldoende beschermde personen'.
  • Om het huis goed te ventileren.
  • Om de installatie goed bereikbaar te maken.
  • Om toiletten schoon te houden.
  • Om de handvatten, deurklinken meerdere malen per dag schoon te maken.

  Informeer werknemers dat ze vrij zijn om de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als een klant hoestend of niezend de deur opendoet. De werknemer geeft dan aan de klant aan dat hij het door het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om naar binnen te gaan, en geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner.

  Informeer de klanten/bewoners dat ze vrij zijn om de werknemer te vragen de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als de werknemer hoest of niest voor of tijdens de werkzaamheden. De klant/bewoner geeft dan aan de werknemer aan dat hij het door het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om de werkzaamheden te verrichten. De werknemer geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner.

  Uitvoering
  Mocht er sprake zijn van gezondheidsklachten bij de klant of huisgenoten die wijzen op een coronabesmetting (hoesten, verkoudheid, koorts), dan wordt het werk alleen uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. En dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Zie hiervoor het protocol.
  Bij klanten die tot de groep ‘kwetsbare personen’ worden gerekend, geldt dat zij uitdrukkelijk toestemming moeten geven voor de werkzaamheden.

  Afronding werkzaamheden
  Kies voor het aftekenen van werkbonnen, vanwege de mogelijke besmetting via hand- /mond-/neus-/oogcontact voor een andere oplossing. Alternatieven zijn voorhanden. Zie ook de vraag over aftekenen werkbonnen. 

 • Moet een huurder instemmen met werkzaamheden in zijn/haar woning?

  Ja, een huurder moet instemmen met werkzaamheden aan zijn/haar woning.

  In het protocol Samen veilig doorwerken is afgesproken dat alle werkzaamheden bij particulieren alleen mogen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van bewoners/huurders/gebruikers.

  Aanvullende informatie is opgenomen in de veel gestelde vraag: Mijn werknemers werken bij particulieren thuis. Hoe kan ik hiermee omgaan?

 • Kan ik nog werkzaamheden verrichten in ziekenhuizen en zorginstellingen?

  In veel gevallen is dit gewoon mogelijk. Als de algemene hygiënemaatregelen worden aangehouden en er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden van patiënten en anderen, wordt overdracht van het virus voorkomen. Als er in de ruimte waar gewerkt moet worden speciale medische 'aerosolvormende' handelingen worden uitgevoerd, kan het zijn dat het houden van 1,5 meter afstand niet voldoende is. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die in de lucht zweven en zich meer dan 1,5 meter kunnen verspreiden. Overleg in dit geval met de klant welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om veilig te kunnen werken.

 • Bij een medewerker is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Wat moet ik doen?

  Schakel ondersteuning in van de bedrijfsarts. Die kan de positief geteste werknemer uitvragen en nagaan of andere werknemers risico op besmetting hebben gelopen. U voorkomt daarmee onnodige ongerustheid en u kunt bepaalde werknemers waarschuwen in quarantaine te gaan en zich te laten testen. De bedrijfsarts kan advies geven ter preventie van besmettingen.

  De positief geteste werknemer dient ten minste 7 dagen thuis in isolatie te blijven vanaf het begin van de ziekteverschijnselen. De werknemer moet ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voor terugkeer op het werk. Duurt dit langer dan twee weken, vraag dan advies aan de bedrijfsarts.

  De GGD voert bij voldoende capaciteit bron- en contactonderzoek uit. Wacht dit niet af. Ga samen met de bedrijfsarts na wie in de besmettelijke periode tijdens het werk of woon-werkverkeer contact heeft gehad met de positief geteste werknemer. Bij nauw of risicovol contact dienen werknemers 10 dagen in quarantaine te gaan. Zij kunnen een zelftest uitvoeren of zich zonder klachten direct laten testen bij de GGD. Ze kunnen de quarantaine beëindigen met een negatieve testuitslag van de GGD, uitgevoerd op dag 5. Werknemers die op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte aanwezig waren dienen 10 dagen alert te zijn op klachten. Zij doen ook een zelftest of laten zich direct en op dag 5 na het contact testen bij de GGD. Treden er klachten op, dan dienen zij direct in quarantaine te gaan en testen zij zich.

  Let op: mondkapjes beschermen onvoldoende. Dat is geen reden om de quarantaine over te slaan.

 • De medische keuring voor specifiek werk verloopt voor een werknemer. Wat nu?

  Preventieve diensten, zoals medische keuringen, uitgevoerd door bedrijfsartsen en arbodiensten zijn mogelijk. De zorgverleners nemen voldoende maatregelen om deze diensten veilig te laten doorgaan. Zo nodig verschuiven ze een afspraak.

 • Ik heb niet eerder in de bodemsanering gewerkt en moet medisch gekeurd worden. Wat moet ik doen?

  In de Arbowet en de cao Bouw & Infra staan verplichtingen voor het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, uitgevoerd door de bedrijfsarts. Op voorschrift van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voeren bedrijfsartsen tot nader bericht spreekuren zoveel mogelijk telefonisch uit. Medisch onderzoek is opgeschort, tenzij dat dringend noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Het expertteam van de helpdesk Corona adviseert het medisch onderzoek voor werk in de bodemsanering of op een terrein van de chemische industrie zoveel mogelijk te vervangen door een preventief spreekuur en het ‘GPO werken in vervuilde grond of water’ later in het jaar in te halen.

 • Ik ben BHV-er. Kan ik eerste hulp blijven verlenen aan werknemers?

  Ja, dat kan. Wees extra alert op hygiënisch werken. Check de richtlijnen van uw BHV-organisatie om altijd up to date te zijn.

  U kunt volgens de normale richtlijnen reanimeren. U mag daarbij uw eigen afweging maken om de luchtweg te openen en mond-op-mond beademing toe te passen. Verder gelden de algemene regels:

  • Gebruik wegwerphandschoenen.
  • Draag een medisch wegwerpmondmasker type II of IIR.
  • Schud geen handen.
  • Raak uw gezicht tijdens de hulpverlening niet aan.
  • Houd zoveel mogelijk afstand.
  • Gooi de gebruikte materialen na afloop weg.
  • Was uw handen grondig met water en zeep of gebruik als dit niet beschikbaar is een desinfectiemiddel.

 • Wat moet ik doen als ik advies wil van een arts, maar zzp-er ben en daardoor geen bedrijfsarts heb?

  Als u geen bedrijfsarts heeft, bijvoorbeeld omdat u zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek via de telefoon, mail of chat. Wij brengen u dan in contact met een bedrijfsarts.

 • Mag de werkgever temperatuurmetingen doen bij werknemers?

