Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Noordelijke provincies slaan handen ineen voor Leven Lang Ontwikkelen

UV00975-1600
primary

Op 15 oktober presenteerde de Scholingsalliantie Noord, een samenwerkingsverband van werkgevers, overheden, vakbonden en opleidingsfondsen, plannen om de positie van werkenden, werkzoekenden, schoolverlaters en zzp’ers te versterken. De Scholingsalliantie wil onder meer een proeftuin Leven Lang Ontwikkelen voor de noordelijke provincies. Hiervoor vroeg het samenwerkingsverband in Den Haag inzet en financiële steun aan het kabinet.

Bijscholing

Met de plannen sluit de Scholingsalliantie naadloos aan op het beleid van dit kabinet. Dat erkent het belang van een bijscholing in het mkb en Leven Lang Ontwikkelen en stelt hiervoor in 2020 landelijk en eenmalig 60 miljoen euro ter beschikking. Het samenwerkingsverband vraagt het kabinet nu om extra financiële ruimte. Ook willen de partijen dat de overheid het geld dat hiervoor beschikbaar is, maar in verschillende potjes zit, vrijmaakt voor de regio. De deelnemende organisaties hebben de afgelopen jaren zelf al veel geïnvesteerd in opleidingen en bijscholing.

Leven Lang Ontwikkelen

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Deze Scholingsalliantie laat zien wat je kunt bereiken door samenwerking met andere sectoren. Alle betrokken partijen verdienen daarvoor een groot compliment. De alliantie heeft geweldige plannen.  Met de hulp van dit kabinet kunnen we die verwezenlijken en een Leven Lang Ontwikkelen vaart geven in de noordelijke provincies. Dat is van groot belang voor Techniek Nederland.’

Baanbrekend initiatief

Regiomanager Jakob Hulshof: ‘Dit is een baanbrekend initiatief. Vinden en verbinden zijn sleutelwoorden voor een gezonde en kansrijke economie in het Noorden. Uiteraard willen wij méér mensen uit andere sectoren interesseren voor een prachtige loopbaan in de techniek. Tegelijkertijd willen wij dat onze technische vakmensen hun kennis actueel houden. Dat wordt steeds belangrijker, want de maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid zorgen voor grote veranderingen. In de Scholingsalliantie zetten we daar samen de schouders onder.’

Wethouder enthousiast

Ook de gemeente Groningen doet mee en is enthousiast. Wethouder van Onderwijs Carine Bloemhof: ‘Goed opgeleid personeel met de juiste vaardigheden zorgt voor een veerkrachtige, toekomstgerichte economie. Met de proeftuin willen we scholing verbeteren door efficiënte samenwerking. Zo kunnen meer noorderlingen zich laten om- en bijscholen en dat komt weer ten goede van het bedrijfsleven in Groningen, Friesland en Drenthe.’

Krachtig samenwerkingsverband

Maar liefst 26 partijen maken deel uit van de Scholingsalliantie Noord. Behalve Techniek Nederland, zijn dat onder meer de drie noordelijke provincies, gemeenten, SER, UWV, FME, Metaalunie, Bouwend Nederland, vakbonden, opleidingsfondsen, VNO-NCW en MKB Noord-Nederland.