Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Techniek Nederland zet zich in voor verduurzamen van materialen

UV04320-werkplaats-bouwplaats
primary

Het verduurzamen van de materiaalstromen in de installatiebranche is van belang om te komen tot een volledig circulaire bouweconomie. Daarvoor werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onder meer samen met Techniek Nederland om de verduurzaming van materiaalketens in de bouw te versnellen. Onlangs ondertekende de brancheorganisatie een samenwerkingsverklaring met de Rijksoverheid als belangrijke stap op weg naar een bouwmaterialenakkoord. Ook een groot aantal andere brancheorganisaties heeft de verklaring ondertekend.

Verduurzaming versnellen

In de samenwerkingsverklaring spreken de partijen af om inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden nodig zijn om de verduurzaming te versnellen. Op basis hiervan zal er een bouwmaterialenakkoord komen, dat verduurzaming in de ketens van onder andere apparaten en installatietechnische componenten stimuleert.

Gedeelde ambities

In de verklaring staan de gedeelde ambities van de markt en het Rijk, het startmoment van de samenwerking en de te nemen acties om te komen tot een bouwmaterialenakkoord. De partijen werken toe naar een actiegericht en uitgewerkt bouwmaterialenakkoord vóór de zomer van 2025. Het bouwmaterialenakkoord legt de basis voor een langdurige samenwerking. Daardoor kan de verduurzaming van materiaalketens in de installatiebranche en de bouw worden versneld.

Ketenaanpak

Laurens de Vrijer, hoofd Werkgever- en Ondernemerschap bij Techniek Nederland, ondertekende de samenwerkingsverklaring namens Techniek Nederland. ‘De installatiebranche gebruikt veel materialen. Het is daarom belangrijk om de materiaalstroom te verduurzamen. Dat kan door inzameling en hergebruik van materialen, maar ook door het stimuleren van losmaakbaar installeren.

 Daarmee gaan we nu concreet mee aan de slag in de keten, samen met de producentenorganisaties. Veel branches doen mee, zodat we kennis en ervaringen kunnen delen. Op die manier kunnen we hopelijk snel resultaten boeken.’

Samenwerkingsverklaring voor een bouwmaterialenakkoord