  Dit is veelal niet toegestaan en hiermee worden boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geriskeerd. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dat alleen indien de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. De AP stelt uitdrukkelijk dat ook al is in deze situaties de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) niet van toepassing, de inbreuk op iemands privacy toch groot kan zijn. Ook andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, kan in het geding zijn bij het meten van de temperatuur.

  Er kunnen ook andere praktische bezwaren zijn. Hieronder lichten we dit toe.

  Allereerst is het goed om te beseffen dat temperatuurmetingen onbetrouwbaar kunnen zijn en dat er verkeerde beslissingen genomen kunnen worden als deze niet goed worden uitgevoerd.
  Temperatuurmetingen met een infraroodpistool zijn niet betrouwbaar om de lichaamstemperatuur te meten. Een betrouwbare temperatuurmeting wordt liefst rectaal uitgevoerd. De bedrijfsarts mag wel diagnostisch onderzoek uitvoeren en kan op basis daarvan advies geven.
  Er kan een onterecht gevoel van veiligheid ontstaan: ook met een gecontroleerde temperatuur kunnen mensen besmettelijk zijn. Het is belangrijk dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid blijven nemen om bij (milde) klachten thuis te blijven.

  Het controleren van de temperatuur kan daarom nooit in plaats van de overige voorzorgsmaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden, ingezet worden.

  Verder is momenteel niet duidelijk onder welke aanvullende voorwaarden temperatuurmetingen uitgevoerd mogen worden maar de kans is groot dat een openlijk uitgevoerde temperatuurmeting de integriteit van de werknemer schendt.
  Mocht u toch overwegen temperatuurmetingen uit te laten voeren, laat u dan goed juridisch adviseren zodat er geen wettelijke overtreding plaatsvindt. Neem bij deze gesprekken ook de bedrijfsarts mee.

   

Loonkosten en personeel

 • Mondkapjes zijn sinds 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer. Ben ik verplicht deze voor mijn werknemers te vergoeden?

  Sinds 1 juni 2020 is een niet-medisch mondkapje verplicht voor reizigers in het openbaar vervoer.

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving. Deze zorgplicht kan zich ook uitstrekken tot deelname van uw werknemer aan het verkeer, voor zover deze deelname plaatsvindt in de uitoefening van de werkzaamheden van de werknemer. Het woon-werkverkeer is privétijd en valt niet onder het bereik van de zorgplicht van de werkgever. Onder omstandigheden valt zakelijk verkeer wel onder de zorgplicht, maar dan is deze gekoppeld aan risico’s bij deelname aan het verkeer waarvoor u uw werknemers moet waarschuwen, instrueren of verzekeren.

  De verplichting om in het openbaar vervoer mondkapjes te dragen heeft niets te maken met de bescherming van de drager zelf of gezondheidsrisico’s die hij loopt bij het niet-dragen. Een niet-medisch mondkapje beschermt niet de drager zelf, maar kan de mensen rondom de drager beschermen als die het zorgvuldig draagt en gebruikt. Bij niet dragen van een mondkapje riskeert men een boete van € 95,-.

  U bent dus niet verplicht om mondkapjes aan uw werknemers te verstrekken of vergoeden.

  Bij het vergoeden of verstrekken van mondkapjes door de werkgever bij reizen in het openbaar vervoer gaat het in feite om het vergoeden van reiskosten of het verstrekken van middelen om te reizen. Dit bent u als werkgever wettelijk niet verplicht. Vaak is wel afgesproken dat de werknemer zijn reiskosten vergoed krijgt of stelt de werkgever een auto ter beschikking. Waar niet overeengekomen is dat mondkapjes worden vergoed of verstrekt, hoeft u dit dus niet te doen. Natuurlijk mag het wel. Van de Belastingdienst mag u mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers (gerichte vrijstelling). Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen.

 • Wat is de positie van de werkgever als werknemers na een buitenlandse vakantie in quarantaine gaan?

  Vakantie en kleurcodes.
  Inmiddels zijn vakantiereizen binnen Europa weer deels mogelijk. Veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen of gebieden als hoogrisicoland hebben kleurcode oranje in het reisadvies. Reizigers uit hoogrisicolanden moeten bij terugkeer in Nederland een negatieve testuitslag kunnen tonen en worden dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Na 5 dagen kan de quarantaine beëindigd worden na een negatieve test.

  Quarantaineplicht?
  Voor reizigers komend uit een zeer hoogrisicogebied geldt sinds 1 juni 2021 de wettelijke verplichting om 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaineplicht geldt ook als de reiziger gevaccineerd is. Sommige reizigers zijn uitgezonderd. Deze reizigers moeten wel een formulier quarantaineverklaring bij zich hebben. Bij het ontbreken van het formulier quarantaineverklaring en bij schending van de quarantaineplicht kan een boete worden opgelegd. Lees meer informatie.

  Nieuw! Quarantainerisico nu vaak voor werknemer
  Een werknemer hoeft na terugkeer uit een land met een kleurcode groen of geel dus niet in quarantaine. Tot voor kort was het standpunt van Techniek Nederland dat een quarantaineverplichting als gevolg van een wijziging van het reisadvies (bijvoorbeeld van geel naar oranje) gedurende het verblijf voor risico van de werkgever was.

  De reisadviezen wisselen de laatste tijd echter snel. De werknemer weet daardoor dat het risico bestaat dat een land met een geel risicoprofiel tussentijds verandert naar een oranje risicoprofiel, met een quarantaine als gevolg. Inmiddels mag van werknemers worden verwacht dat zij hiermee rekening houden bij het plannen van hun vakantie.

  Dit betekent dat de quarantaineperiode na terugkomst uit het buitenland altijd voor risico komt van de werknemer, met uitzondering van het reizen naar een groen gebied. Dit heeft tot gevolg dat als de werknemer dan niet kan (thuis) werken gedurende de quarantaineperiode na terugkeer uit het buitenland, hij geen recht heeft op loon. U kunt in zo’n geval ook met uw werknemer afspreken dat hij in plaats daarvan verlofdagen opneemt.

  Wij adviseren u uw werknemers er vooraf schriftelijk op te wijzen dat ook na een vakantie in een land met code geel een eventuele verplichte of geadviseerde quarantaine voor eigen rekening komt. Bij een vakantiereis naar een land wat bij vertrek al code oranje of rood had, blijft de quarantaineperiode uiteraard ongewijzigd voor risico van de werknemer.

  Mag ik als werkgever een werknemer vragen of hij naar een gebied met code oranje of rood is geweest?
  Ja, dat mag. U vraagt hem/haar niet om medische gegeven. U heeft een gerechtvaardigd belang omdat u uw (wettelijke) zorgplichten voor werknemers en/of klanten moet nakomen, ondanks het feit dat een bevestigend antwoord negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de werknemer. Het is daarom wel belangrijk uw beleid op dit punt van te voren bekend te maken.

