Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Eerste sectoroverleg met Rijkswaterstaat positief ervaren

UV00670-1600x900
primary

Begin dit jaar tekenden Techniek Nederland en Rijkswaterstaat (RWS) een intentieverklaring om samen te werken aan de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van infratechniek. Onderdeel van deze afspraken is om structureel overleg te hebben met de leiding van de RWS organisatiedelen Grote Projecten en Onderhoud (GPO), Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO), en Centrale Informatievoorziening (CIV). Op 8 juli heeft dit overleg voor de eerste keer plaatsgevonden.

Enkele vertegenwoordigers vanuit de GIP-groep (Grote Infrastructurele Projecten) van Techniek Nederland hebben met de drie hoofdingenieur-directeuren gereflecteerd over de samenwerking en de doelstellingen voor de komende periode vastgesteld. Er is grote waardering uitgesproken over de samenwerking en de manier waarop Techniek Nederland bezig is: ‘een aanpak die een voorbeeld is voor andere branches’, aldus Rijkswaterstaat. Goed om te horen natuurlijk, maar er moet ook nog voldoende gedaan worden. Er is onder andere gesproken over het meer inzichtelijk maken van de werkpakketten, hoe innovatie gestimuleerd kan worden en hoe er samengewerkt kan worden met andere branches.

Concreet is afgesproken dat de infraleden van Techniek Nederland met een gemeenschappelijk toekomstbeeld komen over techniek en handelingsperspectieven. Ook wordt een “techniek project” meegenomen in het RWS experiment met het tweefase proces en met de ontwikkeling van een portfoliocontract. Deze vormen lijken perspectief te gaan bieden om tot een betere risicoverdeling te komen (tweefase proces) en om voldoende volume en voorspelbaarheid te creëren voor de markt om rendabel te innoveren in de projecten (portfoliocontract).

Signaal

Techniek Nederland heeft ook het signaal afgegeven dat haar leden binnen projecten met RWS een verslechtering ervaren in de communicatie tussen de wegbeheerder en projectteams. Zo wordt aangegeven dat de escalatielijn veelal onvoorspelbaar is (snel escaleren versus lange tijd aanmodderen) en er steeds minder ruimte is voor feedback vanuit de opdrachtnemer. RWS herkende het eerste punt doordat er een nieuw beleid is ingezet waarbij eerder geëscaleerd wordt, maar het tweede signaal was nieuw. Afgesproken is om hierover binnenkort in gesprek te gaan.  

We zijn bijzonder blij om op dit niveau met RWS structureel overleg te hebben en afspraken te kunnen maken. De komende tijd zullen we dit dan ook voortzetten.