Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Technische aandachtspunten voor sanitaire technieken i.v.m. corona

iStock-1063781074-1600

Als gevolg van het coronavirus zijn mensen met hele andere zaken bezig dan anders, werken veel mensen thuis en/of zijn er veel minder mensen in gebouwen aanwezig. Het is van groot belang om de kwaliteit van het drinkwater en Legionellapreventie in deze hectische tijd niet uit het oog te verliezen.

Wij geven u hierbij praktische tips.

Leidingwater

  • Het is voor gebouweigenaren en beheerders van belang om drinkwaterleidingen regelmatig te spoelen bij beperkt gebruik.
  • Om het water vers te houden moeten de tappunten minimaal wekelijks worden gebruikt en moeten de gebruikelijke Legionellabeheersmaatregelen worden uitgevoerd. Dit volgt uit het Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en de praktijkrichtlijnen als de Waterwerkbladen en ISSO-publicaties.
  • Denk eraan om de periodieke acties uit te voeren, ook nu de tappunten niet bij gewoon (dagelijks) gebruik al gespoeld worden. Blijf thermische desinfectie periodiek uitvoeren, juist bij een beperkt gebruik van de installatie is dit zeer belangrijk. Zorg ervoor dat er geen Legionellabacteriën gaan groeien die bedrijfstilstand verlengen.
  • De kans dat je COVID-19 oploopt via kraanwater is nihil, zie de website van het drinkwaterplatform 
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft informatie over Legionellapreventie.

Techniek Nederland heeft voor u uitgewerkt wat dit voor u betekent. Klik hier voor de verdere uitwerking Legionellabeheer na coronamaatregelen.

Gebouwriolering

  • Zie tips in nieuwsbericht 'Voorkomen van verspreiding van SARS-CoV-2 door riolering in gebouwen'
  • Als het toilet voorzien is van een wc-deksel, wordt aanbevolen door te spoelen met een gesloten deksel om het ontstaan van kleine waterdruppels in de lucht te verminderen.
  • Het is met het oog op de gezondheid altijd goed om te borgen dat stankafsluiters (sifons) voldoende gevuld zijn. Een laagje slaolie op het water bij sifons waarbij geen of heel weinig water doorheen loopt, voorkomt verdamping van het water in het waterslot.
  • Met afvalwater moeten altijd hygiëne maatregelen worden aanhouden. Houd voor het werken aan een bestaande riolering rekening met de Arbo maatregelen. Kijk bij de veelgestelde vragen op onze site; “Welke beheersmaatregelen moet ik nemen bij het werken met rioleringen/rioolwater?”
  • Het artikel van H2O geeft aan dat hiervan voor het coronavirus geen aanscherping nodig is. 

Meer informatie