  Situatie en advies per land is te lezen via de website van Nederlandwereldwijd.

  Wij adviseren de werknemers in zijn algemeenheid over dit beleid te informeren. Een voorbeeld van een formulering vind u hier.

   

 • Wanneer kan ik NOW 8.0 aanvragen?

  De aanvraagtermijn voor het achtste aanvraagtijdvak begint op maandag 14 februari 2022. Aanvragen voor NOW 8 zijn mogelijk tot en met 13 april 2022.

  Het betreft dan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode januari, februari en maart 2022. De voorwaarde voor een tegemoetkoming NOW voor de achtste aanvraagperiode is dat u in januari, februari en maart 2022 een omzetverlies van minimaal 20% heeft.

  Zie ook op de website van het UWV.

  Hoogte Tegemoetkoming NOW 8
  Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Daarbij is het mogelijk, zonder gevolgen voor het subsidiebedrag, dat gedurende deze periode de loonsom met 15% mag dalen.

  Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over januari, februari en maart 2022 en volgt daarbij de systematiek van de NOW 1, NOW 2, NOW 3, NOW 4 en NOW 5, NOW 6 en 7 dat wil zeggen in vergelijking met een  deel van de loonsom over het jaar 2019.

 • Wie kan deelnemen aan NOW 8.0?

  Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van ten minste 20% voor januari, februari en maart 2022), kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, of u nu al wel of niet hebt deelgenomen aan de eerdere NOW-regelingen.

 • Hoe wordt geborgd dat werkgevers werknemers stimuleren tot een ontwikkeladvies en/of scholing?

  Werkgevers die gebruikmaken van NOW zijn verplicht om hun OR te informeren over het feit dat zij deelnemen aan NOW. Mochten werkgevers niet uit zich zelf aandacht geven aan loopbaanontwikkeling en scholing, dan kan de OR of personeelsvertegenwoordiging de vinger aan de pols houden en de werkgever hierop aanspreken.

 • Hoe werkt de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en/of scholing?

  Voor de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen.

  Ter ondersteuning stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020.

 • NOW 8.0 heeft de volgende voorwaarden

   1. Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers te begeleiden van werk naar werk. Bij het niet voldoen hieraan kan een sanctie volgen van 5% van het toegekende subsidiebedrag.
   2. Aan werkgevers wordt in NOW de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
   3. Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
   4. De opslag op de loonkosten blijft gehandhaafd op 30%.
   5. Voor NOW 8.0 geldt dat er maximaal een vergoeding zal plaatsvinden over 80% omzetverlies. Dus de maximale vergoeding is dan 90% van 90% is 72% van de loonkosten.

 • Worden aanvragen voor de steunmaatregel openbaar gemaakt?

  Aanvragers van de NOW-subsidie, inclusief de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie, worden openbaar gemaakt op de website van het UWV.

 • Wat zijn de grensbedragen voor controle accountantsverklaring?

  Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de Noodmaatregel subsidie is een accountantsverklaring vereist als het concern of de rechtspersoon een voorschot heeft ontvangen van (in totaal) € 100.000,- of meer, of als de subsidie wordt vastgesteld op € 125.000,- of meer. Bij een voorschot van € 20.000,- of meer, of een vaststellingsbedrag van € 25.000 of meer is een verklaring van een deskundige derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Een deskundige derde is bijvoorbeeld een administratiekantoor, een financieel dienstverlener of een brancheorganisatie.

 • Welke aanpassingen zijn er in de NOW-regeling voor concerns?

  Voor concerns met meerdere werkmaatschappijen bood de NOW-regeling geen uitkomst wanneer 1 of meerdere werkmaatschappijen een omzetverlies kennen van meer dan 20% maar het concern als geheel minder dan 20% omzet verlies heeft. Het was dan niet mogelijk om voor de werkmaatschappijen met een omzetverlies van meer dan 20% een beroep te doen op NOW-regeling. Mede op aandringen van Techniek Nederland is hierin verandering gekomen.

  Is het mogelijk om voor een werkmaatschappij binnen een concern NOW aan te vragen?

  Ja, dat kan. Minister Koolmees heeft besloten de NOW op dit punt aan te passen, deze aanvullende regeling is op 4 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Door de wijziging kunnen ook werkmaatschappijen onder voorwaarden een beroep op de NOW doen als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait. Als er sprake is van minder omzetdaling dan 20% voor het concern kan een individuele werkmaatschappij op basis van de eigen omzetdaling subsidie voor de loonkosten aanvragen.

  Bij welke omzetdaling geldt de nieuwe concernregeling?

  Op grond van de aanpassing van de regeling geldt dat ook werkmaatschappijen op basis van hun eigen omzetdaling (die groter is dan 20%) een beroep op de NOW kunnen doen als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait. Dit is alleen het geval wanneer een concern anders niet in aanmerking zou komen voor de subsidie omdat er geen sprake is van een omzetdaling van meer dan 20% voor het hele concern. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid en een loonheffingsnummer hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdeel, vestiging of een business unit komen niet in aanmerking.

  Welke aanvullende voorwaarden gelden er voor de regeling werkmaatschappijen?

  • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers sluit voorafgaand aan de subsidieaanvraag met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (bijvoorbeeld OR of PVT), een akkoord over werkbehoud. Dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is op bedrijfs- dan wel sectorniveau. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over het jaar 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Dit geldt voor de bonus van het bestuur en/of directie van het concern en de betrokken werkmaatschappij. Toekenning van bonussen aan overige personeelsleden is wel toegestaan.
  • De werkmaatschappij heeft geen bedrijfsmatige activiteiten die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten, en is geen personeels-bv.De andere werkmaatschappijen binnen een groep mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste kunnen gaan van de subsidie vragende werkmaatschappij.

   

   

  Welke controlewaarborgen zijn van toepassing?

  Over vrijwel alle gestelde voorwaarden (de voorafgaande toestemming van de vakbond/OR of PVT en de omzetdaling van het concern en de werkmaatschappij) moet bij het verzoek tot de definitieve vaststelling van de subsidie door een accountant een accountantsverklaring worden opgesteld. In de nog op te stellen standaarden van accountants wordt nog uitgewerkt hoe de controle van de accountant hierop plaatsvindt. Accountants zullen over deze en de eerdere voorwaarden onderzoek doen naar de toepassing van deze voorwaarden door de werkmaatschappij en dit dus ook meenemen in de controle. Andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die de subsidie vragende werkmaatschappij normaal gesproken zou uitvoeren.

 • Medewerkers willen nu hun geplande vakantiedagen intrekken, kan dat?

  De vakantie van een werknemer wordt altijd in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld.

