Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Toekomst van de Vakgroep SignTechniek

signtechniek-1600
primary

Op 28 mei hebben leden van de Vakgroep SignTechniek samen gesproken over de toekomst van de groep. Na een inspirerende inleiding van Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra en informatieve presentaties over de meerwaarde van het lidmaatschap door Roel Bonten en Mark Goes, was het tijd voor een onderlinge discussie.

De kernvragen waren: waar staat de Vakgroep SignTechniek voor en wat willen we samen bereiken? Welke obstakels zijn er? En zijn er genoeg leden om de volgende stap te zetten?

Hieronder enkele besproken onderwerpen:

  • Mantelovereenkomst: Kunnen we een specifieke mantelovereenkomst bedenken waar leden die werken in de SignTechniek direct voordeel van hebben? Roel Bontens presentatie bood inspiratie hiervoor.
  • Ledenbezoeken: Is het zinvol om leden en potentiële nieuwe leden te bezoeken met hulp van de relatiebeheerders van Techniek Nederland? Dit kan leden helpen optimaal gebruik te maken van lidmaatschapsvoordelen en de groep uitbreiden.
  • Verzekeringsscan: Is het nuttig om leden door relatiemanagers van Techniek Nederland Verzekeringen te laten bezoeken, eventueel na een voorafgaande scan, om zo de meerwaarde te verhogen?
  • Risicoanalyse: Kunnen we specifieke risico’s binnen SignTechniek identificeren waarvoor Techniek Nederland Verzekeringen producten kan ontwikkelen?
  • CAO-vergelijking: Wat zijn de verschillen tussen de CAO Metaal & Techniek en de CAO Sign? Is het zinvol hier een benchmark voor op te zetten? Duidelijk is dat de afdracht in de CAO Sign lager lag dan in de CAO Metaal & Techniek maar ook in CAO Sign gaat de afdracht duidelijk omhoog. Wat heeft eea voor betekenis voor de bedrijven?
  • Jong talent: Hoe kunnen we nieuwe, jonge medewerkers aantrekken? Kunnen we een aanpak ontwikkelen samen met MBO’s die interessant is voor zowel de vakgroep als de scholen?
  • Marketing: Hoe kunnen we het vakgebied beter promoten? Zijn de doelen commercieel of gericht op bewustwording van het vak en nieuwe aanwas?
  • Binding vakgroep: de vakgroep moet een actief verband zijn. Waaraan is behoefte?

Het is duidelijk dat er veel ideeën, vragen en suggesties zijn. Een succesvolle aanpak vraagt om brede deelname en opvolging vanuit de leden.

Voorstel voor de toekomst

Aan het eind van de sessie is het volgende voorstel gedaan:

De leden van de vakgroep SignTechniek komen samen om een plan voor 2025-2027 op te zetten en dit gezamenlijk uit te voeren. Dit plan vraagt om inzet van een grote groep leden, gebaseerd op beschikbare uren en middelen. Hier werd instemmend op gereageerd.

Voor het najaar van 2024 wordt een traject opgezet om dit plan op te volgen. Jouw inzet is cruciaal.

Jouw bijdrage

Voordat we verder gaan, willen we weten welke leden concreet willen bijdragen aan dit traject en de opvolging in 2025. Beantwoord daarom onderstaande vragen met ja of nee en mail je antwoorden naar t.heemskerk@technieknederland.nl.

  1. Ik neem deel aan de twee bijeenkomsten om met zoveel mogelijk SignTechniek-bedrijven een gezamenlijk plan voor de toekomst te bespreken en vast te stellen.
  2. Ik volg dit op en zal in 2025 als aangesloten bedrijf bijdragen aan de uitvoering van onderdelen van het gezamenlijke plan voor de toekomst.

Bijgevoegd vind je de presentatie over het dossier neon en twee presentaties over de over de meerwaarde van Techniek Nederland download presentatie en download presentatie. Het onderzoeksrapport Neon wordt binnenkort beschikbaar gesteld.