Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wijkentour met focus op aardgasvrije wijken

UV05122-1600x900
primary

Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour warmtetransitie om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen. De tour is bedoeld voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners van de Vernieuwingsagenda (Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

De wijkentour focust zich op de energietransitie vanuit het perspectief van de wijk. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Wie zit er aan tafel om de transitievisie warmte op te stellen, en hoe ziet dat proces eruit? Welke rol spelen woningcorporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

5 Innovatieve wijken

Vanaf het najaar van 2019 staat een wijkentour van 5 'etappes' gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die concrete stappen zet in het proces en toepassen van innovatieve verduurzamingsconcepten. De bezoeken zijn op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur, inclusief lunch vanaf 12.30 uur.

Eerste etappe: Zandweerd in Deventer op 28 november 2019

De gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta tonen u de route die zij gezamenlijk doorlopen naar het verduurzamen en van het aardgasnet loskoppelen van de wijk Zandweerd. Wie doen er allemaal mee? Welke verduurzamingsconcepten worden toegepast? Hoe wordt de wijk betrokken? Wie neemt welke positie in (bijvoorbeeld ten aanzien van het duurzame warmtenet)?

Het programma start bij de Rioolwaterzuivering, gevolgd door een wijkbezoek, waar u ook een proefwoning bezoekt en gevoel krijgt bij het belang van een integrale wijkaanpak. Aansluitend gaat u in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor u? Op welke wijze denkt u de komende jaren woningen te verduurzamen en van aardgas los te koppelen?