  Wanneer een werknemer een vastgestelde vakantie wil intrekken, kunt u dat als u daar een goede reden voor heeft (gemotiveerd) weigeren. Een goede/zwaarwegende reden is bijvoorbeeld als een werknemer op zeer korte termijn besluit zijn dagen niet op te nemen en er tijdens zijn afwezigheid al een vervanger is ingehuurd of ingepland. Een andere reden zou kunnen zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat de werkgever later in het jaar dan rooster technische problemen gaat krijgen en dat het nu juist heel goed uit zou komen als de werknemer zijn al geplande vakantiedagen gewoon opneemt.

 • Wordt mijn g-rekening sneller gedeblokkeerd als ik uitstel betaling loonheffingen heb aangevraagd?

  Ja. Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst. Op het moment van schrijven is deze instructie nog niet geplaatst. Zodra dit wel het geval is, zullen wij de link naar deze instructie plaatsen in deze vraag en antwoord.

 • Is het mogelijk de reiskostenvergoeding van de medewerkers stop te zetten als zij nu thuiswerken?

  Dat hangt af van de situatie:

  • Is de reiskostenvergoeding geformuleerd als een vergoeding per kilometer voor het overbruggen van woon-werkverkeer? Dan is er een goede grond voor het stopzetten van de regeling nu er immers geen woon-werkverkeer meer hoeft te worden overbrugd.
  • Heeft u een bepaling opgenomen over het stoppen van de vergoeding in het geval van langere afwezigheid? Bijvoorbeeld door ziekte of non-actiefstelling? Dan kunt u daar natuurlijk bij aansluiten in de huidige corona-situatie en de vergoeding stopzetten.
  • Is er sprake van een vaste (reiskosten)vergoeding, zonder enige voorwaarde? Dan is de reiskostenvergoeding echt een vaste arbeidsvoorwaarde. Eenzijdig aanpassen van arbeidsvoorwaarden is dan uitsluitend mogelijk om zwaarwegende redenen. Wanneer een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is dat de aanpassing van de vergoeding relatief gezien iets eerder en makkelijker te motiveren dan zónder zo’n beding. Maar ook mét beding zal pas, op zijn vroegst na een aantal weken sprake zijn van een zwaarwegende reden.
   Inmiddels is er een tijdelijke maatregel die het, fiscaal mogelijk maakt, een vaste vergoeding bij afwezigheid ook langer dan 6 weken door te betalen. Deze tijdelijke maatregel geldt zo lang de corona maatregels gelden. Door deze nieuwe regeling zal de belastingdienst de vergoeding in deze situatie niet zien als loon wat moet worden gebruteerd.

 • De definitie van omzet in het kader van de NOW

  Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Dit is van belang omdat de ontwikkeling van de omzetdaling daarmee voor een belangrijk deel kan samenhangen. Op grond van de begrippen in het Burgerlijk Wetboek (en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 940) wordt uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

  Voor de categorieën grote en middelgrote rechtspersonen geldt dat zij deze netto-omzet paraat hebben. Middelgrote rechtspersonen hoeven in hun winst- en verliesrekening alleen het bruto-bedrijfsresultaat te melden (en niet hun netto-omzet), waarbij wel geldt dat de middelgrote rechtspersonen een verhoudingscijfer moeten publiceren dat de netto-omzetontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar weergeeft. Deze rechtspersonen beschikken dus ook over de gegevens van hun netto-omzet.

  De definitie sluit ook voor de meeste kleine ondernemers goed aan bij hun huidige boekhouding. Micro- en kleine rechtspersonen mogen in de meeste gevallen de fiscale netto-omzet hanteren die zij ook gebruiken voor hun aangiften bij de Belastingdienst. Indien deze werkgevers dit omzetbegrip hanteren in hun jaarrekening of geen jaarrekening opmaken, wordt het fiscale omzetbegrip voor hen namelijk gelijkgesteld aan het commerciële omzetbegrip. Voor de kleine rechtspersonen geldt namelijk dat zij de netto-omzet niet afzonderlijk hoeven te verantwoorden in de jaarrekening en ook geen verhoudingscijfer hoeven te publiceren.

  Tevens gelden de wijzigingen in onderhanden projecten voor deze regeling als omzet. Dit sluit aan bij de bepalingen in RJ 221, alinea 402. Onderhanden projecten zijn projecten die zijn overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode (RJ 940). Hierbij is derhalve sprake van een levering van een prestatie aan een klant.

 • Wat is het loonbegrip in het kader van de NOW-regeling?

  De definitieve subsidie bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal 85% van de loonsom  over een periode van drie maanden. Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen met een maximum van € 9.813 per maand . De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd wordt door het UWV gehaald uit de polis administratie, waarbij als uitgangspunt de loonsom van de maand september 2020 wordt gehanteerd.

  Ook werkgeverspremies opbouw pensioen en vakantiebijslag worden gecompenseerd. Dit met een (fictief vastgestelde) opslag voor werkgeverslasten van 40%, dus voor alle gevallen.

  In de formule is de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening : A x B x 3 X 1,4 X 0,85

  Daarbij is:

  A: het percentage van de verwachte omzetdaling;

  B: de totale loonsom van de werknemers vermenigvuldigd met 3 maanden;

  1,4 staat voor de vaste opslag van 40% voor werkgeverslasten;

  0,85 voor het subsidiepercentage van 85%.

 • Hoe wordt de omzetdaling voor de NOW berekend?

  Het percentage van 85 procent van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100 procent. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Rekenvoorbeeld: dus als de omzetdaling 50 procent is, dan is de vergoeding 42,5 procent van de loonkosten.

 • Wat moeten werkgevers doen met meerdere loonheffingsnummers?

  Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming (met dus alle loonheffingsnummers) verwacht; hij/zij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

 • Wanneer geeft het UWV een voorschot van 80 procent?

  Er zal worden gewerkt met een voorschot van 80 procent. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2 tot 4 weken na aanvraag.

  Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

 • Zijn er sancties bij misbruik en oneigenlijk gebruik?

  Uitgangspunt  is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de informatie die hij bij zijn aanvraag verstrekt. Dit uitgangspunt komt tot uiting in het vereiste dat de werkgever een zodanig contoleerbare administratie beheert, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De werkgever verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie.

  Ook heeft de werkgever de verplichting direct melding te doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet. Voor de verificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens, wordt gebruik gemaakt van een gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en UWV. De uitwisseling richt zich in eerste instantie op de naam en rekeningnummers van aanvragers. UWV heeft tevens de mogelijkheid de betaling van het voorschot op te schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan en kan een reeds verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

  Indien tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van informatie van het UWV en/of op grond van signalen en meldingen kan de Inspectie SZW onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek instellen.

