Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Handhaving Informatieplicht Energiebesparing van start

UV00230
primary

Per 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing als wettelijke plicht voor ondernemers ingegaan. Gemeenten en omgevingsdiensten gaan deze milieuwetgeving handhaven. Zij controleren of ondernemers voldoen aan twee onderdelen van de Wet Milieubeheer, namelijk de informatieplicht energiebesparing en de energiebesparingsplicht.

Ongeveer 50% van de doelgroep voldoen nu aan de Informatieplicht. Dat zijn circa 30.000 ondernemers. Dat percentage moet de komende periode nog wel omhoog. Het streven is dat alle ondernemers met een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar (die dus informatieplichtig zijn) voldoen aan de wettelijke plicht zich te registreren in het eLoket van de RVO.

Hulp bij informatieplicht

Gemeenten en omgevingsdiensten worden bij de controle aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken dat extra geld beschikbaar stelt voor een beter toezicht en een goede begeleiding van de ondernemers door de omgevingsdiensten om hen te helpen aan de informatieplicht te voldoen. Handhaving en een eventuele dwangsom zijn pas aan de orde als ondernemers op geen enkele manier willen meewerken. De controleurs gaan zich op basis van de gegevens in het eLoket eerst richten op de achterblijvers en dan pas handhaven.

Handhavingsrichtlijn omgevingsdiensten

De rijksoverheid heeft een handhavingsrichtlijn opgesteld voor omgevingsdiensten. De richtlijnen zijn als volgt:

  • Ondernemers die zich (nog) niet hebben gemeld, zoeken en aansporen dat snel te doen.
  • Ondernemers die hebben laten zien al actief te zijn met maatregelen niet actief benaderen, maar wel (communicatief) steunen met vervolgacties en -maatregelen.
  • Ondernemers die nog een inhaalslag moeten maken om te voldoen, actief van informatie voorzien en hen helpen een planning te maken. Vinger aan de pols houden en na verloop van tijd een vervolggesprek voeren en afspraken maken om bij te houden of afspraken naar tevredenheid worden ingevuld;
  • Ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen, een dwangsom opleggen of in een later stadium via een gerechtelijke uitspraak dwingen mee te werken aan uitvoering van de wet.

Meer informatie? Kijk op de site van Wattjemoetweten.nl.


Alle informatie over de informatieplicht leest op onze pagina Informatieplicht Energiebesparing.