Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Gezocht: vertegenwoordiger voor Centraal College van Deskundigen Stipel

UV03903 1600
primary

Vindt u het leuk om namens de branche de belangen binnen Stipel te behartigen, meld u dan nu aan voor deze vacature.

Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) nam meer dan een decennium geleden het initiatief om binnen Nederland te komen tot een eenduidig systeem in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro- en gastechniek: zogenaamde certificatieschema’s. Stipel deed dit om duidelijkheid te scheppen in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. Binnen deze stichting zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers vertegenwoordigd, waaronder Techniek Nederland, maar ook opleidingsinstituten en certificerende instellingen.

De stichting bestaat uit een Bestuur, College van Belanghebbenden en een College van Deskundigen. In het College van Deskundigen is een vacature ontstaan.

College van Deskundigen

De certificatieschema’s worden ontwikkeld en onderhouden door “Colleges van Deskundigen” (CvD). Deze zijn verantwoordelijk voor de technische inhoud. De leden worden voorgedragen door de brancheorganisaties die belang hebben bij de schema’s. Techniek Nederland is op zoek naar een vertegenwoordiger in dit college die is belast met de gas- en elektrotechnische certificatieschema’s die specifiek worden afgestemd voor gebruik binnen de energiebedrijven.

 

Wilt u uw kennis inzetten voor de branche en heeft u ten minste:

  • affiniteit met veiligheid in de sector ondergrondse kabels en leidingen;
  • kennis van de sector op management niveau en weet u wat het veranderen op veiligheidsgebied inhoudt voor instroom, uitstroom en financiën;
  • enige technische kennis van gas en elektra;
  • inhoudelijke kennis van de veiligheidswerkinstructies Viag en Bei.

Er zijn circa 6 vergaderingen per jaar en u werkt samen met onze andere vertegenwoordiger Harold Bonte van Siers. Samen vertegenwoordigt u Techniek Nederland en stemt u af met de Vakgroepmanager Infratechniek van Techniek Nederland bij wijzigingen of achterban raadpleging. Voor deze functie is de vacatiegeldregeling niet van toepassing.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze Vakgroepmanager Michel Wijbrands E m.wijbrands@technieknederland.nl / T 079 325 07 43.

Lees meer over Stipel.