  Voorts zullen door middel van data-analyse controles worden uitgevoerd. Ook zullen achteraf risicogericht controles worden uitgevoerd, zowel op basis van datacontroles als wel door middel van het gebruik van steekproeven.

 • Is het noodzakelijk om eerst afscheid te nemen van inleenkrachten voordat u gebruik kunt maken van de regeling?

  Nee dat is niet noodzakelijk, u kunt gebruik blijven maken van inleenkrachten (bijvoorbeeld ZZP en uitzendkrachten) maar toch voor een deel van uw eigen personeel de NOW-regeling aanvragen. Wanneer u toch afscheid neemt van inleenkrachten dan zijn daar via de eigen werkgever (uitzendbedrijf) of ZZP (via de overheid) maatregelen voor beschikbaar.

 • Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

  Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract die wel bij u op de loonlijst staan.

 • Is uitstel van betaling pensioenpremie Pensioenfonds Detailhandel mogelijk?

  Ja, het Pensioenfonds Detailhandel kan u op uw verzoek uitstel van betaling van de pensioenpremie geven. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden waaronder de eis dat er in het verleden sprake is geweest van een goed betalingsgedrag. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor uitstel van betaling.

  Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling met maximaal zestig dagen uit te stellen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 088 116 83 81.

  Bekijk voor meer informatie de website.

Financieel – economisch

 • Wat is de regeling Klein Krediet Corona?

  • De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).
  • De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KVK voor 1 januari 2019.
  • Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.
  • In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.
  • Kijk op de site van de rijksoverheid voor meer vragen en antwoorden over deze regeling.

 • Wat is de Tegemoetkoming Vaste lasten mkb (TVL) en wanneer kom ik ervoor in aanmerking?

  De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten (exclusief loonkosten, hiervoor bestaat de NOW-regeling).
  Voor wie de subsidieregeling is bedoeld, hoe u ervoor in aanmerking komt en welke actuele voorwaarden gelden, zie de website van de RVO.

   

 • Ik verdien nu een stuk minder als DGA. Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen?

  Als aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2021 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet in 2021 daalt ten opzichte van 2019 als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen.

 • Als zzp-er kom ik nu misschien aan te weinig uren voor de zelfstandigenaftrek. Wat nu?

  Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juli 2021 voldoet aan het urencriterium, ook al is dat in de werkelijkheid niet zo. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Op deze manier kunt u toch gebruik blijven maken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek.

 • Mag ik mijn verwachte verlies al verrekenen in mijn aangifte vennootschapsbelasting 2019?

  Ja, u mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de coronacrisis. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

 • Kan ik ook uitstel van aflossing krijgen voor leningen van meer dan 2,5 miljoen euro?

  Vooralsnog is de ABN AMRO Bank de enige bank die ook uitstel van aflossing en rentebetaling geeft voor leningen tussen de 2,5 miljoen en 50 miljoen euro.

  Voor nadere informatie, zie hiervoor het persbericht van de ABN AMRO Bank

  Als meer banken het voorbeeld van ABN AMRO Bank volgen, dan zullen wij u daar uiteraard over informeren.

 • Kan ik geld besparen als ik (een deel van) mijn wagenpark voor langere tijd niet gebruik?

  Ja. De RDW breidt de verzamelaarsregeling voor schorsen uit om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor drie maanden, van 26 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven na deze drie maanden – indien gewenst – gewoon doorlopen.

  Door een voertuig te schorsen hoeft een eigenaar voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK).

  Deze verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. U hoeft dan maar voor vijf van die voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis. 

  Let op: Als u de schorsing beëindigt binnen één maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.

  Via de RDW de schorsing online aanvragen.

 • Ik heb een lening bij een bank. Mag ik die later aflossen?

  Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro. Dit geldt in ieder geval voor zakelijke leningen bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank. Per bank zijn er wel verschillen in de voorwaarden, bijvoorbeeld of de rente ook voor zes maanden wordt opgeschort. Neem met uw bank contact op om te overleggen wat voor u de mogelijkheden zijn.

 • Waar vind ik meer informatie over grenswerk in België en Duitsland?

  Ook in België en Duitsland worden veel maatregelen genomen door de overheid om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken. Net als in Nederland is werken mogelijk in België en Duitsland, dit geldt voor vitale beroepen waarvan de definitie per land kan verschillen. Maar ook andere werkzaamheden kunnen, met inachtneming van maatregelen, verricht worden. Het is wel belangrijk als werkgever een brief aan de werknemer mee te geven waarin dit wordt vermeld. Voorbeelden daarvan treft u aan op de website van de SVB of in dit nieuwsbericht. Ook treft u op deze website veel gestelde vragen en antwoorden aan.

 • Hoe vraag ik uitstel van het betalen van belasting aan?

  U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Sinds 2 april is bekend dat het uitstel ook kan worden aangevraagd voor de volgende belastingen: de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni 2020.

  Nieuw: dit kon eerst alleen per brief. Sinds 1 april kan dit ook online. Waar staat ‘brief’ kunt u nu ook lezen ‘online formulier’.

  Stuur daarvoor een brief aan ons, per post of via het online formulier. Hierin vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

  Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In eerste instantie was nog veel aanvullende informatie nodig. Per 2 april is dit eveneens versoepeld: bij uitstel voor een periode langer dan drie maanden blijft een inhoudelijke toets echter nodig om te voorkomen dat ook ondernemers die niet gedupeerd zijn door de coronacrisis uitstel krijgen. Wel laat de Belastingdienst bij uitstel langer dan drie maanden de eis van een verklaring van een derde deskundige vervallen als de totale belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd minder dan 20.000 euro bedraagt. In die gevallen kunt u volstaan met lichtere informatie; stukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden. Op de website van de Belastingdienst worden hierover duidelijke instructies opgenomen (zodra deze bekend zijn, zullen wij u hierover informeren).

  Bij een financieel belang van 20.000 euro of meer blijft er wel een verklaring van een derde deskundige vereist; De Belastingdienst wil dit echter ook zo eenvoudig mogelijk maken en komt binnenkort met een nadere uitwerking daarvan. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zal de Belastingdienst u nog over inlichten via deze website.

  Wanneer kunt u uitstel aanvragen?
  U kunt voor alle genoemde belastingaanslagen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

  Let op!
  Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

  Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?
  Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Maar u kunt nu ook bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier. De online mogelijkheid is alleen mogelijk voor het uitstel van de eerste drie maanden.

 • Wat verandert er aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)?

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verandert per april 2021. is eind mei 2020 afgelopen. De verlengde regeling (Tozo 2) is per eind september 2020 afgelopen. De nieuwe regeling Tozo 3 is ingegaan per 1 oktober 2020.
  In eerste instantie werd aangekondigd dat er per april 2021 een vermogenstoets zou plaatsvinden. Dit gaat toch niet door.

