Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Reageer nu op het voorstel certificeringsregeling koolmonoxidepreventie

UV04789
primary

Stichting InstallQ (voorheen KvINL/Sterkin/SEI) heeft in concept een kwaliteitsregeling gereed die voldoet aan de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. Deze nieuwe regeling in het Bouwbesluit is vanaf 2020 wettelijk verplicht. Tot maandag 21 oktober 2019 kan de markt reageren op dit concept. Het gaat om BRL6000, deel 25.

Eisen Bouwbesluit

Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Die eisen staan in paragraaf 1.8 van het Bouwbesluit 2012.

Beoordeling en feedback van de conceptregeling

Paragraaf 1.8 in het Bouwbesluit heeft InstallQ vertaald naar BRL6000-25. Deze technische vertaling van de wet naar de praktijk, heeft als titel: 'Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas'.

De BRL bestaat uit een kwaliteitsregeling en de daarbij behorende vakbekwaamheidseisen. Tot maandag 21 oktober kan de markt reageren op het concept met een kritiekformulier. Dit formulier en het concept van de BRL vindt u op de website van InstallQ.nl.

Naar verwachting is de definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019.

Diverse leden van Techniek Nederland hebben input geleverd bij het tot stand komen van deze regeling. Bovendien heeft Techniek Nederland aan InstallQ verzocht om nadrukkelijk de haalbaarheid voor ZZP-ers en MKB vanuit de regeling mee te nemen. We zijn benieuwd of dat door de MKB bedrijven en ZZP-ers ook zo ervaren wordt.

Zelf reageren?

Heeft u zelf een reactie: reageer dan uiterlijk 20 oktober aan InstallQ

of per email aan kwaliteit@technieknederland.nl

Ondersteuning Techniek Nederland

Voor het certificeren is onder andere een kwaliteitshandboek nodig. Momenteel wordt met een aantal leden het model ontwikkeld. Het wordt in het najaar gepubliceerd. Daarnaast zal er eind 2019 een ondersteuningspakket verschijnen om leden die nog niet gecertificeerd zijn een opstap te bieden. Voor informatie over de benodigde vakbekwaamheid heeft Techniek Nederland samen met OTIB en kennispartners de website vakmanschapco.nl opgezet. In onze digitale roadmap CO vindt u meer informatie over de aankomende wetgeving en implementatie in uw installatiebedrijf.