Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Monitor Bouwketen: economische krimp en gemengde vooruitzichten

UV05937-woning-water-1600x900
primary

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de Monitor Bouwketen Voorjaar 2024 gepubliceerd, waarin de recente economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur binnen de bouwketen worden beschreven. Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Economische ontwikkelingen

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2024 met 0,1% gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023. De bouwnijverheid zag een daling van 1,8%. Het totale aantal werkenden in de bouwnijverheid bleef stabiel met 508 duizend personen, waaronder 350 duizend werknemers. Het aantal openstaande vacatures bleef op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2023, met 72 vacatures per duizend banen. Het aantal WW-uitkeringen in de bouwnijverheid steeg tot 3.298, wat ruim 500 meer is dan een jaar eerder.

Conjunctuur binnen de bouwketen

De bouwketen, bestaande uit architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven, vertoont gemengde vooruitzichten. De orderportefeuilles namen toe bij ingenieursbureaus en installatiebedrijven, terwijl deze licht daalden bij architecten- en bouwbedrijven. Bij bouwbedrijven en architectenbureaus zijn de omzetverwachtingen min of meer gelijk gebleven aan de vorige meting, terwijl de omzetverwachting bij installatiebedrijven een stuk minder positief zijn geworden en bij de ingenieursbureaus juist veel positiever zijn geworden. De verwachtingen rondom het personeelsbestand zijn positief bij de meeste schakels, behalve bij de architectenbureaus waar lichte negatieve verwachtingen heersen.

Uiteenlopend beeld

  • Architectenbureaus: De gemiddelde werkvoorraad daalde licht naar 4,8 maanden werk. Ongeveer een kwart van de bureaus verwacht een omzetdaling, terwijl één op de vijf bureaus een hogere omzet verwacht. De verwachtingen rondom het personeelsbestand zijn licht negatief. In de orderportefeuille wordt een hoger belang verwacht in de marktsegmenten stedenbouw, woningen en gemengde projecten.
  • Ingenieursbureaus: De werkvoorraad steeg naar 6,7 maanden werk. Ongeveer 45% van de ingenieursbureaus verwacht een hogere omzet, terwijl 9% een lagere omzet verwacht. De personeelsverwachtingen zijn licht verbeterd, met per saldo 15% van de bureaus die een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten.
  • Bouwbedrijven: De werkvoorraad daalde licht naar 10,4 maanden werk. De omzetverwachtingen bleven stabiel, met een lichte positieve verwachting. Ongeveer 15% van de bouwbedrijven verwacht personeel aan te nemen, een stijging ten opzichte van de vorige meting.
  • Installatiebedrijven: De werkvoorraad steeg significant naar 11,8 maanden werk. De omzetverwachtingen zijn verslechterd, maar 24% van de bedrijven verwacht nog steeds een omzetstijging. De personeelsverwachtingen zijn hoog, met 68% van de bedrijven die een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten, hoewel dit een daling is ten opzichte van de vorige meting.

Over Monitor Bouwketen

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De bouwketen beslaat ruim 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 600.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.

Download hier de rapportage Monitor Bouwketen voorjaar 2024.