  Op de website van de rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie over Tozo 3.

 • Moet ik nog een melding betalingsonmacht doen als ik vraag om uitstel belastingbetaling?

  Ter voorkoming van een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid bij een vennootschapsbelastingplichtig lichaam, is het belangrijk dat per belastingplichtige tijdig een melding betalingsonmacht wordt gedaan indien de loon- en/of omzetbelasting niet wordt betaald. Tijdig is in dit geval binnen twee weken nadat de betaling op aangifte had moeten worden gedaan. Let op: dit is dus een eerder moment dan het moment waarop uitstel van betaling kan worden aangevraagd! Een eenmaal gedane melding hoeft niet te worden aangevuld als er nieuwe belastingschulden ontstaan die niet kunnen worden betaald. Dit is anders bij het uitstel van betaling. Uitstel moet worden aangevraagd per belastingplichtige. Het verzoek kan wel meerdere reeds aan dezelfde belastingplichtige opgelegde aanslagen betreffen.

  De melding betalingsonmacht moet u schriftelijk doen, waarin u aangeeft om welke niet betaalde belastingschulden het op dit moment gaat, een motivering van de oorzaak van de liquiditeitsproblemen en wanneer deze problemen zijn ontstaan.

  Het adres waarnaar u de motivering stuurt is:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Een voorbeeld van motivering is:
  “Als gevolg van het coronavirus COVID-19 en de genomen maatregelen door de overheid in maart 2000, is sprake van een sterk teruglopende omzet in combinatie met doorlopende vaste kosten, een (zeer) hoog ziekteverzuim en een sterk verslechterd betalingsgedrag van debiteuren. Dit leidt op zeer korte termijn/heeft op zeer korte termijn geleid tot liquiditeitsproblemen. Gezien de ernstige onzekerheid over het verloop van het coronavirus, is op dit moment niet aan te geven wanneer de belastingen kunnen worden betaald.”

  Er zijn nog twee onduidelijkheden:
  Het is momenteel nog niet duidelijk of er na het doen van de melding nog aanvullende gegevens moeten worden aangevraagd, zoals in de reguliere situaties het geval is. In het kader van de ingestelde steun- en coulancemaatregelen en uitlatingen van onze ministers/staatssecretaris zou het passen om hier in ieder geval tijdens de korte uitstelperiode van af te zien. Daarnaast bestaat er nog geen duidelijkheid over de vraag of een ingediend verzoek om uitstel van betaling ook ziet op later opgelegde belastingaanslagen. Voorlopig raden wij u dan ook aan om een eerder ingediend verzoek om uitstel van betaling aan te vullen op het moment dat nieuwe (naheffings)aanslagen worden opgelegd.

 • Heeft uitstel van belastingbetaling nog invloed op de ‘Verklaring betalingsgedrag’?

  Op ons aandringen heeft MKB-Nederland contact gehad met de Belastingdienst. Daarom staat nu het volgende bericht op de website van de Belastingdienst.

  Gebruikmaking van de uitstelregeling is voor de Belastingdienst geen reden om zogenoemde schone verklaringen te weigeren. Als een uitlener de Belastingdienst om een schone verklaring vraagt en die verklaring wordt niet afgegeven, dan heeft de Belastingdienst daarvoor een andere reden.

  De verklaring betalingsgedrag heeft te maken met de inlenersaansprakelijkheidsregeling. De Belastingdienst kan de inlener aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel. De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring betalingsgedrag van hun uitlener te vragen. Er zijn twee soorten verklaringen betalingsgedrag: een schone verklaring (geen belastingschulden) en een voorbehoudverklaring (bij bijvoorbeeld een betalingsregeling).

 • Welke maatregelen neemt het kabinet om werkgelegenheid te behouden?

 • Is Techniek Nederland ook een ‘derde deskundige’?

  Hoewel de Belastingdienst de mogelijkheid openlaat dat een branchevereniging een verklaring uitdoet ter ondersteuning van een verzoek tot uitstel van betaling bij de Belastingdienst kan en zal Techniek Nederland niet op dergelijke verzoeken van haar leden ingaan.

  De verklaring van de externe deskundige vraag het volgende:

  • Dat er nu sprake is van een acuut betalingsprobleem (dus geen verwacht betalingsprobleem)
  • Dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de Corona-uitbraak
  • Dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijf.
  • Dat de betalingsproblemen worden opgelost.

  Willen wij als Techniek Nederland geloofwaardig een dergelijke verklaring afgeven, dan moeten wij bovenstaande punten zeker weten. Wij moeten deskundig worden per specifieke aanvraag hiervan. Dit vereist inzage in de financiën van de aanvrager, zowel van nu als uit het verleden. Normaalgesproken is dit het werk van een accountant of boekhouder. De Belastingdienst noemt de mogelijkheid van een branchevereniging omdat er brancheverenigingen zijn die al dergelijke accountantsdiensten aanbieden aan de leden. Techniek Nederland doet dit niet en kan dit daarom niet waarmaken voor de leden. Uiteraard kunnen wij desgevraagd wel branchegenerieke informatie geven over de financieel-economische vooruitzichten van de branche, ter ondersteuning van de verklaring van de accountant.

 • Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?

  Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

 • Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen?

  Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

 • Wat houdt de BMKB-regeling in en hoe kan ik er gebruik van maken?

  Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. Nu geldt dat het borgstellingskrediet 75% bedraagt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

  De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van de RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de RVO doen.

  Op de website van de rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie over de BMKB-regeling.

 • Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor zzp’ers?

  Ja. zzp’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s. Zzp’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. 

 • Wat is Qredits?

  Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

 • Wat is financieringsregeling voor middelgrote en grote bedrijven: GO-C?

  Middelgrote en grote bedrijven kunnen een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering Coronamodule, (GO-C). Met de GO-C kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat.

  De GO-C loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO.

 • Bij welke partijen naast Techniek Nederland kan ik ook (gratis) advies krijgen?

  Ondernemersklankbord

  Techniek Nederland werkt samen met het Ondernemersklankbord. Normaal gesproken kost een adviestraject 200 euro. Nu bieden zij gratis een adviestraject aan. Het Ondernemersklankbord is bedoeld voor kleine bedrijven (tot circa 15 werknemers) en zij geven onder andere advies op de gebieden van financiering, bedrijfsovername en marketing.

   Kamer van Koophandel

  U kunt ook contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800 21 17 (gratis). Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit kunt u doen op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

  Links van de Kamer van Koophandel

  Overige links

  Maar uiteraard kunt u ook terecht bij Techniek Nederland Advies, advies@technieknederland.nl, of via 088 5432 777. Houd in verband met de grote drukte wel rekening met mogelijke langere tijd van het beantwoorden van de vraag.

 • Er komen minder klanten in mijn winkel. Wat kan ik ondernemen?

  Veel retailers zijn bezorgd over een mogelijke daling van het aantal winkelbezoekers vanwege het coronavirus. Dit zou kunnen leiden tot minder verkopen, waardoor er minder verkopers nodig zijn. Wees hierop voorbereid en plan waar mogelijk het winkelpersoneel voor minder aantal uren in. U kunt ook de openingstijden beperken.

Onvoldoende werk personeel

 • In het buitenland zijn de elektronicawinkels dicht, wat is de verwachting voor Nederland?

  Het kabinet heeft laten weten dat er momenteel nog geen sprake is van winkels die moeten sluiten in Nederland. Deze situatie kan uiteraard van dag tot dag veranderen.

 • Wat zijn mogelijkheden met betrekking tot collegiaal in- en uitlenen?

  Naast werktijdverkorting kunt u ook overwegen om gebruik te maken van een ‘Collegiaal in- en uitleen initiatief’ in uw regio. ‘Overtollig’ personeel kan via zo’n initiatief ondergebracht worden bij bedrijven die juist op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel. Hieronder treft u een overzicht aan van de bij ons bekende initiatieven:

  Flexpool Zuid-Oost

  (focus op regio’s Limburg en Zuid-Oost Brabant) 

  www.flexpoolzuidoost.nl/

   

  Skilz at work

  (focus op regio’s Brabant en Zeeland)

  www.skilzatwork.nl/

   

  Stichting Collegiale In- en Uitleen West

  (focus op regio’s Zuid Holland, Noord-Holland, Utrecht)

  www.ciuwest.nl/

   

  Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek

  (focus op regio’s Utrecht en Flevoland)

  www.ciu-techniek.nl/

   

  Stichting Collegiale In- en Uitleen (CIU) Oost

  (focus op regio’s Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen)

  www.ciu-oost.nl/

   

  Landelijk opererend:

  Flexinstall BV: www.flexinstall.nl/

  IW Workforce: https://iwnederland.nl/iw-workforce/

  De genoemde organisaties hebben ieder hun eigen werkwijze in hun dienstverlening. Techniek Nederland informeert u via dit bericht over het bestaan van deze initiatieven, maar kan uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen voor de mogelijkheden en dienstverlening van deze partijen.

Ziekmeldingen

 • Men wordt geacht óók thuis te blijven bij lichte verkoudheidsklachten in combinatie met verhoging. Hoe moet ik hiermee omgaan en wordt dit gedekt door de verzuimverzekering?

  In het geval de werknemer zélf lichte verkoudheidsklachten óf verhoging heeft, blijft uw werknemer thuis. De huisgenoten hoeven in dit geval niet thuis te blijven. Wanneer de werknemer lichte verkoudheidsklachten in combinatie met verhoging heeft, blijven zowel hij als zijn huisgenoten thuis. Thuisblijven moet dus als iemand in het huishouden verkoudheidsklachten mét koorts en/of benauwdheid heeft. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM (zie daarvoor de website van het RIVM). De werknemer houdt in deze gevallen recht op loon. Uiteraard kunt u, als dat mogelijk is, de werknemer thuis laten werken.

  In bovenstaande situaties, valt de afwezigheid van de werknemer op het werk, meestal niet onder de dekking van de verzuimverzekering. In zo’n geval is een melding bij de verzuimverzekering dan ook niet mogelijk.

  Als de werknemer zélf corona heeft is wel een melding bij de verzuimverzekering (en arbodienst) mogelijk.

  Deze situatie zal gedurende de periode van corona maatregelen zeker leiden tot een lagere productiviteit. Er wordt gesproken over een compensatieregeling hiervoor. Óf en wanneer hier een regeling voor komt is niet bekend. Wanneer hier uitsluitsel over is, laten wij u dat uiteraard weten via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

  Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunt u omzetverlies gecompenseerd krijgen. Dat kan dus ook zijn omdat er, door afwezigheid van uw werknemer(s), minder werk is verricht.

 • Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het Coronavirus?

  De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek en de test via de GGD of uw huisarts, geldt wel het eigen risico.

 • Hoe zit het met Corona en de verzuimverzekering?

  Een verzuimverzekering vergoed (een deel van) de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer. Dit betekent dat er enkel een vergoeding plaats vindt indien een werknemer ook daadwerkelijk ziek is. Indien een werknemer niet zelf ziek is, maar verplicht thuis werkt, of thuis is vanwege een ziek gezinslid, is er geen vergoeding vanuit de verzuimverzekering.
  Daarnaast kennen de meeste verzuimverzekeringen wachtdagen (uw eigen risicoperiode van meestal twee weken). Corona leidt in de meeste gevallen tot kortdurend verzuim. Voor die gevallen dat het ziekteverzuim langer duurt treedt de verzekering in werking. Bij nieuwe ziekmeldingen kijken verzekeraars kritisch naar de oorzaak van de melding en of er ook daadwerkelijk sprake is van ziekteverzuim. Ditzelfde geldt ook voor aanvullende verzuimmelding bij deelherstel van zieke werknemers.

 • Mag een verkoper of servicemonteur thuisblijven uit vrees voor besmetting?

  Een verkoper of servicemonteur mogen niet zomaar thuisblijven. Dat mag alleen als daarvoor een gegronde reden is. Het is aan de werkgever om afhankelijk van de situatie te beoordelen en na te denken in oplossingen. Dat in Nederland het coronavirus is vastgesteld, is in ieder geval nog niet voldoende reden om thuis te blijven. Houd altijd de richtlijnen van het RIVM in de gaten.

 • Wat is het protocol als ik of mijn medewerker vermoedelijk het coronavirus heeft?

  Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. De arts vraagt een test aan bij het RIVM. Ondertussen wordt de verdachte patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis.

  Wanneer de test positief is dus de persoon is besmet, blijft de patiënt in isolatie. De GGD doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens hun besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden.

 • De werknemer wil of kan in verband met het virus niet op het werk komen. In welke gevallen moet ik het loon doorbetalen?

  Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. Meer informatie hierover vindt u in de cao voor het Technisch Installatiebedrijf of in uw eigen handboek personeelsmanagement.

  Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met COVID-19 en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte. 

  In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld ingeval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.
  Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen.
  Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

  In voorkomende gevallen kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen.

  Meer informatie leest u hier onder Arbeidrechtelijke informatie punt 2.

 • Wat mag ik in verband met de privacywetgeving aan mijn werknemers vragen?

  De specifieke situatie nu is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De gebruikelijke normering uit privacywetgeving blijft dus uitgangspunt. Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuisblijven (tot na medische controle).

  U mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. U mag werknemers ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. Dat mag uiteraard wel. Echter, de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer u spontaan een en ander vertelt.

  Temperatuur opnemen of een koortsscan uitvoeren, zijn niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, of ingeval er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet, en hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel. Een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, de toegang ontzeggen, is uiteraard geboden vanuit de preventieplicht uit de Arbowetgeving.

Sluiting scholen en kinderopvang

 • Wat zijn vitale processen?

  Vitale processen zijn processen die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de brandstof- en energievoorzieningen, de levensmiddelenindustrie en communicatienetwerken. Je kunt de lijst hier vinden.

  Werknemers in deze sectoren mogen met lichte verkoudheidsklachten of een huisgenoot met koorts/benauwdheid doorwerken. Dit is alleen toegestaan in overleg met de bedrijfsarts of GGD en als er geen alternatieven zijn en de fysieke aanwezigheid van de betreffende werknemer dus noodzakelijk is.

  Let op! Bij twijfel geldt altijd: bij klachten thuisblijven.

Contractuele zaken

 • Waar moet ik rekening mee houden als ik nu een nieuw contract afsluit, een offerte uitbreng of een aanbieding doe voor meerwerk?

  Voordat u een nieuw contract afsluit is het goed om na te gaan of uw opdrachtgever ook in staat is om uw facturen te betalen. Een kredietrapport is in deze situatie al snel verouderd en geeft niet altijd een goed beeld. Heeft u twijfels bij de financiële gezondheid van de opdrachtgever nu of in de toekomst, bekijk dan of er zekerheden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een borgstelling van een moedermaatschappij, een borgstelling van een bank, betaling in kleine en korte termijnen en een strak debiteurenbeheer.

  Ook in deze tijd van het coronavirus brengt u immers hopelijk offertes uit, sluit u contracten af en maakt u afspraken over meerwerk. Wat de gevolgen voor de projecten zijn is echter nog niet te overzien. Daarom adviseren wij u met uw opdrachtgever daarover nu vast afspraken te maken. Ook is het altijd belangrijk om tijdens het project uw opdrachtgever goed te informeren.

 • Waar moet ik rekening mee houden als ik nu mee doe met een aanbesteding?

  De gevolgen van het coronavirus voor de prijs van het werk en de doorlooptijd van het werk zijn nog lastig in te schatten. Indien u inschrijft en u maakt een voorbehoud dat u deze prijsconsequenties niet heeft meegerekend doet u als het ware een inschrijving onder voorbehoud. Hiermee loopt u het risico dat de aanbestedende dienst uw inschrijving ongeldig verklaart. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de inschrijving al een vraag te stellen aan de aanbestedende dienst om duidelijkheid te krijgen over kostenvergoeding en termijnverlenging als gevolg van het coronavirus.

 • Wat zijn de effecten voor mijn commerciële contracten?

  Het is nu niet met zekerheid vast te stellen wat de volledige impact is. Het is ook per geval verschillend wat de gevolgen zijn. In uw contract staan mogelijk relevante afspraken over bijvoorbeeld beschikbaarheid van het bouwterrein, schorsing van het werk, onvoorziene omstandigheden, kostenverhogende omstandigheden, termijnverlenging, overmacht of wijziging van wet- of regelgeving.

  Algemene voorwaarden zoals bijvoorbeeld de ALIB 2007, de UAV 2012, de UAV-GC 2005 of algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ARC of AVED bevatten vaak clausules die van belang zijn. Ook is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er sprake is van overmacht of anderszins. Wij geven u in ieder geval een paar algemene adviezen:

  • Bekijk per geval welke afspraken er zijn gemaakt.
  • Inventariseer welke contracten u heeft en welke afspraken daarbij zijn gemaakt.
  • Ga na wat de risico’s zijn. Denk daarbij aan opleverdata, boetebepalingen, overmachtsclausules, contractafspraken over vertraging, prijsstijgingen, levergaranties etc.
  • Inventariseer beschikbare middelen en materialen. Vraag dit ook op bij leveranciers.
  • Bekijk alvast of de planning haalbaar is en of er ruimte voor uitloop is.
  • Denk na over alternatieven bijvoorbeeld tijdelijk inhuren van beschikbare ZZP-ers, onderaannemers, andere leveranciers, andere wel beschikbare materialen.
  • Bepaal op basis van deze analyse welke projecten voorrang krijgen in de uitvoering.
  • Voorziet u problemen, ga dan in gesprek met betrokken partijen zoals de opdrachtgever, onderaannemers,  leveranciers om samen tot een oplossing te komen. Probeer altijd eerst in gezamenlijk overleg met inachtneming van elkaars gerechtvaardigde belangen, tot een oplossing te komen.
  • Doen er zich daadwerkelijk problemen voor, communiceer dan op dat moment tijdig, duidelijk en volledig over eventuele effecten.
  • Loopt het project vertraging op, breng de opdrachtgever en leveranciers daarvan op de hoogte. Vermeld daarbij de verwachte gevolgen inclusief de consequenties voor de kosten.
  • Kijk of er andere manieren zijn om toch contractuele verplichtingen na te komen en neem de nodige maatregelen om schade te beperken.
  • Zorg dat er voldoende mensen tekenbevoegd zijn. Een optie is om een tijdelijke volmacht te verlenen voor het geval alle personen tekenbevoegd namens uw organisatie niet meer beschikbaar zijn.
  • Inventariseer met uw verzekeraar welke schade wel en niet verzekerd is en mogelijk nog te verzekeren is.

  Maak een goede overweging voordat u nieuwe contractuele verplichtingen aangaat. Een nieuw contract kan namelijk ook een effect hebben op uw reeds lopende contractuele verplichtingen. Indien u nu een contract aangaat waarbij u materialen uit bijvoorbeeld China gebruikt, via levering of uit uw voorraad, kan dat betekenen dat u op andere projecten tekort van deze materialen heeft. Voordat u dergelijke verplichtingen aangaat is het verstandig eerst te inventariseren of u aan al uw andere reeds bestaande contractuele verplichtingen kunt blijven voldoen.

  Houd bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten rekening met omstandigheden zoals het coronavirus. Denk na welke afspraken u wilt maken over de geldigheidsduur van uw offerte, termijnverlenging, overmacht, schorsing, prijsstijgingen, levergarantie, opleverdatum, boete etc. Stel zonodig bij een lopende aanbesteding vragen aan de aanbestedende dienst.

  Drie mogelijke scenario's worden op deze pagina beschreven.

Downloads en voorbeeldbrieven

bullets

Voor een overzicht van alle corona-gerelateerde downloads en voorbeeldbrieven

bullets

Disclaimer

Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus COVID-19 elkaar snel opvolgen, kunnen bepaalde gegevens toch verouderd of niet (meer) correct zijn. Techniek Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de gegevens op deze website. Voor actuele informatie over het virus raden we aan de website van het RIVM te raadplegen.